Päätöksenteko

Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin. Se kokoontuu noin kerran kuukaudessa kesää lukuun ottamatta.

Hallitus vastaa edustajiston päätösten toimeenpanosta ja yhdessä työntekijöiden kanssa ylioppilaskunnan päivittäisestä toiminnasta.

Tälle sivulle on koottu sekä edustajiston että hallituksen kokousten asiakirjat.

Ylioppilaskunnan asiakirjat ovat pääsääntöisesti Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, julkisuuslaki) nojalla julkisia. Jos kaipaat vanhempia asiakirjoja, ota yhteyttä TYYn palvelupisteeseen.

 • Hallituksen kokoukset / Executive Board Meetings 2023
  • 24/2023

   Hallituksen päätösluettelo 24/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 22.9.2023 päättänyt:

   • valita Sanni Kummun sekä Reko Juntusen elokuvatoimikunnan jäseniksi vuoden 2023 loppuun saakka.
   • vahvistaa järjestöluettelon 2/2023.
   • todeta Sara Lenkkerin eron humanistisen tiedekunnan johtokunnasta ja valita Henri Laitilan varajäseneksi Niiko Niemen ja Ennaliina Leiwon varajäseneksi Jussi Salmisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.
   • todeta Mona Kukkoahon ja Mikael Eklundin erot lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnasta ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseen Aino Virolaisen varajäseneksi Juho Vanhatalon ja varsinaiseksi jäseneksi nousseen Saara Voutilaisen varajäseneksi Sallamaija Hyppäsen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.
   • valita Aaron Seppälän varajäseneksi Arvi Tolvasen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.
   • lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024–2027.
   • merkitä tiedoksi TYYn lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta.

    

   Turussa 22.9.2023

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 22/2023

   Hallituksen päätösluettelo 22/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 8.9.2023 päättänyt:

   • valita järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniityn TYYn edustajaksi Turun yliopiston tiedonhallinnan ohjausryhmään.
   • valita tila- ja yhteisöasiantuntija Tero Ahlgrenin TYYn edustajaksi Turun yliopiston tilaohjelman valmisteluryhmään.
   • valita järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniityn TYYn varaedustajaksi yleishallinnolliseen ohjausryhmään.
   • kommentoida sähköisen tutkintotodistuksen käyttöönottoa.
   • valita siipien ydintiimien jäsenet lukuvuodelle 2023–2024 seuraavasti:

    

   Kansainvälisyyssiipi
   Ruslan Hasanov

   Muhammad Ismail Khursheed
   Anson Antony
   Astrid Snäll

   Kehitysyhteistyösiipi
   Ida Salomaa

   Ympäristösiipi
   Leena Järveläinen
   Tiina Haajanen
   Shashika Harshani

   Yhdenvertaisuussiipi
   Susanna Lepistö

   Kulttuurisiipi
   Linda Tuijula
   Anniina Anttila

   sekä järjestää täydennyshaun avoimeksi jääneiden paikkojen osalta.

                          

   Turussa 8.9.2023

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 21/2023

   Hallituksen päätösluettelo 21/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 31.8.2023 päättänyt:

   • käsitellä kiireellisenä asian ”AYY:n rasisminvastainen kannanotto”.
   • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi puolivuotiskertomuksen.
   • esittää edustajistolle, että se nimittää kuusitoista (16) liittokokousedustajaa, tarvittaessa heille henkilökohtaiset varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat, ja että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.
   • esittää edustajistolle, että se päättää TYYn ehdokkaasta tai ehdokkaista SYL:n hallitukseen.
   • todeta Jami Salosen eron yliopistokollegiosta ja valita Tuomas Almin kollegion varsinaiseksi jäseneksi 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.
   • valita Arvi Tolvasen Camilla Saarisen varajäseneksi tutkintolautakuntaan 31.12.2024 päättyvälle kaudelle.
   • valita Nuwandi Jayasenthu Kankanamgen kirjaston lääketieteen, tekniikan ja matemaattisten ja luonnontieteiden neuvottelukuntaan. Lisäksi hallitus päätti valita hallituksen jäsen Anton Kultasen humanististen tieteiden, hallituksen jäsen Aino Röngän kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden sekä hallituksen puheenjohtaja Akseli Tiitan kauppa- ja oikeustieteiden neuvottelukuntiin siihen asti, kunnes opiskelijaedustajien paikat saadaan täytettyä avoimen haun kautta.
   • osallistua AYY:n rasisminvastaiseen kannanottoon.

    

   Turussa 31.8.2023

    

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 19/2023

   Hallituksen päätösluettelo 19/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 15.8.2023 päättänyt:

   • perustaa uuden tila- ja yhteisöasiantuntijan toimen ja valita tehtävään tilavastaavana toimivan Tero Ahlgrenin sekä valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan työntekijöiden kanssa uudet työsopimukset, joissa Ahlgrenin aiempi tuntisopimus korvataan uudella tehtävällä.
   • avata haun yliopiston kirjaston neuvottelukuntiin hakukuulutuksen mukaisesti ajalle 16.8.–28.8.

    

   Turussa 15.8.2023

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 16/2023

   Hallituksen päätösluettelo 16/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 2.6.2023 päättänyt:

    

   • hylätä Tuudo Oy:n 2.5.2023 päivätyn tarjouksen ja valtuuttaa pääsihteerin tekemään sopimuksen Vakka-lisenssin hankinnasta edustajistovaaleihin 2023
   • hyväksyä esityksen Vuoden opettajaksi, ohjaajaksi ja koulutusteoksi hallituksen tekemin muutoksin ja esittää sitä yliopiston koulutusneuvostolle
   • todeta Santeri Pessin eron yliopistokollegiosta ja valita Elina Järviselle varajäseneksi Lari Sorvarin 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.

    

   Turussa 2.6.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 15/2023

   Hallituksen päätösluettelo 15/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 17.5.2023 päättänyt:

    

   • että esitettyä kokoussanktiota ei määrätä Tolvaselle, Kultaselle tai Saloselle. Lisäksi hallitus päätti, että kokoussanktiomuistiota tullaan päivittämään
   • jakaa projekti- ja erillisavustukset 2/2023 liitteen mukaisesti.
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun Sanomat Oy:n kanssa vuosille 2023-2024 allekirjoitettavaksi.

    

   Turussa 17.5.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 12/2023

   Hallituksen päätösluettelo 12/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 21.4.2023 päättänyt:

    

   • avata haun kääntäjäharjoittelijan tehtävään ja valtuuttaa pääsihteerin tekemään valinnan hakijoiden joukosta
   • vahvistaa jäsenmaksun yhteydessä kerättävät vapaaehtoiset maksut lukuvuodelle 2023-2024 seuraavasti:
      • Sambia-hanke 5,00 €
      • Sambia-hanke 10,00 €
      • TYYlikkäät vuodet - Turun yliopiston ylioppilaskunta 100 vuotta -historiateos 35,00 €
      • TYYn kokardi ylioppilaslakkiin 15,00 €
      • Turun ylioppilaslehden tilaaminen kotiin 7,95 €
   • hyväksyä kehitysyhteistyösiiven esittämän suunnitelman 0,7% varojen käytöstä vuodelle 2023
   • uudelleen järjestää TYYn edustuksen yliopistoallianssin johtoryhmässä (Executive Comittee) ja nimetä hallituksen jäsen Katie Astinin TYYn varsinaiseksi edustajaksi johtoryhmään ja hänen varajäsenekseen kansainvälisten asioiden asiantuntijan Vilma Virtasen
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen Sunborn Events Oy:n kanssa vuosille 2023-2024 allekirjoitettavaksi.

    

   Turussa 21.4.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 11/2023

   Hallituksen päätösluettelo 11/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 14.4.2023 päättänyt:

    

   • olla avaamatta hakua TYY-kierrosten koordinaattorin tehtävään ja valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan määräaikaisesta lisätyöstä sopimuksen Tiia Niskasen kanssa
   • avata haun SYLin kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan sekä ilmastoverkoston jäseneksi ajaksi pe 14.4. klo 12:00 - ma 1.5. klo 12:00
   • lausua yliopistolle yliopistojen todistusvalintapisteytyksestä liitteen mukaisesti ja valtuuttaa Julia Siimennon ja Joni Kajanderin laatimaan vastauksen Yliopistojen todistusvalinnan kehittäminen -hankkeeseen Otakantaa -palvelussa.

    

   Turussa 14.4.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 10/2023

   Hallituksen päätösluettelo 10/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 6.4.2023 päättänyt:

    

   • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun strategiatoimikunnan valmistelemasta strategialuonnoksesta
   • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun pitkän tähtäimen tilasuunnitelmasta
   • myöntää eron Juho Pitkärannalle Vanhankaupungin kehittämistyön yhteistyöryhmästä ja nimetä ryhmään TYYn edustajaksi Arvi Tolvasen
   • hyväksyä muutetun liitteen mukaisen hakukuulutuksen Vuoden opettaja, ohjaaja ja koulutusteko 2023 -haulle ja valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan avaamaan haun
   • valita Moona Kurtin varajäseneksi Saara Vuotilaisen lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.
   • todeta Emma Suur-Hamarin eron ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousevalle Katariina Juhakoskelle varajäseneksi Jimi Salosen oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.
   • todeta Noel Niskasen eron ja valita Liina Valtan varajäseneksi Silja Ahosen yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.
   • todettiin, että matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan hakeneella hakijalla ei ollut hakukelpoisuutta tiedekunnan johtokuntaan puuttuvan opiskeluoikeuden takia, eikä häntä näin voitu valita.
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen Unica Oy:n kanssa vuosille 2023-2025 allekirjoitettavaksi.

    

   Turussa 6.4.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 9/2023

   Hallituksen päätösluettelo 9/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 24.3.2023 päättänyt:

    

   • avata 0,7 haun ajalle 28.3.2023 – 14.4.2023 ja valtuuttaa kehitysyhteistyösiiven kirjoittamaan hakukuulutuksen
   • päätyä vuoden 2023 osalta 4000 vanhan mallisen A6-kokoisen kalenterin tilaamiseen. Osallistetaan opiskelijoita avaamalla kansikuvan suunnittelukilpailu. Valtuutetaan viestintäasiantuntija kilpailuttamaan painopaikkoja. Paperisen tuotteen tulevaisuus jää tulevien vuosien osalta avoimeksi.

    

   Turussa 24.3.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 8/2023

   Hallituksen päätösluettelo 8/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 17.3.2023 päättänyt:

    

   • esittää edustajistolle, että se hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2022. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan täydentämään toimintakertomusta koulutuspolitiikkaan liittyvien kohtien osalta
   • esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2022
   • esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2022 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille
   • esittää edustajistolle, että se nimittää ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan edustajiston puheenjohtajan esityksestä
   • esittää edustajistolle, että se linjaa TYYn jäsenten osallistumisesta opiskelijaurheilun kansainvälisiin arvokisoihin liitteen vaihtoehdon 5. mukaisesti
   • jatkaa Porin Akateeminen Tasting Seura ry:n järjestöasemaa sekä vahvistaa Akateeminen purjehdusseura ry:n, Chinese Students and Scholars Association in Turku ry:n, Dai Kenshin Kai ry:n, OL-Universities of Turku ry:n, ja Porin akateeminen tanssimusiikin arvostusseura ry:n poistamisen järjestöluettelosta
   • todeta Anniina Laineelle eron yliopistokollegiosta ja valita varsinaiseksi nousevalle Katariina Moilaselle varajäseneksi Silja Ahosen
   • nimetä TYYn edustajiksi Turun yliopiston terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön tarkastukseen sosiaalipoliittisen asiantuntijan Ville Ritolan ja hallituksen sosiaalipoliittisen vastaavan Jimi Salosen.

    

   Turussa 17.3.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 7/2023

   Hallituksen päätösluettelo 7/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 8.3.2023 päättänyt:

    

   • määrätä 50 € kokoussanktion Kultaselle sekä varojen lahjoituskohteeksi Pidä saaristo siistinä ry.
   • allokoida luottamustoimen menojen 3650 euron lisätalousarvion siten, että hallituksen jäsenen vuosipalkkio on jatkossa 9472,53 euroa. Edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio korotetaan 1049,45 euroon. Alkuvuoden 2023 jo maksettujen palkkioiden osalta korotus maksetaan takautuvasti. Maksuaikataulu muuten alkuperäisen mukaan. Hallituksen puheenjohtajan palkkiota ei koroteta, mutta hallituksen varapuheenjohtaja lupaa osallistua hallituksen puheenjohtajan kanssa joillekin vuosijuhlille Varsinais-Suomen ulkopuolelle
   • jakaa projekti- ja erillisavustukset 1/2023 muutetun liitteen mukaisesti
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen Nord Wine Oy:n kanssa vuosille 2023-2025 allekirjoitettavaksi.

   Turussa 8.3.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 6/2023

   Hallituksen päätösluettelo 6/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 24.2.2023 päättänyt:

    

   • nimetä Opiskelijakaupunki Turku -ohjausryhmään varsinaiseksi jäseneksi hallituksen puheenjohtaja Akseli Tiitan ja varajäseneksi hallituksen jäsen Arvi Tolvasen
   • ettei F-piste ry:n vuoden 2022 toiminta-avustusta makseta takautuvasti (Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista § 10)
   • hyväksyä toiminta-avustusten kriteerit ja jäsenmääräkertoimet pisteiden jakoa varten. Hallitus päätti hyväksyä Turun ylioppilasteatterin lisäkriteeristön
   • nimetä ohjauksen kehittämisryhmään ylioppilaskunnan edustajaksi hallituksen jäsen Kerttu Hurvin ja hänelle varaedustajaksi hallituksen jäsen Julia Siimennon
   • hakemusten pohjalta valita kehitysyhteistyösiiven ydintiimiin seuraavat henkilöt: Niklas Hintsa, Waltteri Mäkelä, Iida Sorsa.

    

   Turussa 24.2.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 5/2023

   Hallituksen päätösluettelo 5/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 10.2.2023 päättänyt:

    

   • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman vuodelle 2023
   • esittää edustajistolle, että se päättää antaa asiasta Turun hallinto-oikeudelle liitteen 2 mukaisen lausunnon
   • esittää edustajistolle, että se linjaa TYYn jäsenten osallistumisesta opiskelijaurheilun kansainvälisiin arvokisoihin liitteen 6 mukaisesti
   • esittää edustajistolle, että se hyväksyy 3650 euron lisätalousarvion luottamustoimien vuoden 2023 budjettiin.

    

   Turussa 10.2.2023

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 4/2023

   Hallituksen päätösluettelo 4/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 3.2.2023 päättänyt:

   • lausua yliopiston talouden tasapainottamisesta muutetun liitteen mukaisesti ja valtuuttaa Akseli Tiitan, Joni Kajanderin, Riina Lumpeen ja Heta Laihon viimeistelemään lausunnon muotoilut
   • avata täydennyshaun TYYn kehitysyhteistyösiipeen kevätlukukaudelle 2023 viikolla 6
   • myöntää eron Paola Moyano Gomezille kehitysyhteistyösiivestä
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen TYS:n kanssa vuodelle 2023

    

   Turussa 3.2.2023

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 3/2023

   Hallituksen päätösluettelo 3/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 27.1.2023 päättänyt:

   • hakea pääsihteeri Riina Lumpeelle Corporate Gold -korttihallintapalvelua ja valtuuttaa hänet hallinnoimaan ylioppilaskunnan luottokortteja hallituksen päätösten mukaisesti
   • valita TYYn edustajaksi järjestö- ja hallintoasiantuntijan sijaisen Tero Ahlgrenin Maakunnan yhteistyöryhmä MYR:n järjestöjaostoon
   • jatkaa vanhojen järjestöjen järjestöasemaa, myöntää järjestöaseman Asklepio ry:lle ja Aboa Turku ry:lle, poistaa kuulemisajan jälkeen ne järjestöt, jotka eivät ole toimittaneet järjestöilmoitusta sekä vahvistaa luettelon 1/2023
   • maksaa toiminta-avustusennakot sitä hakeneille järjestöille
   • myöntää eron yhdenvertaisuussiiven ydintiimistä Aino Rönkälle ja Armi Söderille
   • myöntää eron Siiri Turuselle ja nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi hallituksen jäsen Jimi Salosen YTHS:n Turun terveystyöryhmään
   • myöntää eron Siiri Turuselle ja nimetä ylioppilaskunnan läsnäolo-oikeutetuksi edustajaksi hallituksen jäsen Aino Rönkän Turun yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikuntaan vuodelle 2023. Toimikunnan varsinaisena opiskelijajäsenenä toimii Mariam Marein ja hänen varajäsenenään Silja Ahonen
   • myöntää eron Siiri Turuselle ja nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi hallituksen jäsen Katie Astinin Turun yliopiston opintoneuvojien ohjausryhmään

    

   Turussa 27.1.2023

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 2/2023

   Hallituksen päätösluettelo 2/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 13.1.2023 päättänyt:

   • peruuttaa Camilla Saarisen tilinkäyttöoikeudet TYYn pankkitiliin sekä hänelle myönnetyn TYYn luottokortin välittömästi.
   • myöntää hallituksen puheenjohtaja Akseli Tiitalle tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716 9020 0256 10 sekä hankkia Tiitalle ylioppilaskunnan luottokortin välittömästi.
   • vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä.
   • valita TYYn edustajaksi järjestö- ja hallintoasiantuntijan sijaisen Tero Ahlgrenin Turun yliopiston tiedonhallinnan ohjausryhmään.
   • myöntää eron Petra Peltoselle ja nimetä ohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi pääsihteerin sijaisen Riina Lumpeen.
   • myöntää eron Petra Peltoselle ja nimetä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvostoon pääsihteerin sijaisen Riina Lumpeen.
   • myöntää eron Petra Peltoselle ja nimetä yliopiston turvallisuuden ohjausryhmään pääsihteerin sijaisen Riina Lumpeen.
   • myöntää eron Tuomas Almille ja nimetä hallituksen jäsen Katie Astinin varajäseneksi apurahatoimikuntaan.
   • myöntää eron laajennetusta johtoryhmästä Camilla Saariselle ja nimetä hallituksen puheenjohtaja Akseli Tiitan ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston johtoryhmään.
   • myöntää eron Arvi Tolvaselle ja valita ylioppilaskunnan edustajiksi hallituksen jäsen Julia Siimennon varsinaiseksi jäseneksi, hallituksen jäsen Kerttu Hurvin ensisijaiseksi varajäseneksi sekä hallituksen jäsen Arvi Tolvasen toissijaiseksi varajäseneksi koulutusneuvostoon. Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander jatkaa varsinaisena jäsenenä.       
   • myöntää eron Akseli Tiitalle koulutusneuvoston hyvinvointijaostosta ja valita hallituksen jäsen Jimi Salosen ylioppilaskunnan edustajaksi jaoston varsinaiseksi jäseneksi. Sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola jatkaa jaoston puheenjohtajana.            
   • myöntää eron Tuomas Almille koulutusneuvoston kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittämisjaostosta ja valita hallituksen jäsen Katie Astinin ylioppilaskunnan edustajan varajäseneksi jaostoon. Kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtanen jatkaa varsinaisena jäsenenä.
   • myöntää eron Arvi Tolvaselle ja valita hallituksen jäsen Julia Siimennon ylioppilaskunnan edustajaksi koulutusneuvoston jatkuvan oppimisen jaostoon varsinaiseksi jäseneksi. Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander jatkaa varajäsenenä.
   • valita järjestö- ja hallintoasiantuntijan sijaisen Tero Ahlgrenin varajäseneksi yleishallinnolliseen ohjausryhmään järjestö- ja hallintoasiantuntijan opintovapaan ajaksi sekä valita hallituksen jäsen Arvi Tolvasen varsinaiseksi jäseneksi digiohjausryhmään. Koulutuspoliittinen asiantuntija jatkaa yleishallinnollisen ohjausryhmän varsinaisena jäsenenä ja digiohjausryhmän varajäsenenä.
   • myöntää eron Arvi Tolvaselle ja nimetä hallituksen jäsen Julia Siimennon ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston laatutyön ohjausryhmään. Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander jatkaa varsinaisena jäsenenä.
   • myöntää eron Akseli Tiitalle ja valita hallituksen jäsen Julia Siimennon ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston koulutuksen toimialan opiskelijapalautetiimiin.
   • myöntää eron Arvi Tolvaselle ja valita hallituksen jäsen Julia Siimennon ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston koulutuksen toimialan harjoittelutiimiin.
   • myöntää eron Arvi Tolvaselle ja valita hallituksen jäsen Kerttu Hurvin ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston koulutuksen toimialan opetussuunnitelmatyötiimiin.
   • myöntää eron Arvi Tolvaselle ja valita hallituksen jäsen Kerttu Hurvin ylioppilaskunnan edustajaksi UTUPEDA-ryhmään. Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander jatkaa varajäsenenä.
   • myöntää eron Tuomas Almille ja nimetä hallituksen jäsen Katie Astinin ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmään.
   • myöntää eron Veera Pajuselle ja nimetä ylioppilaskunnan edustajiksi hallituksen jäsen Aino Röngän varsinaiseksi jäseneksi ja kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtasen varajäseneksi kestävän kehityksen ohjausryhmään.
   • myöntää eron Veera Pajuselle ja nimetä hallituksen jäsen Aino Röngän varajäseneksi hiilijalanjälkeä määrittävään ryhmään.
   • myöntää eron Akseli Tiitalle ja nimetä hallituksen jäsen Kerttu Hurvin varsinaiseksi jäseneksi kestävän kehityksen koulutustyöryhmään. Kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtanen jatkaa ryhmän varajäsenenä.
   • myöntää eron Veera Pajuselle ja nimetä hallituksen jäsen Aino Röngän ylioppilaskunnan edustajaksi kestävät kampusarjen toiminnot työryhmään.
   • myöntää eron Veera Pajuselle ja nimetä hallituksen jäsen Aino Röngän ylioppilaskunnan edustajaksi Reilun Kaupan kannatustyöryhmään.

    

   Turussa 13.1.2023

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 1/2023

   Hallituksen päätösluettelo 1/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 2023 on järjestäytymiskokouksessaan 16.12.2022 päättänyt:

   • valita Arvi Tolvasen hallituksen varapuheenjohtajaksi.
   • sisäisestä työnjaostaan seuraavasti:
     

   Katie Astin: kansainväliset asiat, yrityssuhteet, tuutorointi
   Kerttu Hurvi: järjestöt, avustustoimikunta, koulutuspolitiikka

   Anton Kultanen: opiskelijakulttuuri, kehitysyhteistyö, järjestöt
   Aino Rönkä: vapaaehtoiset, ympäristö, viestintä, yhdenvertaisuus
   Jimi Salonen: sosiaalipolitiikka, kuntapolitiikka
   Julia Siimento: koulutuspolitiikka, viestintä, työelämä
   Arvi Tolvanen: varapuheenjohtaja, satakunnan kampukset, kuntapolitiikka
    

   • säännölliseksi kokousajakseen joka toinen perjantai klo 11.00.
   • merkitä tiedoksi tutustumisen työjärjestykseen.
   • hyväksyä muistion kokoussanktiojärjestelmäksi ja että mahdollisten kokoussanktioiden kohteesta päätetään tapauskohtaisesti.

    

   Turussa 16.12.2022

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

 • Edustajiston kokoukset / Student Union Council Meetings 2022
  • Marraskuu 2022

   Edustajiston marraskuun kokouksen 2022 päätösluettelo

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 30.11.2022 päättänyt

   • hyväksyä toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman vuosille 2023–2025,
   • hyväksyä talousarvion ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman vuosille 2023–2025,
   • että ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuodelle 2023–2024 on perustutkinto-opiskelijoilta 55,00 €, jatkotutkinto-opiskelijoilta 37,00 € ja jäsenmaksut syys- ja kevätlukukaudelta ovat saman suuruiset,
   • valita ylioppilaskunnan tilintarkastajaksi vuodeksi 2023 PricewaterhouseCoopers-yhteisön, joka nimeää keskuudestaan vastuullisen tilintarkastajan,
   • valita edustajiston puheenjohtajaksi vuodeksi 2023 Siiri Turusen,
   • valita edustajiston varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2023 Aino Marjamaan,
   • valita hallituksen puheenjohtajaksi 2023 Akseli Tiitan,
   • hallituksen kooksi seitsemän henkeä ja hallituksen jäseniksi 2023 seuraavat henkilöt:
    • Katie Astin
    • Kerttu Hurvi
    • Anton Kultanen
    • Aino Rönkä
    • Jimi Salonen
    • Julia Siimento
    • Arvi Tolvanen
   • valita Turun ylioppilaslehden johtokuntaan 2023 seuraavat henkilöt:
    • Laura Kallio, puheenjohtaja
    • Antti Hakamaa
    • Linnea Frisk
    • Linda-Liisa Kelokari
    • Juho Pitkäranta
    • Annsofi Salo
    • Jukka Väisänen
   • valtuuttaa vuoden 2023 hallituksen järjestäytymisensä jälkeen valitsemaan vuoden 2023 avustustoimikunnalle puheenjohtajan keskuudestaan ja valita avustustoimikunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:
    • Tuomas Alm
    • Elisa Hyvärinen
    • Roosa Kesti
    • Ellen Korpela
    • Pihla Koski
    • Niklas Luomala
    • Maria Nieminen
    • Veera Pajunen
    • Eemeli Raitanen
    • Riikka Yli-Jama
   • muuttaa strategiatoimikunnan kokoonpanoa siten, että Petra Peltonen jatkaa strategiatoimikunnan jäsenenä, Riina Lumme valitaan strategiatoimikunnan jäseneksi ja sihteeriksi, ja Camilla Saarinen valitaan strategiatoimikunnan jäseneksi.

    

   Turussa 30.11.2022

    

   Petra Peltonen

   pääsihteeri

  • Juhlakokous 2022

   Edustajiston juhlakokouksen 2022 päätösluettelo

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 9.11.2022 päättänyt:

   • myöntää Riitta Pyykölle kunniajäsenyyden.

    

   Lisäksi ansiolautakunta oli päättänyt ylioppilaskunnan huomionosoituksista seuraavasti:

    

   Kunnianauha

   • Kari Lukka

    

   Ansionauha

   • Heikki Isotalo
   • Jukka Koivisto
   • Janika Takatalo
   • Aliisa Wahlsten

    

   Pöytästandaari

   • Liedon Vanhalinna -säätiö
   • Monttu Ventures Oy
   • UTUambassadors
   • Uturekry
   • Puuseppä Lasse Korhonen

    

   Ansiomerkki

   • Laura Forman
   • Joni Järvinen
   • Suvituuli Lundmark
   • Maria Nieminen
   • Miika Peltotalo
   • Jenna Rautionaho
   • Lauri Toivola
   • Camilla Saarinen

    

   Kuntamerkki

   • Hanne Helminen
   • Elisa Hyvärinen
   • Ilmari Immonen
   • Sofia Isolauri
   • Katariina Juhakoski
   • Maija Jortikka
   • Jenni Kitinprami
   • Aleksi Kokkonen
   • Alina Korte
   • Vilma Kuvaja
   • Aino Laasonen
   • Maksim Laitinen
   • Matti Loimaranta
   • Axel Ojala
   • Lauri Orava
   • Juho Perttula
   • Kikka Pääkkönen
   • Fanni Ristioja
   • Sofia Saarinen
   • Suvi Sajakorpi
   • Jami Salonen
   • Sami Spets
   • Sini Toivola
   • Anton Venäläinen

    

   Hallituksen merkki

   • Tuomas Alm
   • Veera Pajunen
   • Juho Pitkäranta
   • Akseli Tiitta
   • Arvi Tolvanen
   • Siiri Turunen

    

   Kuntanauha

   • Haapalahti Raimo
   • Lagerstedt Pauliina
   • Nieminen Marko
   • Siilos Risto
   • Aalinniemi Milla
   • Aaltio Iida
   • Aaltonen Fanny
   • Aaltonen Maria
   • Aaltonen Oskar
   • Aartti Sannamari
   • Ahde Elias
   • Ahlbom Karoliina
   • Ahola Elli
   • Ahonen Susanna
   • Ailio Okko
   • Alatalo Ellareeta
   • Alvarez Tomas
   • Antson Carl-alfons
   • Aro Dora
   • Aronoja Joose
   • Bechito Amina
   • Bergman Taru
   • Craelius Niklas
   • Dahlgren Sefra
   • Eerikäinen Anna-Rosa
   • Eerikäinen Enni
   • Ekblom Ellen
   • Ekholm Helmi
   • Elgström Emilia
   • Eliassi Delnia
   • Elo Dean Aleksi
   • Elomaa Antti
   • Ervelä Elias
   • Eskelinen Anni
   • Eskola Ella
   • Fan Lili
   • Frantti Meri
   • Goryshina Anastasia
   • Gävert Aleksander
   • Haapala Helen
   • Haataja Maria
   • Hagman Martiina
   • Hakala Leena
   • Halla Matleena
   • Halonen Linda
   • Hannula Tiitus
   • Hanski Tatu
   • Hartlin Salim
   • Hautajärvi Tiina
   • Hautamäki Kalle
   • Hautamäki Sini-Pilvi
   • Havila Sofia
   • Hedberg Ida
   • Heikkilä Veera
   • Heikkinen Tapio
   • Helaniemi Rasmus
   • Hieta Aino
   • Hietaharju Anniina
   • Hietakangas Laura
   • Hietala Karoliina
   • Hiidensalo Tuuli
   • Holma Iida-Sofia
   • Honkanen Oona
   • Hopponen Kira
   • Hotanen Veera
   • Huhtala Julia
   • Huotari Salla
   • Hurme Henna
   • Hyppänen Sallamaija
   • Häkkinen Saimi
   • Hämäläinen Jasmin
   • Härmä Aliina
   • Iik Heidi
   • Ijäs Sara
   • Ilivitzky Ellen
   • Ilvesluoto Lauri
   • Inkilä Sanni
   • Inkinen Viivi
   • Isokorpi Henna
   • Isolauri Frans
   • Jaakkola Titta
   • Jaatinen Rebekka
   • Jakobsson Sofia
   • Jalava Pekka
   • Jalonen Osmo
   • Jauhiainen Ella
   • Jokela Aleksi
   • Jokinen Arttu
   • Jokinen Ella
   • Jokinen Juuli
   • Judén Nina
   • Julin Linda
   • Jussila Ada
   • Jäntti Veera
   • Järvinen Elina
   • Järvinen Jonatan
   • Kaave Wilma
   • Kahri Sofia
   • Kainulainen Veeti
   • Kainulainen Viivi
   • Kaipainen Emilia
   • Kallio Jere
   • Kangasperko Juho
   • Kankare Amanda
   • Kaplin Ronja
   • Karhula Annika
   • Karim Tara
   • Karimo Elisa
   • Karlstedt Markus
   • Kaunismaa Aino
   • Keisala Monika
   • Kellokangas Anu
   • Kettunen Anniina
   • Kinnunen Iida
   • Kirvelä Matilda
   • Kiurujoki Katri
   • Kivikoski Sylva
   • Kivimäki Elina
   • Kivistö Sanni
   • Kling Aaron
   • Knuutila Sanni
   • Koivula Ellinoora
   • Kokko Kira
   • Komulainen Anita
   • Korkalainen Ossi
   • Korpelainen Miao
   • Kortesniemi Milla
   • Korvenranta Pinja
   • Koski Elina
   • Koski Pihla
   • Koski Salla
   • Kotonen Miro
   • Kukkonen Elias
   • Kumpulainen Eetu
   • Kuoppa Oona
   • Kuusinen Heidi
   • Kylväjä Salla
   • Kähkönen Henri
   • Kähkönen Kalle-Tapio
   • Kärhä Viivi
   • Laakso Olga
   • Laiho Nemo
   • Laine Jenni
   • Laine Maiju
   • Laitila Jutta
   • Laitila Perttu
   • Laitinen Annika
   • Lappeteläinen Anni
   • Laukkanen Julia
   • Launiainen Sini
   • Laurila Annu
   • Lavonius Katri
   • Lehto Jari
   • Lehto Tommi
   • Lehtovaara Noora
   • Leijala Elisa
   • Leinonen Einari
   • Lenkkeri Sara
   • Lepmets Karl
   • Leppänen Jenni
   • Lind Annika
   • Lind Niklas
   • Lindberg Sofia
   • Lindqvist Noora
   • Lintu Vilma
   • Lintunen Laura
   • Lumpiola Minttu
   • Luoto Juhani
   • Luotonen Sara
   • Luovikari Victoria
   • Luukkala Elle
   • Lähdesmäki Mikko
   • Lääveri Heini
   • Maaranen Joona
   • Maijala Eero
   • Malmsten Henna
   • Manninen Ida-Maria
   • Marttala Hilla
   • Marttila Severi
   • Marttila Väinö
   • Mattila Kaapo
   • Mc Cormick Katriina
   • Mikkola Teemu
   • Mikola Veera
   • Mishin Alex
   • Misukka Miska
   • Moilanen Katariina
   • Mustonen Sampo
   • Myllymäki Iina
   • Mynttinen Waltteri
   • Mäkelä Juha
   • Mäkilä Samuli
   • Mäkinen Emilia
   • Mäkitalo Erika
   • Mäntylä Santeri
   • Neronen Meeri
   • Nganou Hilary
   • Niemi Ronja
   • Nikku Laura
   • Nikola Malviina
   • Nikula Elli-Noora
   • Nurmi Julia
   • Nurmi Lotta
   • Nurmi Oiva
   • Nurmi Venla-Mari
   • Nyfors Tuuve
   • Nyman Anni
   • Nyman Sara
   • Nääjärvi Oskari
   • Ojakoski Janina
   • Oksala Rosa
   • Oksanen Mariette
   • Oksanen Milla
   • Olenius Essi
   • Olenius Wilma
   • Ollila Juho
   • Ossa Noora
   • Palmroos Ida
   • Parikka Ruut
   • Pekola Nelli-Maija
   • Pelkonen Aleksi
   • Peltomaa Sara
   • Peltomäki Jesse
   • Peltomäki Piritta
   • Peltonen Maija
   • Penttilä Piia
   • Peromaa Elli
   • Pietilä Timi
   • Pihkakoski Riku
   • Pihlaja Riku
   • Pikkarainen Maisa
   • Pulkkanen Rasmus
   • Pulli Lauri
   • Puopolo Elias
   • Purhonen Kia
   • Puustelli Veera
   • Puustinen Viivi
   • Puutio Belinda
   • Pyykönen Jenna
   • Pyysalo Julia
   • Rahkonen Roosa
   • Ranne Janne
   • Ranta Teemu
   • Rantala Ella
   • Rantala Senja
   • Rantala Yasmine
   • Rantanen Anna
   • Rantanen Eeva
   • Rastas Pinja
   • Raunio Irene
   • Raynor-Karjalainen Ramona
   • Rihtamo Roope
   • Riikonen Milla
   • Rikkinen Janette
   • Rimpiläinen Vanja
   • Roivas Ida
   • Rouhiainen Essi
   • Ruisniemi Siiri
   • Ruonavaara Pyry
   • Ruuhijärvi Amanda
   • Ruusuvuori Reea
   • Rysä Tuomas
   • Rytkölä Santeri
   • Saari Joose
   • Saari Peppi-Lotta
   • Saarinen Juha
   • Salminen Eveliina
   • Salminen Linnea
   • Salminen Otto
   • Salmi-Vehmanen Aida
   • Salo Emilia
   • Salo Sami
   • Salokangas Akusti
   • Salonen Elina
   • Santapakka Anni
   • Saravirta Jasmin
   • Sarelius Vilma
   • Sarell Iida
   • Seppänen Roope
   • Siivola Tiia
   • Simula Saara
   • Sippel Kirsti
   • Sjövall Johan
   • Skog Ida
   • Snåre Onni
   • Sohlman Katri
   • Soramo Julia
   • Sorsa Iida
   • Suikki Regina
   • Sula Maria
   • Sundberg Hans
   • Suni Annamaria
   • Suni Anton
   • Suuriniemi Essi
   • Sysilampi Vili
   • Sääksämäki Akseli
   • Söder Armi
   • Taimisto Kalle Kuiske
   • Tamminen Kaiu
   • Tanninen Elviira
   • Tarvainen Aaro
   • Tasanko Telma
   • Tenho Emilia
   • Tervomaa Erkka
   • Teräväinen Eetu
   • Toivanen Roosa
   • Toivonen Linda
   • Tolmunen Timo
   • Torkkila Roni
   • Toukoniemi Jasmin
   • Tuomi Oskar
   • Tuominen Susanna
   • Tuomola Aino
   • Tyni Laura
   • Vainio Jasmin
   • Vaissalo Saana
   • Valta Liina
   • Valtonen Alisa
   • Valtonen Anniina
   • Vanhanen Sanni
   • Varjonen Roosa
   • Vatula Roosa
   • Vellamo Aida
   • Viherkoski Hanna
   • Vilhonen Olivia
   • Virkki Greta
   • Virta Juuso
   • Virta Rami
   • Virtanen Milla
   • Von Hintze Aleksi
   • Vuolteenaho Minna
   • Vuorela Jenni
   • Vuorinen Reko
   • Vuorio Maija
   • Väisänen Antti
   • Väisänen Inka
   • Väkiparta Iida-Sofia
   • Välilehto Joona
   • Weckman Milla
   • Wiklund Salla
   • Wilska Minttu
   • Wistrand Erik
   • Wuorivirta Pauliina
   • Yamaguchi Riku
   • Yang Colin
   • Yli-Hollo Titta
   • Yli-Liipola Tuovi
   • Yliperttula Ann-Mari
   • Ylöniemi Kaisla

    

   Turussa 10.11.2022

    

   Petra Peltonen

   pääsihteeri