Päätöksenteko

Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin. Se kokoontuu noin kerran kuukaudessa kesää lukuun ottamatta.

Hallitus vastaa edustajiston päätösten toimeenpanosta ja yhdessä työntekijöiden kanssa ylioppilaskunnan päivittäisestä toiminnasta.

Tälle sivulle on koottu sekä edustajiston että hallituksen kokousten asiakirjat.

Ylioppilaskunnan asiakirjat ovat pääsääntöisesti Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, julkisuuslaki) nojalla julkisia. Jos kaipaat vanhempia asiakirjoja, ota yhteyttä TYYn palvelupisteeseen.