Päätöksenteko

Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin. Se kokoontuu noin kerran kuukaudessa kesää lukuun ottamatta.

Hallitus vastaa edustajiston päätösten toimeenpanosta ja yhdessä työntekijöiden kanssa ylioppilaskunnan päivittäisestä toiminnasta.

Tälle sivulle on koottu sekä edustajiston että hallituksen kokousten asiakirjat.

Tutustu myös asiakirjajulkisuuskuvaukseemme.

 • Hallituksen kokoukset / Executive Board Meetings 2024
  • 16/2024

   Hallituksen päätösluettelo 16/2024

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 14.6.2024 päättänyt:

   • olla myöntämättä vapautusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta.
   • myöntää toiminta-avustukset 2024.
   • avata 0,7-haun ajalle 15.6.–15.7.
   • valita Sanna Mäkisen opiskelijajäseneksi Turun yliopiston Sote-akatemian ohjausryhmään 31.7.2026 päättyvälle kaudelle.

    

   Turussa 14.6.2024

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 15/2024

   Hallituksen päätösluettelo 15/2024

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 31.5.2024 päättänyt:

   • nimetä pääsihteeri Petra Peltosen varsinaiseksi jäseneksi ja hallituksen jäsen Josefina Tuomalan varajäseneksi Opiskelijakaupunki Turku -ohjausryhmään.
   • osoittaa tukea Palestiinan kansalle tuomitsemalla Israelin teot ja ihmisoikeusrikkomukset Palestiinassa, vastustaa yliopistotasoisen yhteistyön tekemistä Israelin kanssa sekä julkaista nämä päätökset TYYn virallisilla julkaisukanavilla.
   • lausua Turun normaalikoulu Educariumiin -työryhmän loppuraportista ja valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan vastaamaan asiaan liittyvään mahdolliseen lausuntopyyntöön esiteltyjen linjojen pohjalta.
   • avata haun Turun yliopiston Sote-akatemian ohjausryhmään 31.7.2026 päättyvälle kaudelle liitteen mukaisesti.
   • myöntää eron Akseli Tiitalle ja valita Jimi Mahosen opiskelijajäseneksi Turun yliopiston kirjaston kauppa- ja oikeustieteiden neuvottelukuntaan.
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen Promlerin kanssa vuodelle 2024–2025.
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun Sanomien kanssa vuodelle 2024–2026.

    

   Turussa 31.5.2024

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 14/2024

   Hallituksen päätösluettelo 14/2024

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 17.5.2024 päättänyt:

   • hyväksyä ylioppilaskuntien työehtosopimusta täydentävän paikallisen sopimuksen.
   • jakaa projekti- ja erillisavustukset 2/2024.
   • hyväksyä esityksen Vuoden opettajaksi ja Vuoden ohjaajaksi ja esittää sitä yliopiston koulutusneuvostolle. Vuoden opettaja ja Vuoden ohjaaja julkistetaan syksyllä TYYlikkään avauksen yhteydessä.
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen Kesärauhan kanssa vuodelle 2024–2025.

    

   Turussa 17.5.2024

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 12/2024

   Hallituksen päätösluettelo 12/2024

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 19.4.2024 päättänyt:

   • vahvistaa jäsenmaksun yhteydessä kerättävät vapaaehtoiset maksut lukuvuodelle 2024–2025 seuraavasti:

    

   Suomen Somalia-verkosto 5,00 €
   TYYn siipisoihtu-kokardi ylioppilaslakkiin 15,00 €
   Turun ylioppilaslehden tilaaminen kotiin 7,95 €.

   • peruuttaa Tero Ahlgrenin luottokortin 19.4.2024 alkaen.
   • hankkia jäsenpalvelukoordinaattori Tiia-Maria Niskaselle ylioppilaskunnan luottokortin 19.4.2024 alkaen.
   • lausua valintakoekokonaisuuden luonnoksesta sekä Turun yliopistolle että yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishankkeelle.
   • nimetä Katie Astinin ylioppilaskunnan edustajaksi ART-hankkeen ohjausryhmään 31.7.2027 päättyvälle kaudelle.
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen LähiTapiolan kanssa vuodelle 2024–2025.

    

   Turussa 19.4.2024

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 10/2024

   Hallituksen päätösluettelo 10/2024

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 22.3.2024 päättänyt:

   • valita Johanna Virtasen TYYn hakijaksi KENKKUun
   • jatkaa ilmastoverkoston hakuaikaa 2.4. klo 10.00 saakka.

    

   Turussa 22.3.2024

    

   Petra Peltonen

   pääsihteeri

    

   --

   Executive Board decisions 10/2024

   In its meeting on 22 Mar 2024, the Executive Board of the Student Union of the University of Turku has decided:

   • to elect Johanna Virtanen as TYY’s applicant in KENKKU
   • to continue the call for the climate network until 2 Apr at 10.00.

    

   Turku, 22 March 2024

    

   Petra Peltonen

   Secretary General

  • 9/2024

   Hallituksen päätösluettelo 9/2024

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 8.3.2024 päättänyt:

   • esittää edustajistolle, että se hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2023.
   • esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2023.
   • esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2023 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille.
   • hyväksyä Ryhmä 40 000 -kaavan vuodeksi 2024:
    • TYY 74,0 %
    • ÅAS 19,2 %
    • TUO 6,8 %.
   • Jimi Mahosen Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) pysyvän asiantuntijajäsenen varajäseneksi vuosille 2024–2025.
   • jakaa projekti- ja erillisavustukset 1/2024.
   • hyväksyä Susan Saarisen eron ja valita Josefina Tuomalan TYYn edustajaksi Eurooppa-foorumi Turussa ry:hyn.
   • nimittää koulutuspoliittinen asiantuntija Tero Ahlgrenin ylioppilaskunnan edustajaksi seuraaviin toimielimiin ja työryhmiin:
    • Koulutusneuvosto, varsinainen jäsen
    • Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto, varajäsen
    • Opintohallinnon ohjausryhmä, varsinainen jäsen
    • Laatutyön ohjausryhmä, varajäsen
    • Digiohjausryhmä, varajäsen
    • Yleishallinnollinen ohjausryhmä, varajäsen
    • UTUPEDA-ohjausryhmä, varajäsen
    • Turun yliopiston turvallisen opiskeluympäristön toimikunta, varajäsen
    • Koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimi, varsinainen jäsen
   • valita Frida-Maria Pessin varsinaiseksi jäseneksi ja Jutta Tiensivun varajäseneksi yliopiston kirjaston humanististen tieteiden neuvottelukuntaan 31.8.2026 päättyvälle kaudelle.
   • myöntää eron Siiri Turuselle ja valita Annukka Hyryn opiskelijajäseneksi Turun yliopiston Sote-akatemiaan 31.7.2024 päättyvälle kaudelle.
   • valita Sefra Dahlgrenin varajäseneksi Essi Oleniuksen ja Senja Simpuran varajäseneksi Alisa Varjosen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2025 päättyvälle kaudelle.
   • myöntää eron Aino Röngälle ja nimetä Saimi Herlevin ylioppilaskunnan edustajaksi Reilun Kaupan kannatustyöryhmään.
   • avata ilmastoverkoston haun ajalle 8.3. klo 12.00 – 19.3. klo 10.00.

    

   Turussa 8.3.2024

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 8/2024

   Hallituksen päätösluettelo 8/2024

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 23.2.2024 päättänyt:

   • valita Tero Ahlgrenin koulutuspoliittisen asiantuntijan tehtävään.
   • valita Arkean TYYn tilojen siivouksen toteuttajaksi 26.2.2024 alkaen.
   • hyväksyä toiminta-avustusten kriteerit ja jäsenmääräkertoimet pisteiden jakoa varten sekä Turun ylioppilasteatterin lisäkriteeristön.
   • jatkaa Boost Turku ry:n, Turun akateeminen eläinoikeusseura ry:n sekä Warsinais-Suomen Polyteknikot ry:n järjestöasemaa.
   • myöntää eron Katie Astinille ja nimetä kansainvälisistä asioista vastaavan hallituksen jäsenen Shashika Harshanin TYYn varaedustajaksi Turun yliopiston vieraskielisten tutkinto-ohjelmien apurahatoimikuntaan.
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen TYS:n kanssa vuodelle 2024–2025.

    

   Turussa 23.2.2024

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 4/2024

   Hallituksen päätösluettelo 4/2024

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 26.1.2024 päättänyt:

   • jatkaa vanhojen järjestöjen järjestöasemaa, hyväksyä Turun yliopiston automaatiotekniikan kilta Optima ry:n, Turun yliopiston yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden väitöskirjatutkijat DocSoBe ry:n, Sawusauna ry:n, OL - Universities of Turku ry:n, Student Formula Turku ry:n sekä Alppikanuunat ry:n järjestöasemahakemukset, poistaa kuulemisajan ajan jälkeen Boost Turku ry:n, Turun akateeminen eläinoikeusseura ry:n sekä Warsinais-Suomen Polyteknikot ry:n järjestöluettelosta, vahvistaa luettelon 1/2024 sekä maksaa toiminta-avustuksen ennakot niitä hakeneille järjestöille.

    

   Turussa 26.1.2024

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 3/2024

   Hallituksen päätösluettelo 3/2024

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 19.1.2024 päättänyt:

   • käsitellä kiireellisenä asian ” Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen UTU Talent Boost -verkostoon”
   • vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä.
   • lausua hallituksen esityksestä muuttaa lukukausimaksuja koskevaa lainsäädäntöä.
   • nimetä Shashika Harshanin opiskelijaedustajaksi Signature-rahoitushaun arviointiryhmään.
   • myöntää eron Katie Astinille ja nimetä Shashika Harshanin varajäseneksi apurahatoimikuntaan.
   • Hallitus päättää myöntää eron Katie Astinille varsinaisen opiskelijaedustajan tehtävästä ja päättää valita uudistuksen mukaisesti seuraavat opiskelijaedustajat yliopistoallianssin tehtäviin:
    • Hallituksen jäsen Shashika Harshani varsinaiseksi opiskelijaedustajaksi, joka toimii opiskelijaedustajiston jäsenenä ja johtoryhmän opiskelijajäsenenä.
    • Hallituksen puheenjohtaja Katie Astin toiseksi varsinaiseksi opiskelijaedustajaksi, joka toimii opiskelijaedustajiston jäsenenä ja hallituksen jäsen Josefina Tuomalan hänen varajäsenekseen.
   • myöntää eron Jimi Saloselle ja nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi hallituksen jäsen Antti Hakamaan YTHS:n Turun terveystyöryhmään.
   • myöntää eron Aino Röngälle ja nimetä ylioppilaskunnan läsnäolo-oikeutetuksi edustajaksi hallituksen jäsen Saimi Herlevin Turun yliopiston tasa-arvotoimikuntaan vuodelle 2024.
   • myöntää eron Katie Astinille ja nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi hallituksen jäsen Antti Hakamaan Turun yliopiston opintoneuvojien ohjausryhmään.
   • nimetä hallituksen jäsen Shashika Harshanin TYYn edustajaksi ja kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtasen varaedustajaksi UTU Talent Boost -verkostoon.

    

   Turussa 19.1.2024

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 2/2024

   Hallituksen päätösluettelo 2/2024

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 12.1.2024 päättänyt:

   • peruuttaa Akseli Tiitan tilinkäyttöoikeudet TYYn pankkitiliin sekä hänelle myönnetyn TYYn luottokortin välittömästi.
   • myöntää hallituksen puheenjohtaja Katie Astinille tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716 9020 0256 10 sekä päättää hankkia Astinille ylioppilaskunnan luottokortin välittömästi.
   • myöntää tapahtuma- ja jäsenpalveluasiantuntija Hanna Kiiskilälle ylioppilaskunnan luottokortin käyttöoikeuden.
   • lausua tohtorintutkinnon laajuudesta muutetun liitteen mukaisesti.
   • nimetä normaalikoulun sijoitusmahdollisuuksia pohtivaan työryhmään varsinaiseksi jäseneksi hallituksen jäsen Victoria Luovikarvin ja varajäseneksi hallituksen jäsen Antti Hakamaan sekä alakampuksen tilaratkaisuja pohtivaan työryhmään varsinaiseksi jäseneksi hallituksen jäsen Vilppu Tolvin ja varajäseneksi tila- ja yhteisöasiantuntija Tero Ahlgrenin.
   • myöntää eron laajennetusta johtoryhmästä Akseli Tiitalle ja nimetä hallituksen puheenjohtaja Katie Astinin ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston johtoryhmään.
   • myöntää eron Julia Siimennolle, Kerttu Hurville ja Arvi Tolvaselle ja valita koulutusneuvostoon ylioppilaskunnan edustajaksi hallituksen jäsen Josefina Tuomalan ja hänen varajäsenekseen hallituksen jäsen Victoria Luovikarin. Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander jatkaa toisena varsinaisena jäsenenä ja hänen varajäsenekseen hallitus päätti valita hallituksen jäsen Jimi Mahosen.
   • myöntää eron Jimi Saloselle koulutusneuvoston hyvinvointijaostosta ja valita ylioppilaskunnan edustajaksi jaoston varsinaiseksi jäseneksi hallituksen jäsen Antti Hakamaan.
   • myöntää eron Katie Astinille koulutusneuvoston kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittämisjaostosta ja valita ylioppilaskunnan edustajaksi jaoston varajäseneksi Shashika Harshanin.
   • myöntää eron Arvi Tolvaselle ja valita TYYn edustajaksi hallituksen jäsen Josefina Tuomalan varsinaiseksi jäseneksi yliopiston digiohjausryhmään.
   • myöntää eron Julia Siimennolle ja nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi hallituksen jäsen Josefina Tuomala yliopiston laatutyön ohjausryhmään.
   • myöntää eron Julia Siimennolle ja valita ylioppilaskunnan edustajaksi hallituksen jäsen Jimi Mahosen yliopiston koulutuksen toimialan opiskelijapalautetiimiin.
   • myöntää eron Julia Siimennolle ja valita ylioppilaskunnan edustajaksi hallituksen jäsen Jimi Mahosen yliopiston koulutuksen toimialan harjoittelutiimiin.
   • myöntää eron Kerttu Hurville ja valita ylioppilaskunnan edustajaksi hallituksen jäsen Jimi Mahosen yliopiston koulutuksen toimialan opetussuunnitelmatyötiimiin.
   • myöntää eron Kerttu Hurville ja Julia Siimennolle ja valita hallituksen jäsen Jimi Mahosen varsinaiseksi jäseneksi ja hänen varajäsenekseen hallituksen jäsen Josefina Tuomalan ylioppilaskunnan edustajiksi yliopiston ohjauksen kehittämisryhmään.
   • myöntää eron Kerttu Hurville ja valita ylioppilaskunnan edustajaksi hallituksen jäsen Jimi Mahosen UTUPEDA-ryhmään.
   • myöntää eron Katie Astinille ja nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi hallituksen jäsen Jimi Mahosen yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmään.
   • myöntää eron Aino Röngälle ja nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi hallituksen jäsen Saimi Herlevin kestävän kehityksen ohjausryhmään.

    

   Turussa 12.1.2024

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 1/2024

   Hallituksen päätösluettelo 1/2024

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 2024 on järjestäytymiskokouksessaan 14.12.2023 päättänyt:

   • valita Josefina Tuomalan hallituksen varapuheenjohtajaksi.
   • sisäisestä työnjaostaan seuraavasti:

   Katie Astin: puheenjohtaja
   Josefina Tuomala: varapuheenjohtaja, koulutuspolitiikka, kuntapolitiikka
   Antti Hakamaa: sosiaalipolitiikka, tuutorointi
   Shashika Harshani: kansainväliset asiat, kehitysyhteistyö, työelämä
   Saimi Herlevi: viestintä, yhdenvertaisuus, ympäristö
   Victoria Luovikari: järjestöt, viestintä, vapaaehtoiset
   Jimi Mahonen: koulutuspolitiikka, kuntapolitiikka, yristyssuhteet
   Vilppu Tolvi: järjestöt, avustustoimikunta, opiskelijakulttuuri, Satakunnan kampukset                                          

   • säännölliseksi kokousajakseen joka toinen perjantai klo 10.00.
   • merkitä tiedoksi tutustumisen työjärjestykseen.
   • hyväksyä muistion kokoussanktiojärjestelmäksi ja että mahdollisten kokoussanktioiden kohteesta päätetään tapauskohtaisesti.

    

   Turussa 14.12.2023

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

 • Hallituksen kokoukset / Executive Board Meetings 2023
  • 34/2023

   Hallituksen päätösluettelo 34/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 15.12.2023 päättänyt:

   • käsitellä kiireellisenä asiat ”Kansainvälisten asioiden lausunnot hallituksen kokoustauolla” sekä ”Koulutuspoliittisten asioiden lausunnot hallituksen kokoustauolla”.
   • valita elokuvatoimikuntaan vuodelle 2024 seuraavat henkilöt:

    

   Elias Hakulinen
   Ella Hodju

   Verneri Jauhiainen
   Reko Juntunen
   Elina Järvinen
   Kasperi Kainulainen
   Petra Karjalainen
   Miikka Kärkkäinen
   Joonatan Nikkinen
   Olavi Partanen
   Miika Soini
   Kalle Toivonen
   Aliisa Varjonen

    

   • hyväksyä toiminta-avustusten kriteerit ja jäsenmääräkertoimet pisteiden jakoa varten sekä Turun ylioppilasteatterin lisäkriteeristön.
   • lahjoittaa Huussi ry:lle suunnatun ja sittemmin jäädytetyn viimeisen 0,7-lahjoituserän Sisu Ukraina ry:lle.
   • valtuuttaa kansainvälisten asioiden asiantuntijan ja hallituksen jäsen Astinin laatimaan ja lähettämään mahdolliset lausunnot kansainvälisiin opiskelijoihin liittyvissä asioissa 5.1.2024 asti.
   • valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan ja kunkin vuoden hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan laatimaan ja lähettämään mahdolliset lausunnot korkeakoulupolitiikkaan liittyvissä asioissa 5.1.2024 asti.

    

   Turussa 15.12.2023

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 32/2023

   Hallituksen päätösluettelo 32/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 24.11.2023 päättänyt:

   • käsitellä kiireellisenä edustajistoasiat ”Valintatoimikunnan valitseminen kaudeksi 2024–2025” sekä ”Säännöllisestä kokousajasta päättäminen”.
   • lausua yliopiston tilaohjelmaluonnoksesta 2024–2027.
   • valita opiskelijaedustajat ja heidän varajäsenensä yliopiston tiedekuntien johtokuntiin kaudelle 1.1.2024–31.12.2025 seuraavasti (suluissa varajäsenet):

    

   Kasvatustieteiden tiedekunta

   Mari van den Berg (Vilhelmiina Saharinen)
   Sofia Saarinen (Ruut Vuoriluoto)
   Jedi Kotilainen (Jenni Mast)
   Essi Suuriniemi (Verna Myllymaa)
   Elisa Leijala (Roosa Partanen)                  

   Lääketieteellinen tiedekunta

   Juho Vanhatalo (Milka Kauhanen)
   Johanna Räty (Saana Hartikainen)
   Saara Voutilainen (Jeyaniroshan Jeyapalan)
   Rebecca Suomi (Aino Virolainen)
   Veikko Pulkki (Valtteri Sulander)   

   Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

   Arvi Tolvanen (Maria Ahola)
   Aaron Seppälä (Noora Kontoniemi)
   Roni Karjanlahti (Sanni Kivistö)
   Vilja Vihervuori (-)
   Sefra Dahlgren (-)
   Senja Simpura (-)

   Oikeustieteellinen tiedekunta
   Antti Peltonen (Kaapo Havuluoto)
   Lari Sorvari (Jimi Salonen)
   Elisa Hyvärinen (Sanni-Maria Ylimäki)
   Kia Tarvainen (Ella Soitamo)

   Teknillinen tiedekunta

   Linda Broere (Ruslan Hasanov)
   Venla Uskali (Janina Paasila)
   Teemu Kivimäki (Katariina Moilanen)
   Timi Pietilä (Taru Toivonen)

   Turun kauppakorkeakoulu

   Atte Leskinen (Juho Perttula)
   Frans Isolauri (Lauri Salo)
   Julia Siimento (Kerttu Hurvi)
   Pihla Koski (Katie Astin)

   Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta                                                

   Eetu Lindroos (Jenni Mäkisalo)
   Julia Niinistö (Richard Engström)
   Matilda Klemola (Aino Rönkä)

   • käsitellä humanistisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijaedustajavalinnat seuraavassa kokouksessaan ja valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan pyytämään tarkennuksia ja täydennyksiä osalta hakijoista ennen asian käsittelyä.
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen Viking Line Oy Ab:n kanssa vuodelle 2024.
   • esittää edustajistolle, että se valitsee valintatoimikunnan ja sille puheenjohtajan toimikunnan jäsenten keskuudesta ja että kukin edustajistoryhmä voi vaihtaa valintatoimikunnan jäsentä ilmoittamalla asiasta edustajiston kokouksessa.
   • esittää edustajistolle, että se päättää säännöllisestä kokousajasta.

    

   Turussa 24.11.2023

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 30/2023

   Hallituksen päätösluettelo 30/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 16.11.2023 päättänyt:

    

   • esittää edustajistolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
   • esittää edustajistolle, että se valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
   • esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan vuodeksi 2024
   • esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan hallituksen koosta
   • esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan hallituksen vuodeksi 2024
   • esittää edustajistolle, että se valitsee TYL:n johtokuntaan puheenjohtajan ja kuusi jäsentä vuodeksi 2024
   • esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan taloustoimikunnan ja sille puheenjohtajan kaudelle 2024–2025
   • esittää edustajistolle, että se valitsee avustustoimikunnan jäsenet valintatoimikunnan esityksestä
   • jättää asiakohdan Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valitseminen kaudelle 1.1.2024–31.12.2025 pöydälle ja pitää ylimääräisen kokouksen asian päättämiseksi 21.11.2023 klo 16
   • täydentää SYL:n liittokokousdelegaatiota seuraavasti:

   Valittiin Siiri Turusen tilalle varsinaiseksi Arvi Tolvanen. Arvi Tolvasen korvaa varadelegaattina Roosa-Adalmiina Kesti. Jenna Rautionahon tilalle varsinaiseksi valittiin Tuomas Alm, jonka tilalle varajäseneksi valittiin Juho Pitkäranta. Muutettiin varajäsenten sijaantulojärjestystä TSE-listan sisällä seuraavasti: 1. Pihla Koski, 2. Rami Rakkolainen, 3. Juho Pitkäranta, 4. Akseli Tiitta.

    

   Sanni Mattilan tilalle varsinaiseksi delegaatiksi valittiin Jenni Korteniemi, jonka varajäsenenä korvaa hallituksen jäsen Kerttu Hurvi.

    

   Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin täydentämään delegaatiota siinä tapauksessa, että delegaatti on sairastunut tai muuten estynyt.

    

    

   Turussa 16.11.2023

    

    

   Riina Lumme

   pääsihteeri

  • 28/2023

   Hallituksen päätösluettelo 28/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 3.11.2023 päättänyt:

   • hallituksen merkin myöntämisestä.
   • avata haun TYYn vuoden 2024 elokuvatoimikuntaan. Haku on auki 3.11.–23.11.2023 klo 23.59.
   • avata haun TYYn avustustoimikuntaan vuodelle 2024. Haku on auki 3.11.–19.11.2023 klo 23.59.
   • nimetä kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtasen TYYn edustajaksi Signature-rahoitushaun ohjausryhmään ja avata haun toisen edustajan paikasta ajalle 3.11. klo 12 – 13.11.2023 klo 12.
   • pidentää opiskelijaedustajien hakua yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokunnan osalta 13.11. asti.
   • nimetä koulutuspoliittisen asiantuntijan fasilitaattorin rooliin tukemaan teknillisen tiedekunnan koulutusta käsittelevän työryhmän toimintaa.

    

   Turussa 3.11.2023

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 27/2023

   Hallituksen päätösluettelo 27/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 20.10.2023 päättänyt:

   • täydentää TYYn liittokokousdelegaatiota siten, että jo päätettyjen henkilöiden lisäksi liittokokoukseen lähetetään tarkkailijoiksi Riina Lumme ja Camilla Saarinen.
   • jatkaa Riina Lumpeen työsuhdetta 9.2.2024 asti.

    

   Turussa 20.10.2023

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 24/2023

   Hallituksen päätösluettelo 24/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 22.9.2023 päättänyt:

   • valita Sanni Kummun sekä Reko Juntusen elokuvatoimikunnan jäseniksi vuoden 2023 loppuun saakka.
   • vahvistaa järjestöluettelon 2/2023.
   • todeta Sara Lenkkerin eron humanistisen tiedekunnan johtokunnasta ja valita Henri Laitilan varajäseneksi Niiko Niemen ja Ennaliina Leiwon varajäseneksi Jussi Salmisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.
   • todeta Mona Kukkoahon ja Mikael Eklundin erot lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnasta ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseen Aino Virolaisen varajäseneksi Juho Vanhatalon ja varsinaiseksi jäseneksi nousseen Saara Voutilaisen varajäseneksi Sallamaija Hyppäsen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.
   • valita Aaron Seppälän varajäseneksi Arvi Tolvasen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.
   • lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024–2027.
   • merkitä tiedoksi TYYn lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta.

    

   Turussa 22.9.2023

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 22/2023

   Hallituksen päätösluettelo 22/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 8.9.2023 päättänyt:

   • valita järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniityn TYYn edustajaksi Turun yliopiston tiedonhallinnan ohjausryhmään.
   • valita tila- ja yhteisöasiantuntija Tero Ahlgrenin TYYn edustajaksi Turun yliopiston tilaohjelman valmisteluryhmään.
   • valita järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniityn TYYn varaedustajaksi yleishallinnolliseen ohjausryhmään.
   • kommentoida sähköisen tutkintotodistuksen käyttöönottoa.
   • valita siipien ydintiimien jäsenet lukuvuodelle 2023–2024 seuraavasti:

    

   Kansainvälisyyssiipi
   Ruslan Hasanov

   Muhammad Ismail Khursheed
   Anson Antony
   Astrid Snäll

   Kehitysyhteistyösiipi
   Ida Salomaa

   Ympäristösiipi
   Leena Järveläinen
   Tiina Haajanen
   Shashika Harshani

   Yhdenvertaisuussiipi
   Susanna Lepistö

   Kulttuurisiipi
   Linda Tuijula
   Anniina Anttila

   sekä järjestää täydennyshaun avoimeksi jääneiden paikkojen osalta.

                          

   Turussa 8.9.2023

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 21/2023

   Hallituksen päätösluettelo 21/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 31.8.2023 päättänyt:

   • käsitellä kiireellisenä asian ”AYY:n rasisminvastainen kannanotto”.
   • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi puolivuotiskertomuksen.
   • esittää edustajistolle, että se nimittää kuusitoista (16) liittokokousedustajaa, tarvittaessa heille henkilökohtaiset varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat, ja että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.
   • esittää edustajistolle, että se päättää TYYn ehdokkaasta tai ehdokkaista SYL:n hallitukseen.
   • todeta Jami Salosen eron yliopistokollegiosta ja valita Tuomas Almin kollegion varsinaiseksi jäseneksi 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.
   • valita Arvi Tolvasen Camilla Saarisen varajäseneksi tutkintolautakuntaan 31.12.2024 päättyvälle kaudelle.
   • valita Nuwandi Jayasenthu Kankanamgen kirjaston lääketieteen, tekniikan ja matemaattisten ja luonnontieteiden neuvottelukuntaan. Lisäksi hallitus päätti valita hallituksen jäsen Anton Kultasen humanististen tieteiden, hallituksen jäsen Aino Röngän kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden sekä hallituksen puheenjohtaja Akseli Tiitan kauppa- ja oikeustieteiden neuvottelukuntiin siihen asti, kunnes opiskelijaedustajien paikat saadaan täytettyä avoimen haun kautta.
   • osallistua AYY:n rasisminvastaiseen kannanottoon.

    

   Turussa 31.8.2023

    

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 19/2023

   Hallituksen päätösluettelo 19/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 15.8.2023 päättänyt:

   • perustaa uuden tila- ja yhteisöasiantuntijan toimen ja valita tehtävään tilavastaavana toimivan Tero Ahlgrenin sekä valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan työntekijöiden kanssa uudet työsopimukset, joissa Ahlgrenin aiempi tuntisopimus korvataan uudella tehtävällä.
   • avata haun yliopiston kirjaston neuvottelukuntiin hakukuulutuksen mukaisesti ajalle 16.8.–28.8.

    

   Turussa 15.8.2023

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 16/2023

   Hallituksen päätösluettelo 16/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 2.6.2023 päättänyt:

    

   • hylätä Tuudo Oy:n 2.5.2023 päivätyn tarjouksen ja valtuuttaa pääsihteerin tekemään sopimuksen Vakka-lisenssin hankinnasta edustajistovaaleihin 2023
   • hyväksyä esityksen Vuoden opettajaksi, ohjaajaksi ja koulutusteoksi hallituksen tekemin muutoksin ja esittää sitä yliopiston koulutusneuvostolle
   • todeta Santeri Pessin eron yliopistokollegiosta ja valita Elina Järviselle varajäseneksi Lari Sorvarin 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.

    

   Turussa 2.6.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 15/2023

   Hallituksen päätösluettelo 15/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 17.5.2023 päättänyt:

    

   • että esitettyä kokoussanktiota ei määrätä Tolvaselle, Kultaselle tai Saloselle. Lisäksi hallitus päätti, että kokoussanktiomuistiota tullaan päivittämään
   • jakaa projekti- ja erillisavustukset 2/2023 liitteen mukaisesti.
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun Sanomat Oy:n kanssa vuosille 2023-2024 allekirjoitettavaksi.

    

   Turussa 17.5.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 12/2023

   Hallituksen päätösluettelo 12/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 21.4.2023 päättänyt:

    

   • avata haun kääntäjäharjoittelijan tehtävään ja valtuuttaa pääsihteerin tekemään valinnan hakijoiden joukosta
   • vahvistaa jäsenmaksun yhteydessä kerättävät vapaaehtoiset maksut lukuvuodelle 2023-2024 seuraavasti:
      • Sambia-hanke 5,00 €
      • Sambia-hanke 10,00 €
      • TYYlikkäät vuodet - Turun yliopiston ylioppilaskunta 100 vuotta -historiateos 35,00 €
      • TYYn kokardi ylioppilaslakkiin 15,00 €
      • Turun ylioppilaslehden tilaaminen kotiin 7,95 €
   • hyväksyä kehitysyhteistyösiiven esittämän suunnitelman 0,7% varojen käytöstä vuodelle 2023
   • uudelleen järjestää TYYn edustuksen yliopistoallianssin johtoryhmässä (Executive Comittee) ja nimetä hallituksen jäsen Katie Astinin TYYn varsinaiseksi edustajaksi johtoryhmään ja hänen varajäsenekseen kansainvälisten asioiden asiantuntijan Vilma Virtasen
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen Sunborn Events Oy:n kanssa vuosille 2023-2024 allekirjoitettavaksi.

    

   Turussa 21.4.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 11/2023

   Hallituksen päätösluettelo 11/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 14.4.2023 päättänyt:

    

   • olla avaamatta hakua TYY-kierrosten koordinaattorin tehtävään ja valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan määräaikaisesta lisätyöstä sopimuksen Tiia Niskasen kanssa
   • avata haun SYLin kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan sekä ilmastoverkoston jäseneksi ajaksi pe 14.4. klo 12:00 - ma 1.5. klo 12:00
   • lausua yliopistolle yliopistojen todistusvalintapisteytyksestä liitteen mukaisesti ja valtuuttaa Julia Siimennon ja Joni Kajanderin laatimaan vastauksen Yliopistojen todistusvalinnan kehittäminen -hankkeeseen Otakantaa -palvelussa.

    

   Turussa 14.4.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 10/2023

   Hallituksen päätösluettelo 10/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 6.4.2023 päättänyt:

    

   • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun strategiatoimikunnan valmistelemasta strategialuonnoksesta
   • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun pitkän tähtäimen tilasuunnitelmasta
   • myöntää eron Juho Pitkärannalle Vanhankaupungin kehittämistyön yhteistyöryhmästä ja nimetä ryhmään TYYn edustajaksi Arvi Tolvasen
   • hyväksyä muutetun liitteen mukaisen hakukuulutuksen Vuoden opettaja, ohjaaja ja koulutusteko 2023 -haulle ja valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan avaamaan haun
   • valita Moona Kurtin varajäseneksi Saara Vuotilaisen lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.
   • todeta Emma Suur-Hamarin eron ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousevalle Katariina Juhakoskelle varajäseneksi Jimi Salosen oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.
   • todeta Noel Niskasen eron ja valita Liina Valtan varajäseneksi Silja Ahosen yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.
   • todettiin, että matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan hakeneella hakijalla ei ollut hakukelpoisuutta tiedekunnan johtokuntaan puuttuvan opiskeluoikeuden takia, eikä häntä näin voitu valita.
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen Unica Oy:n kanssa vuosille 2023-2025 allekirjoitettavaksi.

    

   Turussa 6.4.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 9/2023

   Hallituksen päätösluettelo 9/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 24.3.2023 päättänyt:

    

   • avata 0,7 haun ajalle 28.3.2023 – 14.4.2023 ja valtuuttaa kehitysyhteistyösiiven kirjoittamaan hakukuulutuksen
   • päätyä vuoden 2023 osalta 4000 vanhan mallisen A6-kokoisen kalenterin tilaamiseen. Osallistetaan opiskelijoita avaamalla kansikuvan suunnittelukilpailu. Valtuutetaan viestintäasiantuntija kilpailuttamaan painopaikkoja. Paperisen tuotteen tulevaisuus jää tulevien vuosien osalta avoimeksi.

    

   Turussa 24.3.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 8/2023

   Hallituksen päätösluettelo 8/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 17.3.2023 päättänyt:

    

   • esittää edustajistolle, että se hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2022. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan täydentämään toimintakertomusta koulutuspolitiikkaan liittyvien kohtien osalta
   • esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2022
   • esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2022 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille
   • esittää edustajistolle, että se nimittää ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan edustajiston puheenjohtajan esityksestä
   • esittää edustajistolle, että se linjaa TYYn jäsenten osallistumisesta opiskelijaurheilun kansainvälisiin arvokisoihin liitteen vaihtoehdon 5. mukaisesti
   • jatkaa Porin Akateeminen Tasting Seura ry:n järjestöasemaa sekä vahvistaa Akateeminen purjehdusseura ry:n, Chinese Students and Scholars Association in Turku ry:n, Dai Kenshin Kai ry:n, OL-Universities of Turku ry:n, ja Porin akateeminen tanssimusiikin arvostusseura ry:n poistamisen järjestöluettelosta
   • todeta Anniina Laineelle eron yliopistokollegiosta ja valita varsinaiseksi nousevalle Katariina Moilaselle varajäseneksi Silja Ahosen
   • nimetä TYYn edustajiksi Turun yliopiston terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön tarkastukseen sosiaalipoliittisen asiantuntijan Ville Ritolan ja hallituksen sosiaalipoliittisen vastaavan Jimi Salosen.

    

   Turussa 17.3.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 7/2023

   Hallituksen päätösluettelo 7/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 8.3.2023 päättänyt:

    

   • määrätä 50 € kokoussanktion Kultaselle sekä varojen lahjoituskohteeksi Pidä saaristo siistinä ry.
   • allokoida luottamustoimen menojen 3650 euron lisätalousarvion siten, että hallituksen jäsenen vuosipalkkio on jatkossa 9472,53 euroa. Edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio korotetaan 1049,45 euroon. Alkuvuoden 2023 jo maksettujen palkkioiden osalta korotus maksetaan takautuvasti. Maksuaikataulu muuten alkuperäisen mukaan. Hallituksen puheenjohtajan palkkiota ei koroteta, mutta hallituksen varapuheenjohtaja lupaa osallistua hallituksen puheenjohtajan kanssa joillekin vuosijuhlille Varsinais-Suomen ulkopuolelle
   • jakaa projekti- ja erillisavustukset 1/2023 muutetun liitteen mukaisesti
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen Nord Wine Oy:n kanssa vuosille 2023-2025 allekirjoitettavaksi.

   Turussa 8.3.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 6/2023

   Hallituksen päätösluettelo 6/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 24.2.2023 päättänyt:

    

   • nimetä Opiskelijakaupunki Turku -ohjausryhmään varsinaiseksi jäseneksi hallituksen puheenjohtaja Akseli Tiitan ja varajäseneksi hallituksen jäsen Arvi Tolvasen
   • ettei F-piste ry:n vuoden 2022 toiminta-avustusta makseta takautuvasti (Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista § 10)
   • hyväksyä toiminta-avustusten kriteerit ja jäsenmääräkertoimet pisteiden jakoa varten. Hallitus päätti hyväksyä Turun ylioppilasteatterin lisäkriteeristön
   • nimetä ohjauksen kehittämisryhmään ylioppilaskunnan edustajaksi hallituksen jäsen Kerttu Hurvin ja hänelle varaedustajaksi hallituksen jäsen Julia Siimennon
   • hakemusten pohjalta valita kehitysyhteistyösiiven ydintiimiin seuraavat henkilöt: Niklas Hintsa, Waltteri Mäkelä, Iida Sorsa.

    

   Turussa 24.2.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 5/2023

   Hallituksen päätösluettelo 5/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 10.2.2023 päättänyt:

    

   • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman vuodelle 2023
   • esittää edustajistolle, että se päättää antaa asiasta Turun hallinto-oikeudelle liitteen 2 mukaisen lausunnon
   • esittää edustajistolle, että se linjaa TYYn jäsenten osallistumisesta opiskelijaurheilun kansainvälisiin arvokisoihin liitteen 6 mukaisesti
   • esittää edustajistolle, että se hyväksyy 3650 euron lisätalousarvion luottamustoimien vuoden 2023 budjettiin.

    

   Turussa 10.2.2023

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 4/2023

   Hallituksen päätösluettelo 4/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 3.2.2023 päättänyt:

   • lausua yliopiston talouden tasapainottamisesta muutetun liitteen mukaisesti ja valtuuttaa Akseli Tiitan, Joni Kajanderin, Riina Lumpeen ja Heta Laihon viimeistelemään lausunnon muotoilut
   • avata täydennyshaun TYYn kehitysyhteistyösiipeen kevätlukukaudelle 2023 viikolla 6
   • myöntää eron Paola Moyano Gomezille kehitysyhteistyösiivestä
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen TYS:n kanssa vuodelle 2023

    

   Turussa 3.2.2023

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 3/2023

   Hallituksen päätösluettelo 3/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 27.1.2023 päättänyt:

   • hakea pääsihteeri Riina Lumpeelle Corporate Gold -korttihallintapalvelua ja valtuuttaa hänet hallinnoimaan ylioppilaskunnan luottokortteja hallituksen päätösten mukaisesti
   • valita TYYn edustajaksi järjestö- ja hallintoasiantuntijan sijaisen Tero Ahlgrenin Maakunnan yhteistyöryhmä MYR:n järjestöjaostoon
   • jatkaa vanhojen järjestöjen järjestöasemaa, myöntää järjestöaseman Asklepio ry:lle ja Aboa Turku ry:lle, poistaa kuulemisajan jälkeen ne järjestöt, jotka eivät ole toimittaneet järjestöilmoitusta sekä vahvistaa luettelon 1/2023
   • maksaa toiminta-avustusennakot sitä hakeneille järjestöille
   • myöntää eron yhdenvertaisuussiiven ydintiimistä Aino Rönkälle ja Armi Söderille
   • myöntää eron Siiri Turuselle ja nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi hallituksen jäsen Jimi Salosen YTHS:n Turun terveystyöryhmään
   • myöntää eron Siiri Turuselle ja nimetä ylioppilaskunnan läsnäolo-oikeutetuksi edustajaksi hallituksen jäsen Aino Rönkän Turun yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikuntaan vuodelle 2023. Toimikunnan varsinaisena opiskelijajäsenenä toimii Mariam Marein ja hänen varajäsenenään Silja Ahonen
   • myöntää eron Siiri Turuselle ja nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi hallituksen jäsen Katie Astinin Turun yliopiston opintoneuvojien ohjausryhmään

    

   Turussa 27.1.2023

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 2/2023

   Hallituksen päätösluettelo 2/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 13.1.2023 päättänyt:

   • peruuttaa Camilla Saarisen tilinkäyttöoikeudet TYYn pankkitiliin sekä hänelle myönnetyn TYYn luottokortin välittömästi.
   • myöntää hallituksen puheenjohtaja Akseli Tiitalle tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716 9020 0256 10 sekä hankkia Tiitalle ylioppilaskunnan luottokortin välittömästi.
   • vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä.
   • valita TYYn edustajaksi järjestö- ja hallintoasiantuntijan sijaisen Tero Ahlgrenin Turun yliopiston tiedonhallinnan ohjausryhmään.
   • myöntää eron Petra Peltoselle ja nimetä ohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi pääsihteerin sijaisen Riina Lumpeen.
   • myöntää eron Petra Peltoselle ja nimetä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvostoon pääsihteerin sijaisen Riina Lumpeen.
   • myöntää eron Petra Peltoselle ja nimetä yliopiston turvallisuuden ohjausryhmään pääsihteerin sijaisen Riina Lumpeen.
   • myöntää eron Tuomas Almille ja nimetä hallituksen jäsen Katie Astinin varajäseneksi apurahatoimikuntaan.
   • myöntää eron laajennetusta johtoryhmästä Camilla Saariselle ja nimetä hallituksen puheenjohtaja Akseli Tiitan ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston johtoryhmään.
   • myöntää eron Arvi Tolvaselle ja valita ylioppilaskunnan edustajiksi hallituksen jäsen Julia Siimennon varsinaiseksi jäseneksi, hallituksen jäsen Kerttu Hurvin ensisijaiseksi varajäseneksi sekä hallituksen jäsen Arvi Tolvasen toissijaiseksi varajäseneksi koulutusneuvostoon. Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander jatkaa varsinaisena jäsenenä.       
   • myöntää eron Akseli Tiitalle koulutusneuvoston hyvinvointijaostosta ja valita hallituksen jäsen Jimi Salosen ylioppilaskunnan edustajaksi jaoston varsinaiseksi jäseneksi. Sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola jatkaa jaoston puheenjohtajana.            
   • myöntää eron Tuomas Almille koulutusneuvoston kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittämisjaostosta ja valita hallituksen jäsen Katie Astinin ylioppilaskunnan edustajan varajäseneksi jaostoon. Kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtanen jatkaa varsinaisena jäsenenä.
   • myöntää eron Arvi Tolvaselle ja valita hallituksen jäsen Julia Siimennon ylioppilaskunnan edustajaksi koulutusneuvoston jatkuvan oppimisen jaostoon varsinaiseksi jäseneksi. Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander jatkaa varajäsenenä.
   • valita järjestö- ja hallintoasiantuntijan sijaisen Tero Ahlgrenin varajäseneksi yleishallinnolliseen ohjausryhmään järjestö- ja hallintoasiantuntijan opintovapaan ajaksi sekä valita hallituksen jäsen Arvi Tolvasen varsinaiseksi jäseneksi digiohjausryhmään. Koulutuspoliittinen asiantuntija jatkaa yleishallinnollisen ohjausryhmän varsinaisena jäsenenä ja digiohjausryhmän varajäsenenä.
   • myöntää eron Arvi Tolvaselle ja nimetä hallituksen jäsen Julia Siimennon ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston laatutyön ohjausryhmään. Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander jatkaa varsinaisena jäsenenä.
   • myöntää eron Akseli Tiitalle ja valita hallituksen jäsen Julia Siimennon ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston koulutuksen toimialan opiskelijapalautetiimiin.
   • myöntää eron Arvi Tolvaselle ja valita hallituksen jäsen Julia Siimennon ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston koulutuksen toimialan harjoittelutiimiin.
   • myöntää eron Arvi Tolvaselle ja valita hallituksen jäsen Kerttu Hurvin ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston koulutuksen toimialan opetussuunnitelmatyötiimiin.
   • myöntää eron Arvi Tolvaselle ja valita hallituksen jäsen Kerttu Hurvin ylioppilaskunnan edustajaksi UTUPEDA-ryhmään. Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander jatkaa varajäsenenä.
   • myöntää eron Tuomas Almille ja nimetä hallituksen jäsen Katie Astinin ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmään.
   • myöntää eron Veera Pajuselle ja nimetä ylioppilaskunnan edustajiksi hallituksen jäsen Aino Röngän varsinaiseksi jäseneksi ja kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtasen varajäseneksi kestävän kehityksen ohjausryhmään.
   • myöntää eron Veera Pajuselle ja nimetä hallituksen jäsen Aino Röngän varajäseneksi hiilijalanjälkeä määrittävään ryhmään.
   • myöntää eron Akseli Tiitalle ja nimetä hallituksen jäsen Kerttu Hurvin varsinaiseksi jäseneksi kestävän kehityksen koulutustyöryhmään. Kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtanen jatkaa ryhmän varajäsenenä.
   • myöntää eron Veera Pajuselle ja nimetä hallituksen jäsen Aino Röngän ylioppilaskunnan edustajaksi kestävät kampusarjen toiminnot työryhmään.
   • myöntää eron Veera Pajuselle ja nimetä hallituksen jäsen Aino Röngän ylioppilaskunnan edustajaksi Reilun Kaupan kannatustyöryhmään.

    

   Turussa 13.1.2023

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 1/2023

   Hallituksen päätösluettelo 1/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 2023 on järjestäytymiskokouksessaan 16.12.2022 päättänyt:

   • valita Arvi Tolvasen hallituksen varapuheenjohtajaksi.
   • sisäisestä työnjaostaan seuraavasti:
     

   Katie Astin: kansainväliset asiat, yrityssuhteet, tuutorointi
   Kerttu Hurvi: järjestöt, avustustoimikunta, koulutuspolitiikka

   Anton Kultanen: opiskelijakulttuuri, kehitysyhteistyö, järjestöt
   Aino Rönkä: vapaaehtoiset, ympäristö, viestintä, yhdenvertaisuus
   Jimi Salonen: sosiaalipolitiikka, kuntapolitiikka
   Julia Siimento: koulutuspolitiikka, viestintä, työelämä
   Arvi Tolvanen: varapuheenjohtaja, satakunnan kampukset, kuntapolitiikka
    

   • säännölliseksi kokousajakseen joka toinen perjantai klo 11.00.
   • merkitä tiedoksi tutustumisen työjärjestykseen.
   • hyväksyä muistion kokoussanktiojärjestelmäksi ja että mahdollisten kokoussanktioiden kohteesta päätetään tapauskohtaisesti.

    

   Turussa 16.12.2022

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

 • Edustajiston kokoukset / Student Union Council Meetings 2022
  • Marraskuu 2022

   Edustajiston marraskuun kokouksen 2022 päätösluettelo

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 30.11.2022 päättänyt

   • hyväksyä toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman vuosille 2023–2025,
   • hyväksyä talousarvion ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman vuosille 2023–2025,
   • että ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuodelle 2023–2024 on perustutkinto-opiskelijoilta 55,00 €, jatkotutkinto-opiskelijoilta 37,00 € ja jäsenmaksut syys- ja kevätlukukaudelta ovat saman suuruiset,
   • valita ylioppilaskunnan tilintarkastajaksi vuodeksi 2023 PricewaterhouseCoopers-yhteisön, joka nimeää keskuudestaan vastuullisen tilintarkastajan,
   • valita edustajiston puheenjohtajaksi vuodeksi 2023 Siiri Turusen,
   • valita edustajiston varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2023 Aino Marjamaan,
   • valita hallituksen puheenjohtajaksi 2023 Akseli Tiitan,
   • hallituksen kooksi seitsemän henkeä ja hallituksen jäseniksi 2023 seuraavat henkilöt:
    • Katie Astin
    • Kerttu Hurvi
    • Anton Kultanen
    • Aino Rönkä
    • Jimi Salonen
    • Julia Siimento
    • Arvi Tolvanen
   • valita Turun ylioppilaslehden johtokuntaan 2023 seuraavat henkilöt:
    • Laura Kallio, puheenjohtaja
    • Antti Hakamaa
    • Linnea Frisk
    • Linda-Liisa Kelokari
    • Juho Pitkäranta
    • Annsofi Salo
    • Jukka Väisänen
   • valtuuttaa vuoden 2023 hallituksen järjestäytymisensä jälkeen valitsemaan vuoden 2023 avustustoimikunnalle puheenjohtajan keskuudestaan ja valita avustustoimikunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:
    • Tuomas Alm
    • Elisa Hyvärinen
    • Roosa Kesti
    • Ellen Korpela
    • Pihla Koski
    • Niklas Luomala
    • Maria Nieminen
    • Veera Pajunen
    • Eemeli Raitanen
    • Riikka Yli-Jama
   • muuttaa strategiatoimikunnan kokoonpanoa siten, että Petra Peltonen jatkaa strategiatoimikunnan jäsenenä, Riina Lumme valitaan strategiatoimikunnan jäseneksi ja sihteeriksi, ja Camilla Saarinen valitaan strategiatoimikunnan jäseneksi.

    

   Turussa 30.11.2022

    

   Petra Peltonen

   pääsihteeri

  • Juhlakokous 2022

   Edustajiston juhlakokouksen 2022 päätösluettelo

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 9.11.2022 päättänyt:

   • myöntää Riitta Pyykölle kunniajäsenyyden.

    

   Lisäksi ansiolautakunta oli päättänyt ylioppilaskunnan huomionosoituksista seuraavasti:

    

   Kunnianauha

   • Kari Lukka

    

   Ansionauha

   • Heikki Isotalo
   • Jukka Koivisto
   • Janika Takatalo
   • Aliisa Wahlsten

    

   Pöytästandaari

   • Liedon Vanhalinna -säätiö
   • Monttu Ventures Oy
   • UTUambassadors
   • Uturekry
   • Puuseppä Lasse Korhonen

    

   Ansiomerkki

   • Laura Forman
   • Joni Järvinen
   • Suvituuli Lundmark
   • Maria Nieminen
   • Miika Peltotalo
   • Jenna Rautionaho
   • Lauri Toivola
   • Camilla Saarinen

    

   Kuntamerkki

   • Hanne Helminen
   • Elisa Hyvärinen
   • Ilmari Immonen
   • Sofia Isolauri
   • Katariina Juhakoski
   • Maija Jortikka
   • Jenni Kitinprami
   • Aleksi Kokkonen
   • Alina Korte
   • Vilma Kuvaja
   • Aino Laasonen
   • Maksim Laitinen
   • Matti Loimaranta
   • Axel Ojala
   • Lauri Orava
   • Juho Perttula
   • Kikka Pääkkönen
   • Fanni Ristioja
   • Sofia Saarinen
   • Suvi Sajakorpi
   • Jami Salonen
   • Sami Spets
   • Sini Toivola
   • Anton Venäläinen

    

   Hallituksen merkki

   • Tuomas Alm
   • Veera Pajunen
   • Juho Pitkäranta
   • Akseli Tiitta
   • Arvi Tolvanen
   • Siiri Turunen

    

   Kuntanauha

   • Haapalahti Raimo
   • Lagerstedt Pauliina
   • Nieminen Marko
   • Siilos Risto
   • Aalinniemi Milla
   • Aaltio Iida
   • Aaltonen Fanny
   • Aaltonen Maria
   • Aaltonen Oskar
   • Aartti Sannamari
   • Ahde Elias
   • Ahlbom Karoliina
   • Ahola Elli
   • Ahonen Susanna
   • Ailio Okko
   • Alatalo Ellareeta
   • Alvarez Tomas
   • Antson Carl-alfons
   • Aro Dora
   • Aronoja Joose
   • Bechito Amina
   • Bergman Taru
   • Craelius Niklas
   • Dahlgren Sefra
   • Eerikäinen Anna-Rosa
   • Eerikäinen Enni
   • Ekblom Ellen
   • Ekholm Helmi
   • Elgström Emilia
   • Eliassi Delnia
   • Elo Dean Aleksi
   • Elomaa Antti
   • Ervelä Elias
   • Eskelinen Anni
   • Eskola Ella
   • Fan Lili
   • Frantti Meri
   • Goryshina Anastasia
   • Gävert Aleksander
   • Haapala Helen
   • Haataja Maria
   • Hagman Martiina
   • Hakala Leena
   • Halla Matleena
   • Halonen Linda
   • Hannula Tiitus
   • Hanski Tatu
   • Hartlin Salim
   • Hautajärvi Tiina
   • Hautamäki Kalle
   • Hautamäki Sini-Pilvi
   • Havila Sofia
   • Hedberg Ida
   • Heikkilä Veera
   • Heikkinen Tapio
   • Helaniemi Rasmus
   • Hieta Aino
   • Hietaharju Anniina
   • Hietakangas Laura
   • Hietala Karoliina
   • Hiidensalo Tuuli
   • Holma Iida-Sofia
   • Honkanen Oona
   • Hopponen Kira
   • Hotanen Veera
   • Huhtala Julia
   • Huotari Salla
   • Hurme Henna
   • Hyppänen Sallamaija
   • Häkkinen Saimi
   • Hämäläinen Jasmin
   • Härmä Aliina
   • Iik Heidi
   • Ijäs Sara
   • Ilivitzky Ellen
   • Ilvesluoto Lauri
   • Inkilä Sanni
   • Inkinen Viivi
   • Isokorpi Henna
   • Isolauri Frans
   • Jaakkola Titta
   • Jaatinen Rebekka
   • Jakobsson Sofia
   • Jalava Pekka
   • Jalonen Osmo
   • Jauhiainen Ella
   • Jokela Aleksi
   • Jokinen Arttu
   • Jokinen Ella
   • Jokinen Juuli
   • Judén Nina
   • Julin Linda
   • Jussila Ada
   • Jäntti Veera
   • Järvinen Elina
   • Järvinen Jonatan
   • Kaave Wilma
   • Kahri Sofia
   • Kainulainen Veeti
   • Kainulainen Viivi
   • Kaipainen Emilia
   • Kallio Jere
   • Kangasperko Juho
   • Kankare Amanda
   • Kaplin Ronja
   • Karhula Annika
   • Karim Tara
   • Karimo Elisa
   • Karlstedt Markus
   • Kaunismaa Aino
   • Keisala Monika
   • Kellokangas Anu
   • Kettunen Anniina
   • Kinnunen Iida
   • Kirvelä Matilda
   • Kiurujoki Katri
   • Kivikoski Sylva
   • Kivimäki Elina
   • Kivistö Sanni
   • Kling Aaron
   • Knuutila Sanni
   • Koivula Ellinoora
   • Kokko Kira
   • Komulainen Anita
   • Korkalainen Ossi
   • Korpelainen Miao
   • Kortesniemi Milla
   • Korvenranta Pinja
   • Koski Elina
   • Koski Pihla
   • Koski Salla
   • Kotonen Miro
   • Kukkonen Elias
   • Kumpulainen Eetu
   • Kuoppa Oona
   • Kuusinen Heidi
   • Kylväjä Salla
   • Kähkönen Henri
   • Kähkönen Kalle-Tapio
   • Kärhä Viivi
   • Laakso Olga
   • Laiho Nemo
   • Laine Jenni
   • Laine Maiju
   • Laitila Jutta
   • Laitila Perttu
   • Laitinen Annika
   • Lappeteläinen Anni
   • Laukkanen Julia
   • Launiainen Sini
   • Laurila Annu
   • Lavonius Katri
   • Lehto Jari
   • Lehto Tommi
   • Lehtovaara Noora
   • Leijala Elisa
   • Leinonen Einari
   • Lenkkeri Sara
   • Lepmets Karl
   • Leppänen Jenni
   • Lind Annika
   • Lind Niklas
   • Lindberg Sofia
   • Lindqvist Noora
   • Lintu Vilma
   • Lintunen Laura
   • Lumpiola Minttu
   • Luoto Juhani
   • Luotonen Sara
   • Luovikari Victoria
   • Luukkala Elle
   • Lähdesmäki Mikko
   • Lääveri Heini
   • Maaranen Joona
   • Maijala Eero
   • Malmsten Henna
   • Manninen Ida-Maria
   • Marttala Hilla
   • Marttila Severi
   • Marttila Väinö
   • Mattila Kaapo
   • Mc Cormick Katriina
   • Mikkola Teemu
   • Mikola Veera
   • Mishin Alex
   • Misukka Miska
   • Moilanen Katariina
   • Mustonen Sampo
   • Myllymäki Iina
   • Mynttinen Waltteri
   • Mäkelä Juha
   • Mäkilä Samuli
   • Mäkinen Emilia
   • Mäkitalo Erika
   • Mäntylä Santeri
   • Neronen Meeri
   • Nganou Hilary
   • Niemi Ronja
   • Nikku Laura
   • Nikola Malviina
   • Nikula Elli-Noora
   • Nurmi Julia
   • Nurmi Lotta
   • Nurmi Oiva
   • Nurmi Venla-Mari
   • Nyfors Tuuve
   • Nyman Anni
   • Nyman Sara
   • Nääjärvi Oskari
   • Ojakoski Janina
   • Oksala Rosa
   • Oksanen Mariette
   • Oksanen Milla
   • Olenius Essi
   • Olenius Wilma
   • Ollila Juho
   • Ossa Noora
   • Palmroos Ida
   • Parikka Ruut
   • Pekola Nelli-Maija
   • Pelkonen Aleksi
   • Peltomaa Sara
   • Peltomäki Jesse
   • Peltomäki Piritta
   • Peltonen Maija
   • Penttilä Piia
   • Peromaa Elli
   • Pietilä Timi
   • Pihkakoski Riku
   • Pihlaja Riku
   • Pikkarainen Maisa
   • Pulkkanen Rasmus
   • Pulli Lauri
   • Puopolo Elias
   • Purhonen Kia
   • Puustelli Veera
   • Puustinen Viivi
   • Puutio Belinda
   • Pyykönen Jenna
   • Pyysalo Julia
   • Rahkonen Roosa
   • Ranne Janne
   • Ranta Teemu
   • Rantala Ella
   • Rantala Senja
   • Rantala Yasmine
   • Rantanen Anna
   • Rantanen Eeva
   • Rastas Pinja
   • Raunio Irene
   • Raynor-Karjalainen Ramona
   • Rihtamo Roope
   • Riikonen Milla
   • Rikkinen Janette
   • Rimpiläinen Vanja
   • Roivas Ida
   • Rouhiainen Essi
   • Ruisniemi Siiri
   • Ruonavaara Pyry
   • Ruuhijärvi Amanda
   • Ruusuvuori Reea
   • Rysä Tuomas
   • Rytkölä Santeri
   • Saari Joose
   • Saari Peppi-Lotta
   • Saarinen Juha
   • Salminen Eveliina
   • Salminen Linnea
   • Salminen Otto
   • Salmi-Vehmanen Aida
   • Salo Emilia
   • Salo Sami
   • Salokangas Akusti
   • Salonen Elina
   • Santapakka Anni
   • Saravirta Jasmin
   • Sarelius Vilma
   • Sarell Iida
   • Seppänen Roope
   • Siivola Tiia
   • Simula Saara
   • Sippel Kirsti
   • Sjövall Johan
   • Skog Ida
   • Snåre Onni
   • Sohlman Katri
   • Soramo Julia
   • Sorsa Iida
   • Suikki Regina
   • Sula Maria
   • Sundberg Hans
   • Suni Annamaria
   • Suni Anton
   • Suuriniemi Essi
   • Sysilampi Vili
   • Sääksämäki Akseli
   • Söder Armi
   • Taimisto Kalle Kuiske
   • Tamminen Kaiu
   • Tanninen Elviira
   • Tarvainen Aaro
   • Tasanko Telma
   • Tenho Emilia
   • Tervomaa Erkka
   • Teräväinen Eetu
   • Toivanen Roosa
   • Toivonen Linda
   • Tolmunen Timo
   • Torkkila Roni
   • Toukoniemi Jasmin
   • Tuomi Oskar
   • Tuominen Susanna
   • Tuomola Aino
   • Tyni Laura
   • Vainio Jasmin
   • Vaissalo Saana
   • Valta Liina
   • Valtonen Alisa
   • Valtonen Anniina
   • Vanhanen Sanni
   • Varjonen Roosa
   • Vatula Roosa
   • Vellamo Aida
   • Viherkoski Hanna
   • Vilhonen Olivia
   • Virkki Greta
   • Virta Juuso
   • Virta Rami
   • Virtanen Milla
   • Von Hintze Aleksi
   • Vuolteenaho Minna
   • Vuorela Jenni
   • Vuorinen Reko
   • Vuorio Maija
   • Väisänen Antti
   • Väisänen Inka
   • Väkiparta Iida-Sofia
   • Välilehto Joona
   • Weckman Milla
   • Wiklund Salla
   • Wilska Minttu
   • Wistrand Erik
   • Wuorivirta Pauliina
   • Yamaguchi Riku
   • Yang Colin
   • Yli-Hollo Titta
   • Yli-Liipola Tuovi
   • Yliperttula Ann-Mari
   • Ylöniemi Kaisla

    

   Turussa 10.11.2022

    

   Petra Peltonen

   pääsihteeri