Apua ja tukea häirintätilanteisiin

Oletko kohdannut häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää, rasismia tai muuta epäasiallista kohtelua yliopistoyhteisössä? Voit toimia näin!

Ota yhteyttä TYYn häirintäyhdyshenkilöihin sähköpostitse.

Jos häirintä koskee opiskelijan ja yliopiston henkilökunnan välistä tilannetta, ota yhteyttä yliopiston häirintäilmoituslomakkeella.


Miten TYYn häirintäyhdyshenkilöt toimivat?

TYYllä on kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka neuvovat ja tukevat häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää, rasismia tai muuta epätasa-arvoista kohtelua kohdanneita opiskelijoita. Häirintäyhdyshenkilöihin voi olla yhteydessä silloinkin, kun on epävarma tilanteestaan tai haluaisi vain keskustella mahdollista tavoista puuttua häirintään.  Tarvittaessa häirintäyhdyshenkilö ohjaa lisäavun piiriin. Tapauksissa, jotka täyttävät rikoksen tunnusmerkit häirintäyhdyshenkilö voi toimia yhteydenottajan tukena ja auttaa löytämään oikea taho asian viemiseksi eteenpäin.

Häirintäyhdyshenkilöt toimivat opiskelijan ehdoilla, eikä mitään jatkotoimenpiteitä tai yhteydenottoja tehdä ilman suostumusta. Kaikki häirintäyhdyshenkilöiden kanssa käydyt keskustelut ovat täysin luottamuksellisia. Häirintäyhdyshenkilö voi häirintää kokeneen toiveesta esimerkiksi ottaa yhteyttä syytettyyn häiritsijään ja kuulla tätä tilanteesta. Häirinnästä syytetyllä on aina oikeus tulla asiasta kuulluksi.

Häirintäyhdyshenkilön tehtävänä ei ole rangaista häirinnästä syytettyä, vaan yhdyshenkilö tukee ja neuvoo häirintää kohdanneita opiskelijoita ja hänen kanssaan voi pohtia, miten asiassa edetään.

Tapausten käsittely on tilannekohtaista, mutta tyypillisesti häirintätapauksen selvittely etenee seuraavasti:

  1. Yhteydenotto saapuu TYYn häirintäyhdyshenkilöille häirintäilmoituslomakkeella  sähköpostitse, tai puhelimitse.
  2. Häirintäyhdyshenkilöt kuulevat häirintää kokenutta tapahtuneesta ja kysyvät toiveita jatkokäsittelylle. Jatkotoimenpiteisiin ei ole pakko ryhtyä. Häirintäyhdyshenkilöiden kanssa voi myös vain keskustella ilman, että asiaa lähdetään missään kohtaa viemään eteenpäin.
  3. Jos ilmoituksen tekijä näin toivoo, otetaan yhteyttä häirinnästä syytettyyn. Häirinnästä syytetyllä on aina oikeus tulla kuulluksi, ja häirintäyhdyshenkilöt kutsuvat heidät usein tapaamiseen kasvokkain. Tapaamisessa kuullaan myös toisen osapuolen näkemys tapahtuneesta ja keskustellaan tilanteesta.
  4. Useimmissa tapauksissa asia tulee parhaiten käsitellyksi yhteisellä keskustelulla, jossa TYYn häirintäyhdyshenkilöt toimivat keskustelun vetäjinä ja takaavat tilanteen tasavertaisuuden sekä turvallisuuden. Jos molemmat osapuolet ovat siihen valmiita, ehdottavat häirintäyhdyshenkilöt yhteistä tapaamista.
  5.  Kaikille osapuolille tarjotaan  mahdollisuus jälkikäsittelyyn, mikäli kysyttävää nousee esiin vielä tapaamisten jälkeen.
  6. Mikäli toinen osapuoli tapauksessa on yliopiston henkilökunnan edustaja, häirintäyhdyshenkilöt pyytävät lupaa ottaa yliopiston edustajan mukaan tapauksen selvittelyyn.

TYYn häirintäyhdyshenkilöt:

Kansainvälisten asioiden asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö
Vilma Virtanen

tyy-internationalspecialist@utu.fi
puh. +358 44 796 1063

Sosiaalipoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö
Ville Ritola

tyy-sopoasiantuntija@utu.fi
puh. +358 44 796 1078