Arvot ja toimintaperiaatteet

Toiminnallemme pohjan muodostavat edustajiston hyväksymät ja ylioppilaskunnan jäsenille tärkeät arvot: Sivistys, vastuullisuus, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja avoimuus.

Toteutamme ylioppilaskunnan arvoja arjessa toimintaperiaatteittemme kautta.

Toimintaperiaatteemme:

Viemme asioita rohkeasti eteenpäin

Edunvalvonta on TYYn osaamisen ydintä ja sen myötä opiskelijaelämä on inhimillisempää. Jäsenemme kokevat TYYn edistävän heidän etujaan ja näkevät edunvalvonnan tulokset konkreettisesti arjessa. Osallistumme rakentavasti ja kriittisesti koulutusta ja sivistystä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Edistämme akateemiseen, tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Toimimme vastuullisesti kaikkialla ja juurrutamme vastuullisuutta koko yliopistoyhteisöä läpileikkaavaksi teemaksi. Meille vastuullisuus tarkoittaa:

  1. Ekologista vastuuta: Lisäämme ympäristötietoisuutta, panostamme kestäviin hankintoihin ja tiloihin, järjestämme tilaisuuksia ja tapahtumia kestävästi ja keskitymme kokonaisvaltaiseen ympäristö- ja ilmastovaikuttamiseen. Tarkentavista toimenpiteistä linjataan ympäristöohjelmassa.
  2. Sosiaalista vastuuta: Toteutamme laissa määriteltyä yliopiston kasvatustehtävää yhteiskunnan muuttuessa. Tavoitteenamme on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen opiskelijakulttuuri, yliopistoyhteisö ja yhteiskunta. Jäsentemme moninaisuus nähdään arvokkaana. Toimimme yhdenvertaisuusohjelmamme mukaisesti.
  3. Taloudellista vastuuta: Turvaamme ylioppilaskunnan taloudellisen toimintakyvyn myös tulevaisuudessa ja edistämme opiskelijoiden taloudellista asemaa yhteiskunnassa. Toimimme talousstrategiamme mukaisesti.
  4. Hyvää hallintoa: Toimimme esimerkillisesti noudattamalla hyvää hallintotapaa johtamisessa ja toiminnan organisoimisessa. Tietosuoja-asiat ovat hallussa.

 

Tunnemme jäsenet ja järjestöt

TYY tukee ja auttaa jäseniä ja järjestöjä tarpeiden mukaisesti. Toiminnastamme kerätään aktiivisesti palautetta, jonka perusteella kehittämistoimenpiteitä tehdään. Mahdollistamme kaikille järjestöille toimintaedellytykset.  TYY on näkyvästi mukana opiskelijaelämässä ja tuottaa arvoa jäsenilleen. Ylioppilaskunnan jäsenyys tuntuu merkitykselliseltä. Tuottamamme tieto ja palvelut ovat helposti kaikkien jäsenten saavutettavissa ja viestintämme on kattavaa.

 

Tuomme opiskelijat yhteen

Opiskelijat vaikuttavat entistä aktiivisemmin yliopiston hallinnon kaikilla tasoilla.  TYYn viestintä tavoittaa kaikki jäsenet. Jäsenten moninaisuus on ylioppilaskunnalle suuri voimavara ja yhdenvertainen kohtelu on ylioppilaskunnan toiminnan perusta. Kansainväliset opiskelijat ovat kasvava ja tärkeä osa yliopistoyhteisöä. Jäsenemme antavat palautetta ylioppilaskunnan toiminnasta, jonka avulla pystymme joka vuosi tekemään kehittämistoimenpiteitä. Aktiivinen, näkyvä ja läsnä oleva ylioppilaskunta tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia kohdata toisensa. Ylioppilaskunta vähentää vastakkainasettelua. Parempaa tulevaisuutta rakennetaan yhdessä, ja kaikilla on mahdollisuus osallistua toimintaan. Tärkeät opiskelijaperinteet yhdistävät opiskelijoita.

 

Olemme vastuullinen yhteistyökumppani

TYY edistää tavoitteitaan sidosryhmiensä kautta strategisesti. Sidosryhmät on määritelty, ja on tiedossa, mitä reittiä pitkin pystytään edistämään opiskelijoille tärkeitä teemoja. Toimimme vastuullisesti ja edellytämme sidosryhmiltämme samaa.