Jäsenmaksun palauttaminen

Jäsenmaksun palautusta voi hakea TYYltä eri syistä, joita ovat:

  • Ilmoittautuminen poissaolevaksi
  • Valmistuminen ennen kevätlukukauden alkamista
  • Opiskeluoikeudesta luopuminen
  • Virheellinen summa tai jäsenmaksun suorittaminen kahdesti

Opiskelijakortissa oleva tarra pitää poistaa ennen maksun palauttamista, paitsi jos on kyse virheellisestä summasta tai kahteen kertaan maksetusta maksusta.

Anomus on jätettävä määräaikaan mennessä syyslukukauden osalta 30.9. mennessä ja kevätlukukauden osalta 28.2. mennessä.

Virhesummia tai kahteen kertaan maksettuja voidaan palauttaa vielä senkin jälkeen, mutta kuitenkin kuluvan lukukauden aikana. Hakemukseen tulee liittää mukaan tosite jäsenmaksusta. Mahdolliset kysymykset voi lähettää osoitteeseen: tyy-kanslia@utu.fi

Yhteystiedot
Haluan jäsenmaksun palautettavaksi
Jos maksoit virheellisen summan, liitä kuitti maksamastasi ylioppilaskunnan jäsenmaksusta. Jos maksoit kahteen kertaan, liitä mukaan molemmat kuitit. Ilman liitteitä hakemustasi ei voida käsitellä.

Vain yksi tiedosto.
Rajoitus: 2 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Jäsenmaksun palautuksen syy