Opiskelijaedustajat

Turun yliopiston valoteksti

Opiskelijan äänen kuulumisen varmistaminen on ylioppilaskunnan ydintehtävä. Lakiin perustuen ylioppilaskunta valitsee opiskelijaedustajat yliopiston hallintoelimiin. Tämän lisäksi ylioppilaskunnan edustajia toimii yliopiston eri neuvostoissa ja työryhmissä.

Ylioppilaskunnan edustajia toimii myös erilaisissa yhteistyöelimissä ja sidosryhmien, kuten Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) hallinnossa.