Strategia 2024-2028

Vuonna 2028 TYY on Suomen vastuullisin ylioppilaskunta, jonka ansiosta opiskelijoiden asema yliopistossa ja yhteiskunnassa on parantunut. Tarjoamme opiskelijaelämää sujuvoittavia palveluita ja teemme tiivistä yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa. Täten teemme opiskelijaelämästä inhimillisempää ja tuomme opiskelijat yhteen ikimuistoisiin kohtaamisiin.

TYYn strategia 2024-2028 on laadittu strategiatoimikunnan toimesta, jossa oli mukana edustusta monipuolisesti yhteisöstämme. Toiminnallemme pohjan luovat arvomme ja toimintaperiaatteemme, joiden kautta toteutamme arvojamme.

Strategiassamme keskitymme ylioppilaskunnan ydintoimintaan, joka on määritelty neljään osa-alueeseen: 

  1.  vaikuttaminen ja edunvalvonta,
  2. yhteisöllisyyden edistäminen,
  3. palvelut jäsenille ja järjestöille,
  4. sidosryhmäyhteistyö.

Näille ydintoiminnoille on määritelty strategiset tavoitteet.

Missio: Luomme ainutlaatuista opiskelijaelämää Turun yliopiston opiskelijoille, jotta jokaisella olisi parhaat valmiudet aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

Visio: Suomen vastuullisin ylioppilaskunta Suomen vetovoimaisimmassa yliopistossa.