Hyvinvointi

 

Hyvinvointi, tukea opiskeluun ja opiskeluelämään

Jokaisella perustutkinto-opiskelijalla on oikeus käyttää YTHS:n palveluita. Niiden piiriin kuuluvat yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palvelut. YTHS:n käytöstä opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun. YTHS:n palveluista ei peritä terveydenhoitomaksun lisäksi enää muita maksuja, ainoastaan peruuttamattomasta ajanvarauksesta peritään maksu.

Opiskeluaika, opiskelu ja opiskelijaelämä voivat tuoda vastaan myös haasteita. Opiskelijan elämäntilanteisiin kuuluu niin onnistumisia kuin vaikeuksiakin. Eteen tulevien vaikeuksien kanssa ei kuitenkaan tarvitse olla yksin, sillä Turun yliopistosta löytyy monia apua tarjoavia tahoja.

Mielen päällä -toiminta

Mielen päällä -toiminnassa edistetään opiskelijahyvinvointia yhteisöllisyyden ja Mielen päällä -tukiopiskelijoiden tarjoaman vertaistukitoiminnan kautta. Tavoitteena on, ettei yksikään opiskelija jää yksin huoliensa kanssa. Tutustu Mielen päällä -toimintaan:

Mielen päällä

OpintoVartu - Opiskelun varhainen tukeminen

OpintoVartu on opiskelijoille suunnattua varhaista tukemista. Varhaisen tukemisen tavoitteena on tarttua ajoissa opiskelua ja oppimista haittaavaan ongelmaan riippumatta siitä, kuka tilanteen ensimmäisenä havaitsee. Ongelmatilanteiden ratkaisemiseen on yliopistolla tarjolla tukipalveluja. Tukipalvelut koostuvat opintopsykologien, esteettömyyssuunnittelijan sekä konflikti- ja ristiriitatilanteita ratkovien OpintoVartu-tukihenkilöiden palveluista.

OpintoVartu-sivut

Opintopsykologit

Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoiden käytettävissä on neljä opintopsykologia, jotka ovat perehtyneet oppimisen psykologiaan ja opiskelijoiden ohjaamiseen. Palvelu on suunnattu opiskelijoille, jotka haluavat pohtia tavoitteitaan ja motivaatiotaan sekä kehittää oppimistaitojaan. Ensimmäisellä käyntikerralla kartoitetaan opiskeluun liittyvien ongelmien luonnetta, joista riippuen seuraavia tapaamiskertoja on tavallisesti yhdestä neljään.

Opiskelijat voivat sopia tapaamisesta yhteydenottolomakkeella, jossa kuvataan lyhyesti oma tilanne. Opintopsykologi vastaa sähköpostiin n. 2-3 viikon kuluessa. Varsinainen tapaamisaika voi jonotilanteesta riippuen mennä useamman viikon päähän.

Opintopsykologit

Esteettömyyssuunnittelija

Vammaisopiskelijoiden ja yksilöllistä tukea tarvitsevien oppijoiden tukena toimii esteettömyyssuunnittelija. Jos esimerkiksi tarvitset opintojesi sujumista varten erityisjärjestelyjä, voit ottaa yhteyttä esteettömyyssuunnittelijaan, jolta saat tarvittaessa muutekin ohjausta ja neuvontaa.

esteet@utu.fi, puh. 02 333 6235

Konflikti-, häirintä- ja ristiriitatilanteet

Ihmisten väliset erimielisyydet ja konfliktit otetaan vakavasti ja käsitellään rakentavasti osana yhteisön omaa toimintaa tai ulkopuolisen avun turvin. Ristiriitojen ratkaiseminen on sitä helpompaa, mitä nopeammin siihen ryhdytään. Pitkittyessään ristiriitatilanne monimutkaistuu ja laajenee. Turun yliopistossa halutaan rakentaa puheeksi ottamisen kulttuuria, jossa havaitut ongelmatilanteet otetaan ihmisten välillä puheeksi.

Mikäli koet kaipaavasi tukea tilanteen käsittelyyn tai sen puheeksi ottamiseen, on TYYltä sekä yliopistolta saatavissa tukea. Ota yhteyttä TYYn häirintäyhdyshenkilöhin tai yliopiston OpintoVartu-tukihenkilöihin.

TYYn häirintäyhdyshenkilöt

Opintovartu-tukihenkilöt