Rahalliset avustukset

Sininen banneri, jossa koloikoita ja ihminen

TYY myöntää järjestöilleen hakemuksesta toiminta, projekti- ja erillisavustuksia. Kaikki avustuspäätökset tekee TYYn hallitus. Päätöksentekoa ohjaa ohjesääntö TYYn järjestöistä ja avustuksista.

Myönnetyt avustukset löydät sivun lopusta.

Toiminta-avustus

Toiminta-avustus on vuosittain TYYn järjestöille myönnettävä avustus, jonka tarkoitus on kannustaa järjestöjä aktiivisuuteen.

Toiminta-avustus myönnetään hakemuksesta järjestölle koko vuoden toimintaan, ja järjestö voi käyttää avustuksen haluamallaan tavalla. Toiminta-avustusta voivat hakea kaikki TYYn järjestöt, lukuun ottamatta hakuvuonna hyväksyttyjä uusia järjestöjä. Avustussummiin vaikuttaa järjestön koko, toiminnan laajuus ja taloudellinen tilanne. Hakemukset käsittelee TYYn edustajiston nimeämä avustustoimikunta.

Toiminta-avustusta, kuten muitakaan rahallisia avustuksia, ei myönnetä puoluepoliittisille yhdistyksille puoluelain 8 b §:n mukaan.

Toiminta-avustusta haetaan maaliskuun aikana ja hakemukset liitteineen on toimitettava sähköisellä hakulomakkeella 31. maaliskuuta mennessä. Toiminta-avustushakemuksiin liitetään viimeisen päättyneen tilikauden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä kuluvan toimikauden talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Toiminta-avustusta haetaan täyttämällä sähköinen hakemus.

 

Projektiavustus ja erillisavustus

Projektiavustuksia myönnetään neljä kertaa vuodessa kertaluontoiseen tai ensimmäistä kertaa toteuttavaan toimintaan, kuten tapahtumiin, julkaisuihin ja hankintoihin.

Projektiavustushakemus on jätettävä ennen projektin alkamista. Määräajat hakemuksen jättämiselle ovat helmikuun, huhtikuun ja syyskuun viimeinen päivä sekä marraskuun 15. päivä.

Projektiavustuksia on aikaisemmin myönnetty mm. vuosijuhlaperinteen käynnistämiseen, yhidstyksen ensimmäisen kulkuelipun ja kantovyön hankintaan sekä kunnianauhaperinteen käynnistämiseen.

Erillisavustuksia myönnetään toistuviin tai erittäin merkittäviin hankkeisiin, jotka muuten täyttävät projektiavustusten kriteerit.

Myönnetyt projekti- ja erillisavustukset voi lunastaa projektin toteuduttua alla olevalla loppuraportti-lomakkeella.

Avustukset on lunastettava myöntämistä seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Huom! Koronapandemian aikana avustusta saaneen projektin siirtäminen on mahdollista, mikäli tilanne sitä edellyttää, mutta kaikista muutoksista hakemukseen tulee sopia etukäteen järjestö- ja hallintoasiantuntijan kanssa.

Projekti- ja erillisavustushakulomake

Projekti- ja erillisavustusten loppuraportti

Lisätietoja

Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista

Myönnetyt avustukset löydät tämän sivun alalaidasta!

Kaikissa avustusasioissa yhdistyksiä opastaa TYYn järjestö- ja hallintoasiantuntija.

Työsuorituksilla rahoitusta järjestöille

TYY tarjoaa järjestöilleen ajoittain mahdollisuuksia ansaita pieniä summia rahaa joitakin työsuorituksia vastaan. Näitä ovat mm.

  • muutoissa avustaminen
  • mainoslehtisten jakaminen
  • työskentely erilaisissa tapahtumissa.

Järjestöille maksettavien työpalkkioiden edellytyksenä on, että järjestöllä on Y-tunnus ja että se on merkitty ennakkoperintärekisteriin.