Turun yliopiston ylioppilaskunta

Taidemuseonmäen lakitus

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) on vuonna 1922 perustettu Turun yliopiston opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, johon jokainen Turun yliopiston perustutkinto-opiskelija automaattisesti kuuluu. Jäseniä TYYssä on yhteensä noin 15 000. Toimintaa on Turussa, Raumalla ja Porissa.

Ylioppilaskunta on yliopistolaissa määritelty julkisoikeudellinen yhteisö ja lakisääteisten tehtäviensä lisäksi TYY toteuttaa edunvalvontaa koulutus-, sosiaalipoliittisissa ja kansainvälisissä asioissa sekä yliopistolla, kaupungissa että valtakunnallisella tasolla. TYY tarjoaa myös jäsenilleen opiskelija-, kulttuuri- ja liikuntapalveluita sekä järjestöilleen järjestö- ja tukipalveluita.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan tehtävä on strategian mukaan:

Valvomme, edistämme ja vahvistamme opiskelijoiden asemaa, jotta opiskelu Turun yliopistossa olisi laadukasta, sujuvaa ja hauskaa – eli parasta mahdollista.