Toimeentulo

Vihko ja kynä

Opintotuki

Opintotuki on opiskelijan ensisijainen taloudellinen tukimuoto. 1.8.2017 lähtien opintotuki on koostunut opintorahasta sekä opintolainasta. Lisäksi opiskelija voi olla oikeutettu yleiseen asumistukeen, joka on korvannut aiemmin käytössä olleen opintotuen asumislisän.


Muut opiskelijan tuet

Opiskelijat voivat kuitenkin saada elämäntilanteesta riippuen opintotuen sijasta tai sen lisäksi myös muita tukia, kuten aikuiskoulutustukea, lapsiperheen tukia, sairauspäivärahaa tai toimeentulotukea. Lisäksi Turun kaupunki myöntää nykyään myös sosiaalista luottoa, jonka tarkoitus on ehkäistä ylivelkaantumista ja taloudellista syrjääntymistä.