Järjestöille

Banneri, jossa lukee TYY sydän järjestöt

Järjestöt ovat monille opiskelijoille keskeinen osa opiskelijaelämää. Järjestöissä tapaat paljon uusia ihmisiä, tutustut hienoihin harrastuksiin ja pääset kehittämään osaamistasi.

TYYn järjestöinä on aine- ja tieteenalajärjestöjä, harrastusjärjestöjä ja osakuntia.

Kaikki TYYn järjestöt ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä. Järjestöjen asemaa säätelee ohjesääntö TYYn järjestöistä ja avustuksista.

Tarjoamme järjestöillemme monenlaisia palveluita, jotka on lueteltu oikealla valikossa.

Järjestöilmoitus

TYYn järjestöjen on vuosittain joulukuussa tehtävä järjestöilmoitus. Järjestöilmoituksessa kysytään mm. yhdistyksen jäsenmäärää sekä seuraavan toimikauden toimijoiden yhteystietoja.

Järjestöilmoitusta pääsee täyttämään tästä (vain kirjautuneille käyttäjille)

Järjestöasema

TYYn järjestön asemaa voi hakea järjestö, jonka jäsenten enemmistö ja vähintään kymmenen jäsentä on TYYn jäseniä. Erityisen painavista syistä hallitus voi myöntää aseman TYYn järjestönä myös järjestöille, jonka jäsenistä alle puolet on TYYn jäseniä.

TYYn järjestön toiminnan tulee kohdistua ylioppilaskunnan jäsenistöön ja edistää heidän henkisiä, sosiaalisia tai yhteiskunnallisia pyrkimyksiään. TYYn järjestöjen tulee kaikessa toiminnassaan ottaa huomioon yksilön oikeudet ja TYYn yhdenvertaisuutta koskevat tavoitteet. TYYn järjestöjen asemaa ja toimintaa koskevat säännöt löytyvät ohjesäännöstä.

Järjestöjen on oltava merkittynä yhdistysrekisteriin tai parhaillaan rekisteröitymässä. Järjestön perustamisessa, yhdistysrekisteriasioissa ja TYYn järjestöaseman hakemisessa auttaa TYYn järjestöasiantuntija. Myös patentti- ja rekisterihallitus neuvoo yhdistysasioissa. Aine-, tiedekunta- ja tieteenalajärjestön perustamiskustannuksiin on mahdollista saada rahallista avustusta TYYltä. Asiasta tulee kuitenkin sopia etukäteen järjestö- ja hallintoasiantuntijan kanssa.

TYYn järjestön asemaa anovien järjestöjen tulee toimittaa allekirjoitettu anomus liitteineen elokuun loppuun tai joulukuun loppuun mennessä TYYn järjestöasiantuntijalle osoitteeseen Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku, (toimisto TYYn kansliaa vastapäätä).