Projekti- ja erillisavustusten hakulomake

Haetteko projekti- ja erillisavustusta? / Are you applying for project or separate support?

Hakijan tiedot / Applicant information

Selvitys projektista / Project plan

Kirjoita tähän selvitys projektista tai liitä erillinen liite alla olevaan kenttään. / Elaborate your project plan here or use the field below to attach the document.

Enintään 2 tiedostoa.
Rajoitus: 2 MB.
Sallitut tiedostotyypit: odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, rar, tar, zip.

Selvitys taloudesta / Project budget

Vain yksi tiedosto.
Rajoitus: 2 MB.
Sallitut tiedostotyypit: odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, rar, tar, zip.

Selvitys kriteereistä / How does the project correspond to the regulation criteria

Miten projekti täyttää projektiavustusta puoltavia seikkoja? Hakemusta käsiteltäessä katsotaan eduksi, jos projekti tai toiminta

 • on innovatiivista.
 • parantaa merkittävästi yhdistyksen toimintaedellytyksiä.
 • tukee TYYn omaa toimintaa tai tavoitteita.
 • parantaa opiskelijoiden yhteiskunnallista asemaa.
 • parantaa opiskelijoiden opiskeluedellytyksiä.
 • lisää opiskelijoiden hyvinvointia.
 • mahdollistaa esteettömän ja yhdenvertaisen osallistumisen.
 • kattaa laajasti TYYn jäsenistöä.
 • edistää alayhdistyksen omaa näkyvyyttä jäsenistön ulkopuolella tai TYYn näkyvyyttä.
 • edistää eri tahojen yhteistyötä.
 • kannustaa kv-opiskelijoita osallistumaan tapahtumaan.
 • pyrkii minimoimaan ympäristökuormituksensa.

It is considered to the advantage of the applicant if the project or activity:

 • is innovative.
 • significantly improves the operational preconditions of the organisation.
 • supports TYY's activities or aims.
 • improves the societal status of students.
 • improves the study preconditions of students.
 • improves the well-being of students.
 • enables accessible and equal participation.
 • covers TYY's members widely.
 • promotes the visibility of the organisation outside its members or TYY's visibility.
 • promotes cooperation between different parties.
 • encourages international students to participate in the event.
 • aims at minimising its environmental load.

Enintään 2 tiedostoa.
Rajoitus: 2 MB.
Sallitut tiedostotyypit: odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, rar, tar, zip.