Kehitysyhteistyösiipi

Kehitysyhteistyösiipi

  • suunnittelee ja toteuttaa TYYn kehitysyhteistyöprojekteja yhdessä TYYn kehitysyhteistyösektorin kanssa
  • edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ylioppilaskunnassa
  • järjestää kehitysyhteistyötapahtumia ja -tempauksia sekä TYYn kestävän kehityksen viikon yhdessä ympäristösiiven kanssa

Tutustu TYYn harjoittamaan kehitysyhteistyöhön (linkki kehy sivulle)

TYYn siivet ovat vapaaehtoisryhmiä, joiden toimintaan on helppo tulla mukaan. Siiven varsinaiset jäsenet valitaan kerran vuodessa, mutta toimintaan voi kuka tahansa osallistua milloin vain. Siipien kokoukset ovat avoimia kaikille ylioppilaskuntalaisille. Kehitysyhteistyösiipi toimii hyödyntäen laajaa kehitysyhteistyöasioista kiinnostuneiden ihmisten verkostoa.

 

Kehitysyhteistyösiipi 2022

  • Veera Niemi, kevätlukukausi 2022
  • Karoliina Nurmio, kalenterivuosi 2022
  • Henni Pajunen, lukuvuosi 2021–2022
  • Elli Peltonen, lukuvuosi 2021–2022
  • Mari Puurunen, lukuvuosi 2021–2022

Jos olet kiinnostunut kansainvälisyyssiiven toiminnasta, ota yhteyttä siiven puheenjohtajaan tai hallituksen vapaaehtoisvastaavaan.