Kehitysyhteistyösiipi

Kehitysyhteistyösiipi

  • suunnittelee ja toteuttaa TYYn kehitysyhteistyöprojekteja yhdessä TYYn kehitysyhteistyösektorin kanssa
  • edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ylioppilaskunnassa
  • järjestää kehitysyhteistyötapahtumia ja -tempauksia sekä TYYn kestävän kehityksen viikon yhdessä ympäristösiiven kanssa

Tutustu TYYn harjoittamaan kehitysyhteistyöhön lisää nettisivuillamme. 

TYYn siivet ovat vapaaehtoisryhmiä, joiden toimintaan on helppo tulla mukaan. Siiven ydintiimin jäsenet valitaan kerran lukuvuodessa, mutta toimintaan voi kuka tahansa osallistua milloin vain. Siipien kokoukset ovat avoimia kaikille ylioppilaskuntalaisille. Kehitysyhteistyösiipi toimii hyödyntäen laajaa kehitysyhteistyöasioista kiinnostuneiden ihmisten verkostoa.

Tule mukaan siiven toimintaan ja liity Kehitysyhteistyösiiven WhatsApp-ryhmään TÄSTÄ

Jos olet kiinnostunut kansainvälisyyssiiven toiminnasta, ota yhteyttä siiven puheenjohtajaan tai hallituksen vapaaehtoisvastaavaan.