Yhdenvertaisuus

Sininen banneri, jossa iloisia ihmisiä vappuna

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta henkilöön liittyvistä syistä ja ominaisuuksista. Näitä ovat esimerkiksi sukupuoli, ikä, etninen tai kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto ja vakaumus, mielipide, vamma, terveydentila tai seksuaalinen suuntautuminen. Yhdenvertaisuus on yksi ylioppilaskuntamme arvoista

TYYn tavoitteena on luoda yhdenvertainen ja tasa-arvoinen yliopistoyhteisö. TYYn yhdenvertaisuustyötä ohjaavat yhdenvertaisuusohjelma, joka sisältää TYYn turvallisen tilan periaatteet. Lisäksi TYYllä on järjestöille suunnattu yhdenvertaisuusopas. Näistä voit lukea lisää Yhdenvertainen TYY -sivulta. 

Yhdenvertaisuusohjelmaa toteuttamalla TYY pyrkii siihen, että opiskelijat voivat toteuttaa itseään vailla pelkoa syrjinnässä järjestötoiminnassa ja yliopistoyhteisössä kuin arkielämässä opintojen ja opiskeluajan ulkopuolella.

Lue tarkemmin, miten TYYssä edistetään yhdenvertaisuutta!

Oletko kohdannut häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää, rasismia tai muuta epäasiallista kohtelua yliopistoyhteisössä? Lue, miten voit toimia.