Yhdenvertaisuussiipi

Yhdenvertaisuussiipi

  • edistää yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden toteutumista ylioppilaskunnassa ja yliopistolla, nostaa esiin opiskelijoiden moninaisuutta
  • järjestää yhdenvertaisuuteen liittyviä tapahtumia
  • herättää keskustelua ja tiedottaa ajankohtaisista yhdenvertaisuuteen, saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyvistä asioista

Yhdenvertaisuus on tärkeää ylioppilaskunnassamme, Tutustu TYYn yhdenvertaisuusohjelmaan! 

TYYn siivet ovat vapaaehtoisryhmiä, joiden toimintaan on helppo tulla mukaan. Siiven ydintiimin jäsenet valitaan kerran lukuvuodessa, mutta toimintaan voi kuka tahansa osallistua milloin vain. Siipien kokoukset ovat avoimia kaikille ylioppilaskuntalaisille. Yhdenvertaisuusiipi toimii hyödyntäen laajaa yhdenvertaisuudesta kiinnostuneiden ihmisten verkostoa.

Tule mukaan siiven toimintaan ja liity Yhdenvertaisuussiiven WhatsApp-ryhmään TÄSTÄ!