Yhdenvertaisuussiipi

Yhdenvertaisuussiipi

  • edistää yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden toteutumista ylioppilaskunnassa ja yliopistolla, nostaa esiin opiskelijoiden moninaisuutta
  • järjestää yhdenvertaisuuteen liittyviä tapahtumia
  • herättää keskustelua ja tiedottaa ajankohtaisista yhdenvertaisuuteen, saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyvistä asioista

Yhdenvertaisuus on tärkeää ylioppilaskunnassamme, Tutustu TYYn yhdenvertaisuusohjelmaan! (linkki ohjelmaan)

TYYn siivet ovat vapaaehtoisryhmiä, joiden toimintaan on helppo tulla mukaan. Siiven varsinaiset jäsenet valitaan kerran vuodessa, mutta toimintaan voi kuka tahansa osallistua milloin vain. Siipien kokoukset ovat avoimia kaikille ylioppilaskuntalaisille. Yhdenvertaisuusiipi toimii hyödyntäen laajaa yhdenvertaisuudesta kiinnostuneiden ihmisten verkostoa.

 

Yhdenvertaisuussiipi 2022

  • Monika Keisala, puheenjohtaja, kalenterivuosi 2022
  • Hanna Korhonen, lukuvuosi 2021–2022
  • Henna Garrandt, lukuvuosi 2021–2022

Jos olet kiinnostunut kansainvälisyyssiiven toiminnasta, ota yhteyttä siiven puheenjohtajaan tai hallituksen vapaaehtoisvastaavaan.