Toimintamme painopisteet

Strategian painopisteet:

TYYn ydintoimintaa on vaikuttaminen ja edunvalvonta, yhteisöllisyyden edistäminen, palvelutarjonta ja sidosryhmäyhteistyö. Näille toiminnoille on määritelty strategiset päämäärät ja tavoitteet. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi luodaan vuosittain toimintasuunnitelmien kautta.

1. Vaikuttaminen ja edunvalvonta: Viemme asioita rohkeasti eteenpäin  

Tavoitteet:

 • Teemme näkyvää ja suunnitelmallista edunvalvontaa, jonka myötä profiloidumme luotettavana asiantuntijaorganisaationa. Edustajiston määrittämä poliittinen linjapaperi on pohja vaikuttamistyöllemme.
 • Edistämme opiskelijoiden inhimillistä arkea, jossa sekä yliopisto että yhteiskunta tukevat opiskelukykyä ja tunnistavat opiskelijoiden aseman ja arvon.
 • Johdamme ja kehitämme opiskelijakulttuuria, joka ajan myötä tuo vastuullisen toimintakulttuurin laajemmin yhteiskuntaan.
 • Viestimme avoimesti ja suunnitelmallisesti toiminnastamme ulospäin.
 • Otamme toiminnassamme huomioon yksilön, yhteiskunnan ja koko maapallon hyvinvoinnin.

 

2. IKIMUISTOISIA KOHTAAMISIA: Tuomme opiskelijat yhteen

Tavoitteet:

 • Tarjoamme opiskelijoille vaikutusmahdollisuuksia ja teemme vaikuttamisesta houkuttelevaa ja kiinnostavaa. 
 • Edistämme kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista Turun yliopiston opiskelijayhteisöihin.
 • Kun tuomme opiskelijoita yhteen, varmistamme kaikkialla toisia kunnioittavan keskustelukulttuurin. Toimimme polarisaation vastavoimana.
 • Toiminnassamme huomioidaan jäsenten moninaisuus ja erilaisten opiskelualojen arvokkuus.
 • Viestimme jokaiselle yhteisön jäsenelle ja kehitämme uusia tapoja opiskelijoiden tavoittamiseksi. 
 • Pidämme yllä yhteisöllemme tärkeitä opiskelijakulttuurin perinteitä.

 

3. MERKITYKSELLISIÄ PALVELUJA: Tunnemme jäsenet ja järjestöt

Tavoitteet:

 • Tunnemme jäsenten ja järjestöjen tarpeet. Kehitämme toimintaamme aina jäsenlähtöisesti. 
 • Teemme järjestötoiminnasta sujuvaa ja kohtelemme järjestöjä yhdenvertaisesti.
 • Palveluviestintämme on kohdennettua ja ajankohtaista.
 • Tuotamme mahdollisimman suurta lisäarvoa opiskelijaelämään. Jokainen opiskelija löytää TYYn sisältä oman yhteisönsä.
 • Panostamme kohtaamisten laatuun kaikkien jäsentemme kanssa. Olemme läsnä siellä missä opiskelijat ovat.

 

4. SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ: Olemme vastuullinen yhteistyökumppani 

Tavoitteet:

 • TYY on sidosryhmilleen aina puhelinsoiton päässä.
 • TYY edustaa paikoissa, joissa tehdään opiskelijoiden elämään vaikuttavia päätöksiä.
 • Olemme kiinnostava ja luotettava yritysyhteistyökumppani.
 • Seuraamme pitkäjänteisesti paikallista päätöksentekoa ja luomme suhteita kaupungin ja aluehallinnon virkahenkilöstöön.
 • Tuomme esiin toimintaperiaatteemme ja edellytämme yhteistyökumppaneiltamme vastuullisuutta.