Tukiopiskelijat

Tukiopiskelijat ovat Turun yliopiston opiskelijoita, jotka osallistuvat vapaaehtoisina Mielen päällä –toimintaan. He tulevat eri tiedekunnista ja kampuksilta. Ennen vertaistukitoimintaan ryhtymistä kaikki tukiopiskelijat saavat koulutuksen, joka tarjoaa eväitä luottamuksellisten keskustelujen käymiseen. Tukiopiskelijat eivät ole terveydenhuollon ammattilaisia, mutta he osaavat tarvittaessa neuvoa eteenpäin sopivan tukipalvelun piiriin.

Lue lisää yliopiston ja TYYn yhteisestä Mielen päällä -hankkeesta. Hanke pohjautuu Turun KY:n Terve mieli -hankkeeseen.

 

Miten tukiopiskelijaksi pääsee?

Kaikki vertaistukitoiminnasta kiinnostuneet Turun yliopiston opiskelijat voivat osallistua tukiopiskelijarekrytointiin. Myös jatko-opiskelijat voivat olla tukiopiskelijoita. Toiminnasta kiinnostuneen kannattaa jättää yhteystietonsa lomakkeella. Otamme kaikkiin yhteystietonsa jättäneisiin yhteyttä seuraavan rekrytoinnin alkaessa. Yhteystietojen jättäminen ei vielä sido osallistumaan rekrytointiin.

Haastattelujen jälkeen valituksi tulleet suorittavat tukiopiskelijakoulutuksen, joka on edellytys tukiopiskelijana toimimiselle.

 

Millainen tukiopiskelijakoulutus on?

Kaikki tukiopiskelijaksi ryhtyvät käyvät Haavoittuva Mieli - Mielenterveyden ensiapu 2 –koulutuksen (MTEA2). Mielenterveyden ensiapu 2 (Mental Health First Aid) on lähtöisin Australiasta, josta se on levinnyt ympäri maailman. Koulutus koostuu kahdesta opetuskerrasta (2,5h x 2) ja Moodle-alustalla tehtävistä itseopiskeluosuuksista. Koulutus on yhteensä 14 h ja sen hyväksytty suorittaminen vaatii osallistumista kaikkiin osuuksiin. Koulutuksesta saa oppikirjan ja todistuksen. 

Lisäksi yliopisto on räätälöinyt tukiopiskelijoille lisäkoulutuksen (2 h), jossa syvennetään MTEA2-koulutuksessa läpikäytyjä sisältöjä ja opitaan soveltamaan niitä tukiopiskelijakontekstiin. Koulutus sisältää yhteisiä keskusteluja ja pohdintaosuuksia.