Kestävä TYY

Kestävä kehitys on TYYn kaikkia sektoreita läpileikkaava teema, jonka linjat on määritelty poliittisessa linjapaperissa. TYYn kestävään kehitykseen liittyvät sekä ympäristöasiat sekä kehitysyhteistyö. Poliittisen linjapaperin lisäksi TYYn ympäristötyötä ohjaa edustajiston hyväksymä ympäristöohjelma ja  kehitysyhteistyötä Agenda 2030-tavoitteet.  TYY haluaa edistää aktiivisesti kestävää kehitystä sekä omassa toiminnassaan että yhteiskunnassa.

Agenda 2030

Agenda 2030 on Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaohjelma, jonka tarkoituksena on ohjata maiden kestävän kehityksen työtä. Agenda 2030 sisältää 17 tavoitetta, jotka tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. TYY pyrkii seuraamaan Agenda 2030 tavoitteita omassa kestävän kehityksen toiminnassaan ja ottaa agendan tavoitteet huomioon esimerkiksi tukemissaan kehitysyhteistyöprojekteissa.

Lue lisää Agenda 2030 -tavoitteista.

Ympäristö

Ympäristösektorilla tapahtuu tällä hetkellä paljon. Sektorin toimintaan kuuluvat esimerkiksi järjestöille tarkoitetut ympäristökoulutukset, yliopiston ja muiden sidosryhmien kokouksiin osallistuminen ja vaikuttamistyö sekä TYYn oman toiminnan kehittäminen. Sektorilla toimivat tällä hetkellä ympäristöstä vastaava hallituksen jäsen, kansainvälisten asioiden asiantuntija sekä ympäristösiipi. Siiven toiminnasta voit lukea lisää täältä. 

Ympäristösektori tekee aktiivista yhteistyötä Turun Yliopiston kanssa ja olemmekin mukana esimerkiksi yliopiston hiilineutraaliustyössä sekä Reilun Kaupan kampuksen kehittämisessä. Tällä hetkellä ajankohtaista on myös Turun Yliopiston ja Corkin yliopiston (University College Cork, UCC) kanssa tehtävä vertaisoppimisprosessi kestävästä kehityksestä.

 

Ilmastotyötä ohjaavat dokumentit

Linjapaperi:

TYYn linjapaperin mukaisesti ylioppilaskunnalla tulee olla aktiivinen rooli ympäristö- ja ilmastokriisiin liittyvässä yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä ilmastokriisiä ehkäisevässä toiminnassa. Ylioppilaskunnan tulee olla suunnannäyttäjä ja edelläkävijä, joka toiminnallaan näyttää esimerkkiä järjestöille sekä sidosryhmille.

Ympäristöohjelma 

TYYn ympäristöohjelma antaa suuntaviivat ympäristöasioiden huomioimiselle Turun yliopiston ylioppilaskunnassa. Ohjelma käsittelee sekä TYYn toimintaa että TYYn järjestöjen toimintaa.

Ilmastovaikuttaminen on vakiintunut osa TYYn toimintaa. TYYn ilmastovaikuttamisen kohteena ovat TYYn jäsenet, järjestöt, yliopisto ja muut sidosryhmät sekä päättäjät hallinnon eri tasoilla. Esimerkkinä toimiminen, TYYn oman toiminnan tarkastelu sekä siitä viestiminen tätä ohjelmaa hyödyntäen on yksi TYYn ilmastovaikuttamisen muoto.

Ympäristöohjelmassa kuvataan TYYn sisäistä toimintaa sekä järjestöjen toimintaa neljästä eri näkökulmasta. Näkökulmat ovat ympäristötietoisuuden lisääminen, kestävät hankinnat ja tilat, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen kestävästi sekä ympäristövaikuttaminen.

Ympäristöopas

Ympäristöoppaan tarkoituksena on auttaa järjestöjä saavuttamaan TYYn ympäristöohjelmassa esitetyt tavoitteet. Opas sisältää konkreettisia neuvoja ja toimenpiteitä, joiden avulla järjestöt voivat kehittää toimintaansa ekologisesti kestävämmäksi. Tämä opas on järjestön ympäristövastaavan näppärä apuväline. 

Tämän oppaan on laatinut TYYn ympäristösiipi. Ympäristösiipi edistää ympäristöystävällisiä toimintatapoja ylioppilaskunnan sisällä järjestöjen ja opiskelijoiden keskuudessa sekä yleisesti yliopistossa ja ympäröivässä yhteiskunnassa. Siiven tehtävänä on seurata TYYn ympäristöohjelman toteutumista ja edistää kestävän kehityksen tavoitteiden edistymistä. 

Yliopistoyhteisöllä on vaikutus meitä ympäröivään luontoon muiden yhteiskunnallisten toimijoiden tapaan. Yliopistoyhteisön sisäisten järjestöjen suurimmat ympäristövaikutukset liittyvät ruokaan, hankintoihin ja matkustukseen. Tämän oppaan avulla järjestöt voivat vaikuttaa omaan toimintaansa sekä laajempaan yliopistoyhteisöön.

Reilun Kaupan korkeakoulu

TYY oli osaltaan mukana vaikuttamassa siihen, että Turun yliopisto sai Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimen.

Reilut korkeakoulut viestivät kestävien kulutustapojen, yritysvastuun ja Reilun kaupan puolesta. Korkeakoulut käyttävät Reilun kaupan tuotteita ja konkreettisesti edistävät oikeudenmukaista maailmankauppaa. 

Kaikilla suurilla organisaatioilla on vaikutuksia ympäristöön ja sosiaalisiin asioihin. Korkeakouluilla voi olla erittäin myönteinen vaikutus kannustamalla opiskelijoita kasvattamaan ymmärrystään omien ostopäätösten seurauksista sekä omista vaikuttamismahdollisuuksistaan.

Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimi myönnetään vuodeksi kerrallaan kriteerien perusteella. Voit tutustua Reilun korkeakoulun kriteereihin tarkemmin täällä.

Haluatko olla mukana tekemässä Turun yliopistosta Reilua korkeakoulua? Liity mukaan kannatustyöryhmään! Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan kampanjoimaan reilun yliopiston puolesta. Mikäli olet kiinnostunut ryhmään liittymisestä, ota yhteyttä ryhmän puheenjohtajaan Lottaan lkliuh@utu.fi.

Reilun kaupan järjestö 

Myös TYYn järjestöt voivat osallistua reiluuteen ryhtymällä Reilun kaupan järjestöiksi! Tässä on ohje, miten teistä voi tulla osa Reilun kaupan korkeakoulua:

 • Tehkää päätös ryhtyä Reilun kaupan järjestöksi. Tämä tarkoittaa, että aina kun järjestö ostaa kahvia tai teetä, tulee tuotteiden olla Reilun kaupan tuotteita. Muissakin ostoksissa ostetaan Reilun kaupan tuotteita, mikäli niitä on saatavilla.
 • Käsitelkää asia hallituksen kokouksessa ja kirjatkaa päätös pöytäkirjaan.
 • Lähettäkää pöytäkirjan ote osoitteseen tyy-ymparisto@utu.fi ja kertokaa, että olette päättäneet ryhtyä Reilun kaupan järjestöksi.
 • Valmista! Saatte Reilun kaupan kannatustyöryhmältä diplomin sitoutumisestanne.
 • Antakaa reiluuden näkyä somessa ja käyttäkää hashtagia #reilunkaupanutu ja #fairtradeutu
 • Muistuttakaa myös seuraavan vuoden hallitusta järjestönne reiluudesta!

Jos ette muista, oletteko jo mukana ja järjestön nimeä ei löydy listasta, niin voitte varmistaa asiasta TYYn hallituksen ympäristövastaavalta, tyy-ymparisto@utu.fi

Reilun kaupan järjestöiksi sitoutuneet TYYn järjestöt:

 • 3P ry
 • Academic Nintendo Club ry
 • Adaptus ry 
 • Affekti ry
 • Anglica ry
 • Asteriski ry
 • Delta ry
 • Dialectica ry
 • Digit ry 
 • EGEA Turku ry
 • Fobia ry
 • Forum Romanum ry
 • F-piste ry
 • Germanica ry
 • Humanitas ry
 • Hybridi Turku ry
 • I/O-Speksi ry
 • In Vitro aboensis IVA ry
 • Kanta ry
 • Katko ry
 • Kritiikki ry
 • Kulma ry
 • Kutu ry
 • Kääntöpiiri ry
 • Lex ry
 • Mañana ry
 • Mimesis ry
 • Museion ry
 • Muusa Ry
 • Nucleus ry
 • Opekas ry
 • Opex ry
 • Pappagallo ry 
 • P-klubi ry
 • PoriSpeksi ry
 • Pulterit ry
 • Putex ry
 • Satakuntalais-Hämäläinen osakunta
 • Savo-Karjalainen osakunta
 • Skandica ry
 • Sohon Torwet
 • Sosiaalitieteiden klubi ry
 • Statistika ry
 • Sugri ry
 • Synapsi ry
 • Turun Auskultantit ry
 • Turun Eurooppanuoret ry
 • Turun Lääketieteenkandidaattiseura ry
 • Turun YK-yhdistys
 • Turun yliopiston amerikkalaisen jalkapallon seura ry
 • Turun Yliopiston Kemistit TYK ry
 • Turun yliopiston kuoro
 • Turun ylioppilasteatteri
 • Vare ry
 • Varsinaissuomalainen
 • Taloustieteen klubi ry
 • Index ry
 • KY-Hansa
 • Spektri ry
 • Senpai ry

 

Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyön avulla vähennetään köyhyyttä ja globaalia eriarvoisuutta.

Kehitysyhteistyö perustuu pitkäaikaiseen kehitysajatukseen: kumppanuuteen, jonka perimmäisenä tarkoituksena on tukea kehittyvän maan elinolosuhteiden parantamista. Tämän lisäksi TYYn tekemän kehitysyhteistyön tavoitteena on synnyttää keskustelua ja tiedottaa opiskelijoille globaaleista vuorovaikutuskysymyksistä, jotta he osaisivat omassa toiminnassaan tehdä kestäviä ratkaisuja.

TYY tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia osallistua kehitysyhteistyöhön. Kehitysyhteistyön parissa toimivat TYYn työntekijä, hallituksen jäsen, hankekoordinaattorit, kehitysyhteistyösiiven jäsenet, Kehyviikon vapaaehtoiset ja monet muut.

Voit lukea lisää kehysiiven toiminnasta täältä.

Sambia-hanke

Olemme mukana yhteistyökumppanina Käymäläseura Huussi ry:n sanitaation parantamiseen keskittyvässä kehitysyhteistyöhankkeessa Sambiassa. 85 % rahoituksesta tulee ulkoministeriön kansalaisjärjestötuesta ja 15 % kerätään itse.

Hankkeen avulla ratkaistaan huonoon sanitaatioon liittyviä ongelmia ja sen pitkäaikaisena tavoitteena on auttaa Sambiaa saavuttamaan täysi sanitaation kattavuus vuoteen 2030 mennessä Kestävän kehityksen kuudennen tavoitteen mukaisesti (Agenda 2030). Yhtenä hankkeen tavoitteena on valtavirtaistaa haavoittuvien ryhmien, kuten naisten ja vammaisen, huomioon ottaminen WASH-kysymyksissä (Water, Sanitation and Hygiene). Lisäksi hanke parantaa Sambian sanitaatiota rakentamalla kuivakäymälöitä, vahvistaa paikallisten kumppaneiden ja kansalaisyhteiskunnan kapasiteettia vaikuttaa sanitaatiokysymyksiin sekä lisää tietoisuutta WASH-kysymyksistä yhteiskunnassa.

Voit lahjoittaa TYYn vapaaehtoisille kummikohteille jäsenmaksun yhteydessä. Kohde lukuvuonna 20212022 on Käymäläseura Huussi ry:n hanke Sambiassa. Jäsenmaksun yhteydessä lahjoitettava summa: 5 €, tai 10 €

Voit myös lahjoittaa suoralla tilisiirrolla. TYYn keräystili on FI48 5716 9020 0256 10. Kirjoita maksaessasi viestikenttään kehitysyhteistyökohteen nimi, niin tiedämme mitä TYYn kehitysyhteistyökohteista haluat tukea. Lahjoitukset ohjataan suoraan hankkeille.

Poliisihallitus on 21.01.2021 myöntänyt Turun yliopiston ylioppilaskunnalle rahankeräysluvan (RA/2021/62) yllä mainittuihin hankkeisiin. Keräyslupa on voimassa 01.02.2021 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

0,7%

TYY tahtoo toimia esimerkkinä ja edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden eli Agenda 2030:n toteutumista. Siksi TYY ohjaa 0,7 prosenttia toimintataloutensa budjetista kehitysyhteistyöhön. 0,7 % -varat ohjataan kahteen määräajoin vaihtuvaan kohteeseen. Varojen käytön suunnitelma päivitetään joka vuosi, ja se löytyy myös TYYn nettisivuilta.

Kohteet vuonna 2022

Käymäläseura Huussi ry

Liana ry 

Kohteet vuonna 2021

Käymäläseura Huussi ry

Food and Forest Development Finland 

Kestävän kehityksen viikko:

Yksi näkyvimmistä tapahtumista TYYn kehitysyhteistyösektorilla on Kestävän kehityksen viikko. Se on valtakunnallinen tapahtuma ja järjestetään samoihin aikoihin useissa ylioppilaskunnissa ympäri maan.