Edustajistovaalit

Opiskelijoita

Turun yliopiston ylioppilaskunta järjestää joka toinen vuosi edustajistovaalit. Edustajistovaaleissa valitaan 41 edustajaa ylioppilaskunnan vaalikelpoisten jäsenten joukosta Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoon, joka käyttää ylioppilaskunnassa ylintä päätäntävaltaa. Edustajiston toimikausi on kaksivuotinen. Vaaleissa on käytössä sähköinen äänestysjärjestelmä.

Edustajisto muun muassa päättää, mitä ylioppilaskunta tekee. Se hyväksyy vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaa toteuttamaan edustajisto valitsee hallituksen ja samalla valvoo sen toimintaa. Edustajisto valitsee johto- ja toimikunnat sekä opiskelijajäsenet yliopiston toimielimiin mm. yliopiston hallitukseen, päättää ylioppilaskunnan jäsemaksusta sekä tekee ylioppilaskunnan periaatteelliset linjanvedot.

Kun vaalien vaalikuulutus on vaalivuoden aikana annettu, kaikki TYYn jäsenet voivat asettua vaaleissa ehdokkaaksi. 

Vaalien käytännön järjestelyistä ja mahdollisista kurinpidollisista toimista vastaa keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakuntaan voit ottaa yhteyttä, mikäli kaipaat apua oman vaaliliiton perustamisessa, äänestämisessä tai muuten vain haluat saada lisätietoja vaaleista. Keskusvaalilautakunta valitaan jokaisen vaalivuoden keväällä.