Tuutorointi

Tuutori on uusien opiskelijoiden ensimmäinen kaveri

Jokainen uusi opiskelija kuuluu omaan tuutoriryhmään, johon kuuluu pieni joukko oman alan uusia opiskelijoita ja heidän oma neuvonantajansa – tuutori, vanhempi opiskelija.

Tuutoroinnin tärkeimpänä tehtävänä on saattaa uudet opiskelijat lämpimästi osaksi Turun yliopiston akateemista yhteisöä. Toki tärkeää on myös antaa uusille yhteisön jäsenille riittävät perustiedot yliopistomaailmassa toimimisesta sekä perehdyttää uuteen ympäristöön.

 

Miten tuutoriksi voi päästä?

Perustutkinto-ohjelmien tuutoreita haetaan keväisin. Hakujen päättymisajankohdat ovat yksikkökohtaisia ja tarkemmat tiedot kannattaakin tarkistaa tiedekuntien tai kauppakorkeakoulun nettisivuilta. Lisätietoa tuutoroinnista:

https://intranet.utu.fi/fi/sivustot/tuutoriksi (Intranet, vaatii kirjautumisen)

TYYn hallituksen tuutorivastaavan yhteystiedot täältä

 

Millaista on olla tuutori?

Uusien opiskelijoiden ensimmäisillä viikoilla tuutorilla on erityisen tärkeä rooli. Tuutorit järjestävät uusille opiskelijoille tapaamisia, esittelevät kampusta ja näyttävät opiskelijoille oleellisia paikkoja sekä opastavat käytännön juttuja ja opintojen aloitukseen kuuluvia asioita.

Tärkeää on kuitenkin muistaa, ettei tuutorointi lopu ensimmäisen viikon jälkeen. Parhaimmillaan tuutori opastaa asioissa koko oman opiskeluaikansa loppuun. Hyvä tuutori pitää yhteyttä ryhmäläisiinsä ainakin ensimmäisen opiskeluvuoden.

Tuutoroinnista ei toki kannata ottaa liikaa paineita. Uusien opiskelijoiden kanssa pääsee elämään ensimmäisen vuoden uudestaan ja osallistumaan moniin uusille opiskelijoille sunnattuihin tapahtumiin.

 

Liikuntatuutorointi

Liikuntatuutorit tutustuttavat opiskelijat korkeakoulun liikuntapalveluihin ja järjestävät tuutoriryhmälleen matalan kynnyksen liikuntaa, kuten lajikokeiluja. Liikuntatuutorit tukevat toiminnallaan korkeakoulujen liikuntakulttuuria ja yhteisöllisyyttä.

Liikuntatuutorointi CampusSportin sivuilla

 

Opettajatuutorointi

Opettajatuutori on laitoksella tai yksikössä nimetty henkilökohtainen ohjaaja, joka auttaa opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja muissa opintoihin liittyvissä asioissa. Opettajatuutoroinnissa on tärkeää toimiva vuorovaikutussuhde opettajan ja opiskelijan välillä. Opettajatuutoreiden puoleen voit kääntyä missä vaiheessa opintoja tahansa.

 

Kv-tuutorointi

Turun yliopisto on yksi suurimmista kansainvälisten opiskelijoiden sisään ottajista Suomessa. Turun yliopistossa opiskelee vuosittain lähes 2000 ulkomaalaista opiskelijaa. Suomen mittakaavassa Turun yliopisto on yksi suurimmista kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden hakukohteista. Vaihto-opiskelijoiden suuri määrä tarkoittaa sitä, että kv-tuutorin merkitys korostuu entisestään. Tuutoroinnissa on ennen kaikkea kyse tukemisesta, avunannosta ja läsnä olemisesta. Kv-tuutorointi on hyvä tapa saada Turun yliopistossa aloittava opiskelija tuntemaan olonsa tervetulleeksi ja samalla ystävystyä kv-opiskelijoiden kanssa. Saapuvien vaihto-opiskelijoiden tuutorit valitaan Turun yliopistossa lukuvuosittain helmi-maaliskuussa.

► Kysy lisää kv-tuutoroinnista: tyy-internationalspecialist@utu.fi

Hae kv-vaihto-opiskelijoiden tuutoriksi