Hallitus

Hallitus 2022

Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus hoitaa ylioppilaskunnan juoksevia asioita sekä vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallitus edustaa ylioppilaskuntaa ulospäin, valvoo ylioppilaskunnan hallintoa sekä käyttää yleistä toimeenpanovaltaa ylioppilaskunnan sääntöjen ja edustajiston päätösten asettamissa rajoissa. Kaikesta toiminnastaan hallitus vastaa edustajistolle.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat. Näitä toimintasektoreita TYYssa on lukuisia: koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, kansainväliset asiat, järjestösasiat, opiskelijakulttuuri, liikunta, yritysyhteistyöasiat, kehitysyhteistyöasiat, ympäristöasiat, viestintäasiat sekä kunnallispolitiikka.

Hallitus kokoontuu lukukausien aikana noin kerran viikossa Ylioppilastalo A:n toimistolla. Kokousten päätösluettelot ovat luettavissa ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla sekä www-sivuilla.

Vuoden 2022 hallitus:

Kuva henkilöstä [field_user_firstname] [field_user_lastname]

Puheenjohtaja
Camilla Saarinen
tyy-pj@utu.fi
puh. 045 3205125

Puheenjohtaja vastaa koko hallituksen toiminnasta. Hänen tehtävänsä on huolehtia siitä että hallitus toimii. Lisäksi puheenjohtaja edustaa hallitusta ulospäin, käyttää tärkeimmät ylioppilaskunnan puheenvuorot ja hoitaa suhdetoimintaa yhteistyötahoihin, kuten yliopistoon ja toisiin ylioppilaskuntiin.

Kuva henkilöstä [field_user_firstname] [field_user_lastname]

varapuheenjohtaja, sosiaalipolitiikka, koulutuspolitiikka, Satakunnan kampukset
Akseli Tiitta
tyy-vpj@utu.fi, tyy-sopo@utu.fi, tyy-kopo@utu.fi

Hallituksen varapuheenjohtaja on puheenjohtajan työpari ja toimii lisäksi tarvittaessa tämän sijaisena.
Sosiaalipoliittisen vastaavan tehtäväkenttää ovat opiskelijan terveyteen, asumiseen, toimeentuloon ja hyvinvointiin liittyvät asiat. Samalla sopo-vastaavat seuraavat valtakunnallista keskustelua esimerkiksi opintotukijärjestelmästä, opiskelija-asuntotuotannosta tai opiskelijoiden mielenterveysongelmista.
Koulutuspoliittisen vastaavan eli kopo-vastaavan toimenkuvaan kuuluvat opinto- ja tutkintoasiat, opetus ja sen kehittäminen, opiskelijan oikeusturva sekä opiskelijaedustus yliopiston hallinnossa. Lisäksi kopo-vastaava seuraa yliopistolaitosta koskevaa valtakunnallista ja kansainvälistä kehitystä, kuten keskustelua lukukausimaksuista, yliopistojen rahoituksesta tai ammattikorkeakoulujen paikasta koulutusjärjestelmässä.
Satakunnan kampuksista vastaava hallituksen jäsen huolehtii siitä, että TYY ottaa toiminnassaan huomioon myös Rauman ja Porin opiskelijat.

Kuva henkilöstä [field_user_firstname] [field_user_lastname]

koulutuspolitiikka, työelämä, kuntapolitiikka
Arvi Tolvanen
tyy-kopo@utu.fi

Koulutuspoliittisen vastaavan eli kopo-vastaavan toimenkuvaan kuuluvat opinto- ja tutkintoasiat, opetus ja sen kehittäminen, opiskelijan oikeusturva sekä opiskelijaedustus yliopiston hallinnossa. Lisäksi kopo-vastaava seuraa yliopistolaitosta koskevaa valtakunnallista ja kansainvälistä kehitystä, kuten keskustelua lukukausimaksuista, yliopistojen rahoituksesta tai ammattikorkeakoulujen paikasta koulutusjärjestelmässä.
Kunnallispoliittisen vastaavan tärkeimmät tehtävät ovat yhteydenpito kaupungin päättäjiin ja virkamiehiin sekä kaikkien Turun korkeakouluopiskelijoiden kunnallispoliittiseen yhteistyöhön osallistuminen Ryhmä 40 000:ssa. Hän edistää opiskelijoiden intressejä kaupungissa, jonka asukkaista huomattava osa opiskelee korkeakouluissa.

Kuva henkilöstä [field_user_firstname] [field_user_lastname]

viestintä, tuutorointi, vapaaehtoiset, sosiaalipolitiikka
Siiri Turunen
tyy-viestinta@utu.fi

Viestintävastaavan tehtäviin kuuluu TYYn viestinnän kehittäminen ja ylioppilaskunnan näkyvyyteen liittyvät asiat.
Vapaaehtoisvastaava toimii yhteishenkilönä TYYn vapaaehtoisryhmien eli TYYn siipien ja Kinokoplan sekä TYYn hallituksen välillä. Vapaaehtoisvastaava vierailee ryhmien kokouksessa ja avustaa ryhmiä toimintansa kehittämisessä.
Sosiaalipoliittisen vastaavan tehtäväkenttää ovat opiskelijan terveyteen, asumiseen, toimeentuloon ja hyvinvointiin liittyvät asiat. Samalla sopo-vastaavat seuraavat valtakunnallista keskustelua esimerkiksi opintotukijärjestelmästä, opiskelija-asuntotuotannosta tai opiskelijoiden mielenterveysongelmista.

Kuva henkilöstä [field_user_firstname] [field_user_lastname]

järjestöt, avustustoimikunta, kulttuuri, ympäristö
Veera Pajunen
tyy-jarjestot@utu.fi, tyy-kulttuuri@utu.fi, tyy-ymparisto@utu.fi

Järjestövastaavan tehtävänä on parantaa järjestöjen toimintaedellytyksiä mm. järjestämällä koulutuksia, tiedottamalla TYYn palveluista ja etsimällä vastauksia järjestöjen kohtaamiin ongelmiin. Lisäksi vastaavan tehtävänä on tiedottaa TYYn järjestöistä ja niiden tarjoamista harrastusmahdollisuuksista jäsenistölle.
Opiskelijakulttuurivastaavan toimenkuvaan kuuluu kulttuuriedunvalvonta ja ylioppilaskunnan traditioiden järjestäminen. TYYn pitkäaikaisia perinteitä ovat mm. laskiainen, vapun tapahtumat, Porthanin päivä, vuosijuhlat ja itsenäisyyspäivän soihtukulkue.

Kuva henkilöstä [field_user_firstname] [field_user_lastname]

kansainväliset asiat, viestintä, yrityssuhteet
Tuomas Alm
tyy-kv@utu.fi, tyy-yritysyhteistyo@utu.fi

Kansainvälisyysvastaavan eli kv-vastaavan tehtäväkenttää kuvaavat sanat monikulttuurisuus, opiskelijavaihto ja kulttuurien välinen kohtaaminen. Kv-vastaava kouluttaa kv-tuutoreita ja seuraa ulkomaisia opiskelijoita koskevaa päätöksentekoa niin yliopistolla kuin Suomen rajojen sisä- ja ulkopuolellakin.
Viestintävastaavan tehtäviin kuuluu TYYn viestinnän kehittäminen ja ylioppilaskunnan näkyvyyteen liittyvät asiat.
Yritysyhteistyövastaava vastaa uusien yhteistyösopimusten ja jäsenetujen hankkimisesta ja vastaa voimassa olevien sopimusten toimeenpanemisesta.

Kuva henkilöstä [field_user_firstname] [field_user_lastname]

opiskelijakulttuuri, kuntapolitiikka, kehitysyhteistyö
Juho Pitkäranta
tyy-kulttuuri@utu.fi, tyy-kehy@utu.fi

Opiskelijakulttuurivastaavan toimenkuvaan kuuluu kulttuuriedunvalvonta ja ylioppilaskunnan traditioiden järjestäminen. TYYn pitkäaikaisia perinteitä ovat mm. laskiainen, vapun tapahtumat, Porthanin päivä, vuosijuhlat ja itsenäisyyspäivän soihtukulkue.
Kunnallispoliittisen vastaavan tärkeimmät tehtävät ovat yhteydenpito kaupungin päättäjiin ja virkamiehiin sekä kaikkien Turun korkeakouluopiskelijoiden kunnallispoliittiseen yhteistyöhön osallistuminen Ryhmä 40 000:ssa. Hän edistää opiskelijoiden intressejä kaupungissa, jonka asukkaista huomattava osa opiskelee korkeakouluissa.
Kehitysyhteistyövastaava pitää yhdessä muun kehy-sektorin kanssa TYYn kehitysyhteistyöhankkeen pyörät pyörimässä. Hän myös osallistuu kehy-siiven kokouksiin ja on mukana toteuttamassa SYL:n Kehitysyhteistyöviikkoa.

Lisätietoja antaa:

Puheenjohtaja Camilla Saarinen
tyy-pj@utu.fi, puh. 045 3205125