Lähde ehdolle edustajistoon

Jokainen Turun yliopiston opiskelija olisi loistava jäsen TYYn edustajistoon. TYYn edustajistossa päätetään monista opiskelijan arkeen vaikuttavista asioista. Edustuksen on hyvä olla moninainen, jotta se edustaa mahdollisimman hyvin kaikkia yliopistomme opiskelijoita. Edustajistoon valitaan 41 jäsentä. Valinta tehdään suhteellisella vaalitavalla, jossa ehdokas edustaa myös taustaryhmäänsä (vaaliliittoa). Jos olet äänioikeutettu, olet oikeutettu myös lähtemään itse ehdolle.

Mikäli et halua lähteä ehdolle, mutta haluat osallistua vaalikampanjan tekemiseen, ole suoraan yhteydessä valitsemaasi vaaliliittoon.

Vinkit ja ohjeet ehdolle lähtemiseen

Lähde ehdolle edustajistovaaleihin ja rakenna itse yliopistomaailmaamme ja opiskelija-arkeamme paremmaksi.

 1. Etsi itsellesi samoja ajatuksia jakava ryhmä (vaaliliitto).
  • Ota yhteyttä jo olemassa oleviin edustajistoryhmiin ja lue kohdasta “vaaliliitot ja -renkaat”, millaisia ryhmiä näissä edustajistovaaleissa on. Voit myös perustaa itse 2-82 (sinut mukaan lukien) henkilön kanssa oman vaaliliiton. Ohjeet tähän löytyvät myös kohdasta "vaaliliitot ja -renkaat". Apua vaaliliiton perustamiseen saat myös TYYn toimistolta tai sähköpostitse tyy-vaalit@utu.fi
  • Voit lähteä myös ehdokkaaksi ilman vaaliliittoa.
    
 2. Perehdy Vaalien eettisiin pelisääntöihin.
  • Löydät TYYn edustajistovaaleissa noudatettavat eettiset pelisäännöt kohdasta “vaaleihin liittyvät dokumentit”. Ehdokkaana sitoudut noudattamaan edustajiston vaalin eettisiä pelisääntöjä.
    
 3. Toimi vaaliliiton kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.
  • Toimita ehdokasilmoitus vaaliliitollesi sovittuun aikaan, mikäli toimitatte ehdokasilmoitukset yhdessä. Voit osallistua vaaliliittosi järjestämille ständeille tai tapahtumiin ja tehdä vaaliliiton kanssa yhdessä vaalikampanjaa. Kenenkään ei tarvitse osallistua vaaliliiton toimintaan enempää kuin itse haluaa. Ehdokasilmoitukset tulee olla toimitettuna vaalikuulutuksen mukaisin ohjein 9.10.2023 klo 12.00 mennessä.
    
 4. Tee halutessasi henkilökohtaista vaalikampanjaa.
  • Voit halutessasi tehdä omaa vaalikampanjaa vaaliliittosi järjestämän kampanjan lisäksi. Voit mainostaa itseäsi sosiaalisessa mediassa, tehdä kampanjaan sopivia tempauksia, tapahtumia tai toimintaa. Huomioithan kampanjaa tehdessäsi TYYn turvallisemman tilan periaatteet sekä vaalien eettiset pelisäännöt. Voit tarvittaessa kysyä apua keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalta Aliisa Wahlstenilta alalwa@utu.fi.
    
 5. Ehdokkaana on hyvä tutustua näihin TYYn dokumentteihin.
  • Ehdokkaana sinun on hyvä tietää TYYn toiminnasta. Sinun ei tarvitse osata dokumentteja ulkoa, mutta niihin on hyvä tutustua. Lisäksi, jos sinulla on vahvoja mielipiteitä tiettyyn teemaan, on kyseiseen teemaan hyvä paneutua. Lisäksi voit keskustella TYYn päivittäisten toimijoiden kanssa sinua askarruttavista teemoista. Löydät yhteystiedot täältä: https://www.tyy.fi/fi/yhteystiedot/henkilokunta 
    
  1. TYYn strategia (päivittetty 2023)
   • Tämä dokumentti kertoo TYYn suurempia suuntaviivoja, joita kohdin toimintaa ohjataan tulevina vuosina. Edustajisto on asettanut toimikunnan valmistelemaan strategian päivittämistä ja se hyväksyi uuden strategian keväällä 2023.
     
  2. Poliittinen linjapaperi (päivitetty 2022)
   • Tämä dokumentti kertoo TYYn linjat. Se kertoo ”mikä on TYYn mielipide”, kun esimerkiksi TYYn kantaa tiettyyn poliittiseen kysymykseen kysytään, esimerkiksi mediassa. Edustajisto päivittää poliittista linjapaperia noin kerran kahdessa vuodessa.
     
  3. TYYn toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma 2023-2024 (päivitetty 2022)
   • Tämä dokumentti ohjaa TYYn hallitus ja työntekijät toimintaa. Se kertoo, mitä TYYn tulisi saada aikaan vuoden sisällä, mutta siinä otetaan kantaa myös pidemmällä aikavälillä toiminnan toteuttamiseen. Hallitus ja työntekijät valmistelevat dokumentin edustajistolle päätettäväksi kerran vuodessa.