Mikä on TYY

Taidemuseonmäen lakitus

Ylioppilaskunta toimii opiskelijoiden yhdyssiteenä

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) on Turun yliopiston opiskelijoiden edunvalvoja ja palvelujen tarjoaja. Jokainen Turun yliopiston perustutkinto-opiskelija on osa TYYtä. TYYläisiä on yhteensä noin 15 000!

Ylioppilaskunnan tarkoitus ja tehtävät on määritelty yliopistolaissa. Ylioppilaskunnan tehtävänä on toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiään.

TYY valitsee opiskelijaedustajat tärkeimpiin yliopiston hallintoelimiin ja valvoo opiskelijoiden etuja niin yliopistolla, alueella kuin kansallisestikin. TYY rakentaa myös yhteisöllisyyttä kaikkien jäsentensä välille. Tarjoamme apua ja mahdollisuuksia järjestöillemme, järjestämme tapahtumia koko yhteisölle ja olemme jäsentemme tukena.

TYY on osa maanlaajuista ylioppilasliikettä, joka edistää opiskelijoiden asemaa Suomessa. Ylioppilaskuntien kattojärjestö on Suomen ylioppilaskuntien liitto - SYL

Strategiansa mukaisesti TYY valvoo, edistää ja vahvistaa opiskelijoiden asemaa, jotta opiskelu Turun yliopistossa olisi laadukasta, sujuvaa ja hauskaa – eli parasta mahdollista!