Mikä on vaaliliitto tai vaalirengas?

Mitä vaaliliitto ja vaalirengas tarkoittavat?

Vaaliliitto on ehdokasryhmä (2-82 hlöä). Vaalirengas on vaaliliittojen muodostama liitto. Vaaleissa käytetään suhteellista vaalitapaa. Tämä tarkoittaa sitä, että edustajat edustajistoon (edaattorit) valitaan niin, että vaaleihin osallistuneen liittouman (vaaliliitto tai -rengas) paikkamäärä on suhteessa liittouman ehdokaslistan yhteisäänimäärään. Jokaisen liittouman (vaaliliitto tai -rengas) ehdokkaat asetetaan järjestykseen saamiensa äänien mukaan. Tämän jälkeen jokainen ehdokas saa vertailuluvun. Liittouman eniten ääniä saanut ehdokas saa liittouman kaikki äänet vertailuluvuksi, toinen puolet, kolmas kolmasosan jne. Kaikista ehdokkaista 41 suurimman vertailuluvun saanutta ehdokasta valitaan edustajistoon.

Vaaliliiton perustaminen

Kahdella tai useammalla ehdokkaalla on oikeus yhtyä vaaliliitoksi. Samaan vaaliliittoon ei voi kuulua enempää kuin 82 ehdokasta. Vaaliliitto perustetaan toimittamalla oikeilla tiedoilla täytetty ja allekirjoitettu vaaliliiton perustamisasiakirja (https://www.tyy.fi/fi/vaalit, sivun alareuna) TYYn palvelupisteelle Ylioppilastalo A:n 1. kerrokseen (Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku). Vaaliliiton perustamisasiakirjan voi toimittaa myös skannattuna allekirjoituksineen tai PDF:nä tiedoston allekirjoitusominaisuutta hyödyntäen sähköpostitse osoitteeseen tyy-vaalit@utu.fi. Asiakirja tulee olla toimitettuna maanantaihin 9.10.2023 klo 12.00 mennessä. Kysy tarvittaessa apua vaaliliiton perustamiseen tyy-vaalit@utu.fi.

Vaalirenkaan perustaminen

Vaaliliitot ja yksittäiset ehdokkaat voivat muodostaa vaalirenkaan. Vaalirengas perustetaan toimittamalla oikeilla tiedoilla täytetty ja allekirjoitettu vaalirenkaan perustamisasiakirja TYYn palvelupisteelle Ylioppilastalo A:n 1. kerrokseen (Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku). Vaalirenkaan perustamisasiakirjan (https://www.tyy.fi/fi/vaalit, sivun alareuna) voi toimittaa myös skannattuna allekirjoituksineen tai PDF:nä tiedoston allekirjoitusominaisuutta hyödyntäen sähköpostitse osoitteeseen tyy-vaalit@utu.fi. Asiakirja tulee olla toimitettuna maanantaihin 9.10.2023 klo 12.00 mennessä. Kysy tarvittaessa apua vaalirenkaan perustamiseen tyy-vaalit@utu.fi.

Vaaliavustus

TYY myöntää vaaliliitoille korkeintaan 80 € avustuksia vaalitapahtumien järjestämiseen. Avustuksia jaetaan pääsääntöisesti samalla periaatteella kuin projekti- ja erillisavustuksia, mutta kuluissa huomioidaan myös erilaiset ruoka- ja juomatarjoilut (pois lukien alkoholitarjoilut), joihin voi siis hakea myös vaaliavustusta. Hakemuksen voi jättää milloin tahansa, mutta kuitenkin ennen projektin toteuttamista. Päätökset tehdään normaalin avustuskierroksen mukaisesti.

Avustusta haetaan projekti- ja erillisavustushakulomakkeella. Projektin nimi -kenttään tulee kirjoittaa ensimmäiseksi "Vaaliavustus".

Edustajistovaaleissa tiedossa olevat vaaliliitot (ehdokasryhmät):

Vaaliliitot ja -renkaat julkaistaan nettisivuilla, sitä mukaan, kun ne tulevat ylioppilaskunnalle tietoon.

Demariopiskelijat ja sitoutumattomat
Vaalikoordinaattorit: Dora Aro ja Miku Kuuskorpi
Instagram: @turundemariopiskelijat
s-posti: dora.j.aro@utu.fi / miku.j.kuuskorpi@utu.fi
Puh: +358 44 972 5366 / +358 44 0355500

Humanistilista
Vaalikoordinaattori: Paavo Jordman ja Elina Kivimäki
Instagram: @humanistilista
s-posti: pahjor@utu.fi / emakiv@utu.fi
puh: 0442000612 / 0409659956

Kokoomus
Vaalikoordinaattori: Maria Yli-Jama
Instagram: @kokoomustyyssa

s-posti: meylja@utu.fi
puh: 0447345505

Oikeistokonservatiivit
Vaalikoordinaattori: Riku-Mikael Leppänen
s-posti: riku.leppanen@elisanet.fi
puh: 0509115078

Ryhmä Fuusio (entinen Hybridiaani)
Vaalikoordinaattori: Veera Pajunen
Instagram:
@ryhmafuusio
s-posti: vepaju@utu.fi
puh: 0403502090
TG: veepaj

Ryhmä Lex (muodostavat vaalirenkaan TSE-listan ja TYY Terveeksi kanssa)
Vaalikoordinaattori: Venla Tuovinen
Instagram: @ryhmalex

s-posti: vevutu@utu.fi
puh: 0443180943

Soihdunkantajat
Vaalikoordinaattori: Helena Kukkola
Instagram:
@soihdunkantajat
s-posti: hakukk@utu.fi
puh: 0400983902

TSE-lista (muodostavat vaalirenkaan Ryhmä Lex ja TYY Terveeksi kanssa)
Vaalikordinaattorit: Robert Vehma ja Pihla Koski
Instagram:
@tse_lista
s-posti: rmvehm@utu.fi, pihkos@utu.fi
puh: 0453559013, 0503031395

Turun Keskustaopiskelijat
Vaalikoordinaattori: Lauri Salo
Instagram:
@turunkeskustaopiskelijat
s-posti: lauri.salo@kol.fi
puh: 0404811622

TYY terveeksi (muodostavat vaalirenkaan TSE-listan ja Ryhmä Lex kanssa)
Vaalikoordinaattori: Veikko Pulkki
Instagram:
@tyyterveeksi
s-posti: vepulk@utu.fi
puh: 0451277946

Viher-TYY (entinen Vihreä lista)
Vaalikoordinaattori: Miro Ilvonen
Instagram:
@vihertyy
s-posti: mvilvo@utu.fi
puh: 0404129904

Vihreä vasemmisto
Vaalikoordinaattori: Jenni Jäntti ja Laura Kallio
Instagram: @vivaturku / @vivarauma

s-posti: jejojan@utu.fi & laura.i.kallio@utu.fi
puh: 0452676601
TG: (a)jenni_jantti

Edustajistokaudella 2021-2023 olleet edustajistoryhmät; TSE-lista, Vihreä vasemmisto, TYY terveeksi, Hybridiaani, Ryhmä Lex, Soihdunkantajat, Kokoomus, Vihreä lista & Ryhmä Flex.