Yrityssuhteet

Taidemuseonmäen lakitus

Yritysyhteistyötä ja opiskelijaetuja

TYY on 15 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijajäsenellään Suomen kolmanneksi suurin ylioppilaskunta, jonka toiminta tavoittaa opiskelijoita Turussa, Porissa ja Raumalla. Opiskelijoiden edunvalvonnan ja muiden tehtäviensä lisäksi TYY huolehtii opiskelijaperinteiden ylläpitämisestä järjestämällä tapahtumia, joilla on Turun kaupunginkuvassa suuri näkyvyys.

TYY harjoittaa yritysyhteistyötä, jonka tavoitteena on ylioppilaskunnan talouden tukeminen sekä palveluiden ja etujen hankkiminen opiskelijoille ja ylioppilaskunnalle. Yritysten on yhteistyön kautta mahdollista kehittää myönteistä julkisuuskuvaa ja tavoittaa merkittävä määrä opiskelijoita ja kaupunkilaisia. Yhteistyötä tehdään laajasti, mutta vain niillä ylioppilaskunnan toiminnan osa-alueilla, joille se soveltuu. Yritysyhteistyön linjat määrittelee edustajisto.

Tarjoamme yrityksille

  • Markkinointikampanjoita TYYn sähköisissä medioissa
  • Näkyvyyttä TYYn kulttuuritapahtumissa
  • Yhteiskuntavastuukumppanuutta hallituksen edustustehtävissä
  • Kumppanuutta järjestöjen kouluttamisessa
  • Tuotenäyteyhteistyötä ja siitä viestintää jäsenjärjestöille

Kaikissa näissä voitte olla yhteydessä yrityssuhdevastaavaan tyy-yritysyhteistyo@utu.fi

 

Nykyiset pääyhteistyökumppanit