Aine- ja tiedekuntajärjestöt

Humanistinen tiedekunta

Humanitas Humanistiset aineet (tiedekuntajärjestö)
Affekti Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria
Anglica Englannin kieli
F-piste Sukupuolentutkimus
Forum Romanum Ranskan ja romanian kielet
Germanica Saksan kieli
JUNecto Juno- ja Utuling-tohtoriohjelmat
Kammio Luova kirjoittaminen
Kanta Suomen kieli
Kritiikki Historia
Kulma Kulttuuriperinnön tutkimus, maisemantutkimus ja digitaalinen kulttuuri (Pori)
Kutu Folkloristiikka, uskontotiede ja etnologia
Kääntöpiiri Kääntäminen
Mañana Espanjan kieli
Mimesis Kotimainen kirjallisuus ja yleinen kirjallisuustiede
Mingbai Kiinan kieli
Museion Museologia
Palladion Klassinen filologia
Pappagallo Italian kieli
Skandica Pohjoismaiset kielet
Sugri Suomalais-ugrilainen kielentutkimus
Vare Arkeologia

Kasvatustieteiden tiedekunta

Katko Kasvatustieteet
Lastopet Varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevat (Rauma)
Lokilta Luokanopettajaksi opiskelevat (Rauma)
Opekas Turun OKL:n Rauman yksikön opiskelijat (Rauma)
Opex Turun OKL:n Turun yksikön opiskelijat
TK-kilta Teknisentyön opettajaksi opiskelevat (Rauma)
Turun Auskultanit Aineenopettajaksi opiskelevat

Lääketieteellinen tiedekunta

Adaptus Hoitotiede
In Vitro Aboensis IVA Biolääketiede
Turun Hammaslääketieteenkandidaattiseura Hammaslääketiede
Turun Lääketieteenkandidaattiseura Lääketiede

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Hybridi Matemaattis-luonnontieteet (tiedekuntajärjestö)
Delta Matemaattiset ja fysikaaliset aineet
Pulterit Geologia
Statistika Tilastotiede
Synapsi Biologia ja maantiede
Turun yliopiston kemistit TYK Kemia ja biokemia (myös teknillinen tiedekunta)

Oikeustieteellinen tiedekunta

Lex Oikeustiede (tiedekuntajärjestö)

Teknillinen tiedekunta

Asklepio Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia
Technica Teknillisen tiedekunnan opiskelijat (tiedekuntajärjestö)
Adamas Materiaalitekniikka
Asteriski Tietojenkäsittelytiede
Digit Tietotekniikka, tietoliikennetekniikka ja elektroniikka
Machina Konetekniikka
Nucleus Biotekniikka ja elintarviketekniikka

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Index Yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet (tiedekuntajärjestö)
Dialectica Filosofia
Fobia Psykologia
P-klubi Poliittinen historia ja valtio-oppi
PuTeX Logopedia
Sosiaalitieteiden klubi Sosiaalitieteet
CEAS Taotao Itä-Aasian tutkimus
T-klubi Taloustiede

Turun kauppakorkeakoulu

Turun KY Kauppatieteet (tiedekuntajärjestö)
Aktiiva Laskentatoimi
Black Swans Tulevaisuudentutkimus
KY Kartelli Taloustiede
KKOY Kansainvälinen liiketoiminta
KY-Hansa Liikesaksa
KY-Tricolore Liikeranska
KY-Troika Venäjän kieli, kauppa ja kulttuuri
KY-Visio Johtaminen ja yrittäjyys
Kolmas osapuoli Logistiikka
M-klubi Markkinointi
Porin kylterit - PorKy Porin yksikön kauppatieteet
TuKYData Tietojärjestelmätieteet