Lokilta

Lokilta ry on Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen luokanopettajaksi opiskelevien yhdistys.