Vaikuttaminen

TYY valvoo kaikkien jäsentensä etuja

Edunvalvonta ja vaikuttaminen ovat TYYn ydintehtäviä. Varsinainen vaikuttamistyö koostuu useasta eri palasta aina opintotuen kehittämisestä ja opiskelijoiden toimeentulosta yliopistolla tapahtuvaan opetuksen laadun kehittämiseen. Edunvalvontaan taas kuuluu myös akuutteihin pulmatilantesiin kuten myöhästyneisiin tenttiarvosanoihin tai muuhun häirintään liittyvät toimenpiteet.

Edunvalvonta ja vaikuttaminen voidaan jakaa koulutuspolitiikkaan ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansainvälisiin asioihin. Käytännössä TYYn tekemä edunvalvontatyö on usein monien sektoreiden yhteispeliä.

Koulutuspolitiikka

Koulutuspoliittisen edunvalvonnan painopiste on opetuksen laadun ja arvostuksen kehittämisessä sekä opiskelijoiden näkökulman esiin tuomisessa Turun yliopistossa. Opiskelijoiden ja henkilökunnan vuorovaikutusta pyritään lisäämään, ja tavoitteena on, että koko akateeminen yhteisö puhaltaa yhteen hiileen.

Koulutuspolitiikasta ja opintoasioista vastaavat hallituksen koulutuspolittinen vastaava yhdessä työntekijöiden kanssa. Heidän lisäkseen hallinnon opiskelijaedustajat ja monet ylioppilaskuntaan kuuluvat järjestöt tekevät edunvalvontaa opiskelijavoimin. Koulutuspoliittinen asiantuntija hoitaa opiskelijan oikeuksien valvontaan liittyviä asioita. Jos tuntuu siltä, että olet joutunut esimerkiksi opintosuoritusten tai tutkielman arvostelussa tai muussa opintoihin tai ohjaukseen liittyvässä asiassa epäoikeudenmukaisen kohtelun uhriksi, kopoasiantuntija on oikea ihminen auttamaan sinua.

Koulutuspoliittisen vastaavan toimenkuvaan kuuluvat opinto- ja tutkintoasiat, opetus ja sen kehittäminen sekä opiskelijaedustus yliopiston hallinnossa. Lisäksi kopovastaava osallistuu yliopistolaitosta koskevaan valtakunnalliseen ja kansainväliseen keskusteluun, esimerkiksi keskusteluun lukukausimaksuista tai yliopistojen rahoituksesta.

Sosiaalipolitiikka

Opiskelijoiden toimeentulo ja opiskelukyvyn edistäminen ovat sosiaalipoliittisen toiminnan ytimessä. Opiskelijoiden toimeentuloon vaikuttaminen tapahtuu erityisesti opintotuen kautta ja TYY onkin aktiivisesti ottanut kantaa opintotuen kehittämiseen.

Opiskelukyvyn ylläpitämiseen liittyvät terveydenhuolto, asuminen, hyvinvointi ja ajankäytön suunnittelu. Tärkeinä yhteistyötahoina ovat muun muassa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS, Turun yliopiston opintopsykologit, esteettömyyssuunnittelija sekä Turun ylioppilaskyläsäätiö TYS.

Sosiaalipoliittisesta edunvalvonnasta vastaavat hallituksen sosiaalipolittinen vastaava yhdessä työntekijöiden kanssa. Heidän lisäkseen hallinnon opiskelijaedustajat, TYYn yhdenvertaisuussiipi ja järjestöjen hyvinvointi- tai sopovastaavat tekevät merkittävää työtä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sosiaalipoliittinen asiantuntija toimii alansa toimintaryhmien yhdyshenkilönä ja huolehtii sosiaalipolitiikan ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta. Sosiaalipoliittinen asiantuntija neuvoo, kun et tiedä kenen puoleen kääntyä niissä kysymyksissä, jotka liittyvät muun muassa toimeentuloon. Sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta saat lisätietoa opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksista ja toiminnasta sosiaalipolitiikan ja hyvinvoinnin alueilla. Sosiaalipoliittinen asiantuntija toimii myös opiskelijoiden häirintäyhdyshenkilönä, johon voi ottaa yhteyttä jos törmää yliopistolla sukupuoliseen häirintään. Kaikki keskustelut mahdollisesti hankalista tilanteista ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Kansainväliset asiat

TYYn kansainväliset asiat kattaa Turun yliopistoon saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden sekä Suomesta ulkomaille lähtevien opiskelijoiden asiat. TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntija tekee tiivistä yhteistyötä koulutuspoliittisen ja sosiaalipoliittisen asiantuntijan kanssa. Tärkeitä edunvalvonnan osa-alueita ovat etenkin ulkomaalaisten asumiseen ja työllistymiseen liittyvät haasteet sekä terveydenhuoltoon ja hyvinvointiin liittyvät asiat.

Koulutuspoliittisiin asioihin liittyvät ulkomaalaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksiin vaikuttaminen Turun yliopistossa, mutta myös valtakunnallisella tasolla. TYY haluaa varmistaa Turun yliopistoon saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden maksuttoman ja laadukkaan koulutuksen myös tulevaisuudessa ja osallistuu lukukausimaksuja vastustavaan vaikuttamistyöhön yhdessä muiden Suomen ylioppilaskuntien kanssa.

Opintososiaalisen neuvonta- ja palvelutoiminnan lisäksi TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntija osallistuu tutkintojen sisällölliseen ja laadulliseen kehitykseen yhdessä Turun yliopiston kanssa. Kansainvälisten asioiden sektori kehittää yliopiston kieliopetusta yhdessä Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kanssa.

Kansainvälisten asioiden asiantuntija toimii myös opiskelijoiden häirintäyhdyshenkilönä, johon voi ottaa yhteyttä jos törmää yliopistolla sukupuoliseen häirintään. Kaikki keskustelut mahdollisesti hankalista tilanteista ovat ehdottoman luottamuksellisia.