Neuvonta ja tuki järjestöille häirintätilanteissa

TYYn häirintäyhdyshenkilöt neuvovat ja tukevat järjestöjä häirintään liittyvien tilanteiden selvittämisessä tai esimerkiksi hyvien käytänteiden luomisessa. Lisäksi järjestöille pidetään koulutuksia aiheesta esimerkiksi järjestöfoorumeiden yhteydessä. Voit pyytää apua häirintäyhdyshenkilöiltä ottamalla yhteyttä sähköpostitse. Löydät häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot täältä

Miten järjestöt voivat puuttua häirintätilanteisiin: 

Järjestöt ovat vastuussa toteuttamastaan toiminnasta ja voivat myös puuttua sen puitteissa tapahtuneeseen häirintään. Järjestöjen käsittelyt voivat noudattaa pääasiassa samaa kaavaa kuin TYY, lisätietoja TYYn prosessista löytyy täältä. Näihin asioihin puututtaessa on hyvä muistaa kuitenkin muutama tärkeä asia: 

 • Käsittely on aina tehtävä luottamuksellisesti ja yhteydenotot sekä keskustelut tulee pitää vain asiaa käsittelevien välisinä, ellei yhdessä asianomaisten kanssa toisin sovita
 • Muistakaa, että asian eteenpäinviemiseksi tulee olla yhteydenottajan lupa. Jos yhteydenottaja itse ei ole itse häirintää kokenut (eli asiasta on ilmoitettu toisen henkilön puolesta) niin muistakaa ensin olla yhteydessä häirintää kokeneeseen ja varmistaa hänen lupansa asian käsittelyyn.  
 • Molempia osapuolia tulee kuulla asiassa ennen kuin järjestö ryhtyy muihin toimiin yhteydenoton pohjalta. 
 • Järjestön tulee häirintään puuttuessa noudattaa sääntöjään ja huomioida kaikkien osapuolten oikeudet, esimerkiksi jäseneen ei tule kohdistaa toimia kuulematta henkilöä ensin. 

Jos olet epävarma siitä, kuinka asiassa voisi edetä älä epäröi olla yhteydessä TYYn häirintäyhdyshenkilöihin. Voit myös kehittää omaa osaamista osallistumalla TYYn tarjoamiin koulutuksiin. Koulutuksia järjestetään muutaman kerran vuodessa, useimmiten järjestöfoorumeiden yhteydessä. Löydät koulutusmateriaalit täältä. 

Seuraavat koulutukset löydät TYYn tapahtumakalenterista. 

Yhdenvertaisuusvastaavan tarkistuslista

 • Kuuntele yhteydenottajaa ja pyri hahmottamaan mitä on tapahtunut
 • Muista aina luottamuksellisuus ja pyydä yhteydenottajalta lupa, kun haluat kysyä neuvoa esim. TYYltä tai yliopiston OpintoVartu-tukihenkilöiltä.
 • Ohjaa yhteydenottajaa opetus- ja opiskelutilanteissa tapahtuneessa häirintätilanteissa yliopiston OpintoVartun suuntaan
 • Opiskelijoiden keskinäisten ei-opiskelutilanteissa tapahtuvan häirinnän ja konfliktien ratkaisussa ohjaa yhteydenottajaa TYYn häirintäyhdyshenkilöiden suuntaan tai kysy heiltä apua
 • Jos toisen osapuolen kanssa halutaan asiaa lähteä selvittämään tai häneen  halutaan kohdistaa seuraamuksia tulee häntä AINA kuulla ensin.
 • Yhdenvertaisuusvastaavana sinun ei tarvitse olla tilanteen ratkaisija (eikä oikeastaan kuulukaan olla), vaan toimit kuuntelijana.
 • Olet taho, johon yhteydenottaja voi olla yhteydessä ja voit kertoa vaihtoehdoista ja ohjata häntä eteenpäin
 • Huomioithan, että yhdenvertaisuusvastaavana sinun tulisi olla häirintään liittyvissä yhteydenotoissa ja niiden käsittelyssä puolueeton ja neutraali osapuoli. Jos tunnet toisen tai molemmat osapuolet niin tämä periaate ei toteudu. Tässä tilanteessa suosittelemme olemaan yhteydessä esimerkiksi TYYn häirintäyhdyshenkilöihin. 

Kuinka voit kehittää järjestösi puuttumista häirintään: 

 • Varmista, että järjestössäsi on nimetyt henkilöt, joihin ottaa yhteyttä. Varmista, että he ovat saaneet tarpeellisen koulutuksen TYYltä. 
 • Varmista, että turvallisemman tilan periaatteet ovat käytössä ja jäsenet ovat niistä tietoisia.  Voit katsoa mallia TYYn turvallisemman tilan periaatteista täältä.
 • Järjestäessäsi tapahtumia varmista, että tapahtumissa on vastuuhenkilö, jolle voi kertoa tapahtumassa koetusta häirinnästä. Varmista, että tapahtumakutsuissa on mainittu turvallisemman tilan periaatteet. 
 • Varmista, että järjestössäsi on auki kirjoitetut häirintään puuttumisen mallit ja ohjeet. Pidä huolta, että ne on kommunikoitu myös jäsenistölle. 
 • Käykää läpi järjestönne säännöt, jotta toimitte varmasti niiden mukaisesti. Säännöissä tulisi aina mainita jos jäsenille halutaan langettaa rangaistuksia. Tehkää niihin tarvittaessa muutoksia syys- tai kevätkokouksen yhteydessä. Sääntöasiassa voi olla yhteydessä TYYn järjestöasiantuntijaan, jonka yhteystiedot löytyvät täältä.

Muista, että voit aina kysyä TYYltä apua. Näistä asioista on hyötyä, vaikka et olisikaan henkilö, johon otetaan yhteyttä!