Kulttuurisiipi

•    edistää opiskelijakulttuurin perinteitä ja luo uusia traditioita opiskelijakulttuuriin 
•    järjestää TYYn arvojen mukaisia tapahtumia opiskelijoille
•    avustaa TYYn hallituksen kulttuurivastaavaa ja tapahtumatuottajaa traditiotapahtumien suunnittelussa ja järjestelyissä