Porin Kylterit - PorKy

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön opiskelijoiden ainejärjestö, joka järjestää mm. iloisia kokoontumisia ja hulvattomia bileitä, ekskursioita sekäkulttuuri- ja urheilutapahtumia. Lisäksi Porin Kylterit valvoo opiskelijoiden hyvin-
vointia sekä huolehtii opiskeluun ja opiskelijan asemaan liittyvistä asioista.