Pappagallo

Pappagallo ry on italian opiskelijoiden ainejärjestö, joka on aloittanut toimintansa uudelleen tällä nimellä vuonna 1993. Pieneen mutta aktiiviseen järjestöön kuuluu pää- ja sivuaineopiskelijoita. Pappagallon tehtävänä on opiskelijoiden edunvalvonta, ja se osallistuukin oppiaineen opetussuunnitelmien laadintaan kokoamalla toiveita järjestettävästä opetuksesta ja antamalla palautetta toteutuneen opetuksen laadusta ja järjestelyistä.

Vilkas vapaa-ajantoiminta varmistaa, että italian opiskelijat tulevat toisilleen tutuiksi jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Vuosittaisiin perinteisiin kuuluvat esimerkiksi henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteiset pikkujoulut, viini-illat, laskiasrieha ja vapun vietto. Lisäksi osallistumme satunnaisesti sitsien ja bileiden järjestämiseen. Pappagallo kerää varoja järjestämällä myyjäisiä ja tekemällä erilaisia talkootöitä koko jäsenistön voimin.