Turun KY

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry (TuKY tai Turun KY) on Turun kauppakorkeakoulussa opiskelevien kyltereiden yhdistys ja TYYn tieteenalajärjestö. Yhdistyksen virallisena tarkoituksena on toimia kylterien yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, ammatillisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiään.

TuKY ry on perustettu jatkamaan Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan toimintaa ja perinteitä Turun kauppakorkeakoulun ja Turun yliopiston yhdistyttyä vuoden 2010 alussa. Yliopistojen ja ylioppilaskuntien yhdistymisen myötä haluttiin luoda yhteisö, jossa kauppatieteilijät voivat saada omaan alaansa liittyviä palveluja, edunvalvontaa sekä muita etuja. Turun KY on yksi Turun yliopiston ylioppilaskunnan suurimmista ja aktiivisimmista opiskelijajärjestöistä .