You are here

Hae TYYn valiokuntiin - tiedät missä mennään

Lauri Lahoniitty | 02.11.2010

TYYllä on n. 15 000 jäsentä. Automaatiojäsenyyden suoman taloudellisen vakavaraisuuden turvin edustajisto, sen asettama setisenhenkinen hallitus ja näiden valitsemat työntekijät pyörittävät ylioppilaskunnan toimintaa. Töitä tehdään runsaasti niin edunvalvonnan, opiskelijoiden ja alayhdistysten tukipalveluiden kuin yleisen palvelutoiminnankin saralla.

Kovin monelle Turun yliopiston opiskelijalle TYY näyttäytyy kuitenkin vain kerran tai kaksi lukuvuodessa. Ensin laskuna postissa ja sitten huhti- ja toukokuun vaihteessa Taidemuseonmäellä. Tämä on sääli, vaikka ketään muuta kuin itse ylioppilaskunnan toimijoita ei voi asiasta syyttää.

TYYn hallitus lanseerasi syksyllä suunnitteluviikot, joiden aikana kaikki valiokunnat yhdessä hallituksen sektorivastaavien kanssa pitivät kaikille avoimet suunnitteluaivoriihet. Vaikka kaikki valiokuntien kokoukset ovat aina avoimia, oli toiveena, että nimenomaisesti tämä avoimuus korostuisi suunnitteluviikoilla. Joissakin näistä kävikin kiittettävästi ihmisiä, toisissa hieman vähemmän. Näiden kahden viikon ajan Proffan kellariin oli myös sijoitettu toivelaatikko, johon ravitsemusliikkeessä aikaansa viettävät akateemikot saivat käydä rustaamassa ehdotuksia, toiveita ja kaikkea muuta palautetta ylioppilaskunnan toimintaan liittyen. Kellekään tuskin tulee kovin suurena yllätyksenä se, ettei palautetta tullut ylitsevuotavan runsaasti.

Suunnitteluviikkojen idea syntyi vasta syksyn alussa ja aikaa niiden markkinoimiseen tai toteuttamiseen ei jäänyt kovinkaan paljoa. Nyt toivomus on se, että kyseinen tapahtuma tai tempaus on tiedossa jo hyvissä ajoin ensi vuoden puolella ja sen mainostus ja toteutus voidaan aloittaa paljon aikaisemmin ja että se vakiintuisi osaksi ylioppilaskunnan toimintaa.

Kaiken tämän ytimessä on pyrkimys avoimuuteen. Ylioppilaskunta on julkisoikeudellinen yhteisö ja automaatiojäsenyyden turvin kaikki perustutkinto-opiskelijat yliopistolla siihen kuuluvat. Etenkin näistä syistä, mutta tietysti myös hyvien hallinnollisten käytäntöjen vuoksi, toiminnan ja päätöksenteon tulisi olla niin avointa kuin mahdollista. Se olisi tietysti helpompaa, mikäli opiskelijat osaisivat tai uskaltaisivat itse tulla kysymään, mitä kaikki tämä meinaa.

Meidän haasteemme ja toivomuksemme täällä TYYn toimistolla on tuoda kaikkien opiskelijoiden tietoon kaikki se työ, mitä täällä tehdään aina edunvalvonnasta YTHS:n valtuuskunnasta kuin jo edellä mainitun akateemisen vapun järjestämiseen asti. Sekä hallitukselta että työntekijöiltäkin saa tulla kysymään mieltä askarruttavia asioita aina kun ovet ovat auki. Tosin silloin kun ne ovat kiinni, on tekeillä jotain hyvin salaista ja hämäräperäistä, totta kai. Näinä hetkinä on parasta pysyä poissa.

Tehokkain tapa pysyä kärryillä ylioppilaskunnan toiminnasta on tietenkin osallistua siihen itse. Viime viikolla avattiin haku TYYn seitsemään eri valiokuntaan, joissa varmasti pääsee sekä tekemään että päättämään itselleen mieluisia asioita. Ylioppilaskuntasi tarvitsee sinua. Kyllä, juuri sinua. Joten hae!

Lauri Lahoniitty

hallituksen jäsen

alayhdistykset, viestintä


Lauri Lahoniitty