• Hallituksen kokoukset / Executive Board Meetings 2023
  • 24/2023

   Hallituksen päätösluettelo 24/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 22.9.2023 päättänyt:

   • valita Sanni Kummun sekä Reko Juntusen elokuvatoimikunnan jäseniksi vuoden 2023 loppuun saakka.
   • vahvistaa järjestöluettelon 2/2023.
   • todeta Sara Lenkkerin eron humanistisen tiedekunnan johtokunnasta ja valita Henri Laitilan varajäseneksi Niiko Niemen ja Ennaliina Leiwon varajäseneksi Jussi Salmisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.
   • todeta Mona Kukkoahon ja Mikael Eklundin erot lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnasta ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseen Aino Virolaisen varajäseneksi Juho Vanhatalon ja varsinaiseksi jäseneksi nousseen Saara Voutilaisen varajäseneksi Sallamaija Hyppäsen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.
   • valita Aaron Seppälän varajäseneksi Arvi Tolvasen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.
   • lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024–2027.
   • merkitä tiedoksi TYYn lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta.

    

   Turussa 22.9.2023

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 22/2023

   Hallituksen päätösluettelo 22/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 8.9.2023 päättänyt:

   • valita järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniityn TYYn edustajaksi Turun yliopiston tiedonhallinnan ohjausryhmään.
   • valita tila- ja yhteisöasiantuntija Tero Ahlgrenin TYYn edustajaksi Turun yliopiston tilaohjelman valmisteluryhmään.
   • valita järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniityn TYYn varaedustajaksi yleishallinnolliseen ohjausryhmään.
   • kommentoida sähköisen tutkintotodistuksen käyttöönottoa.
   • valita siipien ydintiimien jäsenet lukuvuodelle 2023–2024 seuraavasti:

    

   Kansainvälisyyssiipi
   Ruslan Hasanov

   Muhammad Ismail Khursheed
   Anson Antony
   Astrid Snäll

   Kehitysyhteistyösiipi
   Ida Salomaa

   Ympäristösiipi
   Leena Järveläinen
   Tiina Haajanen
   Shashika Harshani

   Yhdenvertaisuussiipi
   Susanna Lepistö

   Kulttuurisiipi
   Linda Tuijula
   Anniina Anttila

   sekä järjestää täydennyshaun avoimeksi jääneiden paikkojen osalta.

                          

   Turussa 8.9.2023

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 21/2023

   Hallituksen päätösluettelo 21/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 31.8.2023 päättänyt:

   • käsitellä kiireellisenä asian ”AYY:n rasisminvastainen kannanotto”.
   • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi puolivuotiskertomuksen.
   • esittää edustajistolle, että se nimittää kuusitoista (16) liittokokousedustajaa, tarvittaessa heille henkilökohtaiset varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat, ja että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.
   • esittää edustajistolle, että se päättää TYYn ehdokkaasta tai ehdokkaista SYL:n hallitukseen.
   • todeta Jami Salosen eron yliopistokollegiosta ja valita Tuomas Almin kollegion varsinaiseksi jäseneksi 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.
   • valita Arvi Tolvasen Camilla Saarisen varajäseneksi tutkintolautakuntaan 31.12.2024 päättyvälle kaudelle.
   • valita Nuwandi Jayasenthu Kankanamgen kirjaston lääketieteen, tekniikan ja matemaattisten ja luonnontieteiden neuvottelukuntaan. Lisäksi hallitus päätti valita hallituksen jäsen Anton Kultasen humanististen tieteiden, hallituksen jäsen Aino Röngän kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden sekä hallituksen puheenjohtaja Akseli Tiitan kauppa- ja oikeustieteiden neuvottelukuntiin siihen asti, kunnes opiskelijaedustajien paikat saadaan täytettyä avoimen haun kautta.
   • osallistua AYY:n rasisminvastaiseen kannanottoon.

    

   Turussa 31.8.2023

    

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 19/2023

   Hallituksen päätösluettelo 19/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 15.8.2023 päättänyt:

   • perustaa uuden tila- ja yhteisöasiantuntijan toimen ja valita tehtävään tilavastaavana toimivan Tero Ahlgrenin sekä valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan työntekijöiden kanssa uudet työsopimukset, joissa Ahlgrenin aiempi tuntisopimus korvataan uudella tehtävällä.
   • avata haun yliopiston kirjaston neuvottelukuntiin hakukuulutuksen mukaisesti ajalle 16.8.–28.8.

    

   Turussa 15.8.2023

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 16/2023

   Hallituksen päätösluettelo 16/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 2.6.2023 päättänyt:

    

   • hylätä Tuudo Oy:n 2.5.2023 päivätyn tarjouksen ja valtuuttaa pääsihteerin tekemään sopimuksen Vakka-lisenssin hankinnasta edustajistovaaleihin 2023
   • hyväksyä esityksen Vuoden opettajaksi, ohjaajaksi ja koulutusteoksi hallituksen tekemin muutoksin ja esittää sitä yliopiston koulutusneuvostolle
   • todeta Santeri Pessin eron yliopistokollegiosta ja valita Elina Järviselle varajäseneksi Lari Sorvarin 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.

    

   Turussa 2.6.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 15/2023

   Hallituksen päätösluettelo 15/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 17.5.2023 päättänyt:

    

   • että esitettyä kokoussanktiota ei määrätä Tolvaselle, Kultaselle tai Saloselle. Lisäksi hallitus päätti, että kokoussanktiomuistiota tullaan päivittämään
   • jakaa projekti- ja erillisavustukset 2/2023 liitteen mukaisesti.
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun Sanomat Oy:n kanssa vuosille 2023-2024 allekirjoitettavaksi.

    

   Turussa 17.5.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 12/2023

   Hallituksen päätösluettelo 12/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 21.4.2023 päättänyt:

    

   • avata haun kääntäjäharjoittelijan tehtävään ja valtuuttaa pääsihteerin tekemään valinnan hakijoiden joukosta
   • vahvistaa jäsenmaksun yhteydessä kerättävät vapaaehtoiset maksut lukuvuodelle 2023-2024 seuraavasti:
      • Sambia-hanke 5,00 €
      • Sambia-hanke 10,00 €
      • TYYlikkäät vuodet - Turun yliopiston ylioppilaskunta 100 vuotta -historiateos 35,00 €
      • TYYn kokardi ylioppilaslakkiin 15,00 €
      • Turun ylioppilaslehden tilaaminen kotiin 7,95 €
   • hyväksyä kehitysyhteistyösiiven esittämän suunnitelman 0,7% varojen käytöstä vuodelle 2023
   • uudelleen järjestää TYYn edustuksen yliopistoallianssin johtoryhmässä (Executive Comittee) ja nimetä hallituksen jäsen Katie Astinin TYYn varsinaiseksi edustajaksi johtoryhmään ja hänen varajäsenekseen kansainvälisten asioiden asiantuntijan Vilma Virtasen
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen Sunborn Events Oy:n kanssa vuosille 2023-2024 allekirjoitettavaksi.

    

   Turussa 21.4.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 11/2023

   Hallituksen päätösluettelo 11/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 14.4.2023 päättänyt:

    

   • olla avaamatta hakua TYY-kierrosten koordinaattorin tehtävään ja valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan määräaikaisesta lisätyöstä sopimuksen Tiia Niskasen kanssa
   • avata haun SYLin kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan sekä ilmastoverkoston jäseneksi ajaksi pe 14.4. klo 12:00 - ma 1.5. klo 12:00
   • lausua yliopistolle yliopistojen todistusvalintapisteytyksestä liitteen mukaisesti ja valtuuttaa Julia Siimennon ja Joni Kajanderin laatimaan vastauksen Yliopistojen todistusvalinnan kehittäminen -hankkeeseen Otakantaa -palvelussa.

    

   Turussa 14.4.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 10/2023

   Hallituksen päätösluettelo 10/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 6.4.2023 päättänyt:

    

   • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun strategiatoimikunnan valmistelemasta strategialuonnoksesta
   • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun pitkän tähtäimen tilasuunnitelmasta
   • myöntää eron Juho Pitkärannalle Vanhankaupungin kehittämistyön yhteistyöryhmästä ja nimetä ryhmään TYYn edustajaksi Arvi Tolvasen
   • hyväksyä muutetun liitteen mukaisen hakukuulutuksen Vuoden opettaja, ohjaaja ja koulutusteko 2023 -haulle ja valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan avaamaan haun
   • valita Moona Kurtin varajäseneksi Saara Vuotilaisen lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.
   • todeta Emma Suur-Hamarin eron ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousevalle Katariina Juhakoskelle varajäseneksi Jimi Salosen oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.
   • todeta Noel Niskasen eron ja valita Liina Valtan varajäseneksi Silja Ahosen yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.
   • todettiin, että matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan hakeneella hakijalla ei ollut hakukelpoisuutta tiedekunnan johtokuntaan puuttuvan opiskeluoikeuden takia, eikä häntä näin voitu valita.
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen Unica Oy:n kanssa vuosille 2023-2025 allekirjoitettavaksi.

    

   Turussa 6.4.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 9/2023

   Hallituksen päätösluettelo 9/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 24.3.2023 päättänyt:

    

   • avata 0,7 haun ajalle 28.3.2023 – 14.4.2023 ja valtuuttaa kehitysyhteistyösiiven kirjoittamaan hakukuulutuksen
   • päätyä vuoden 2023 osalta 4000 vanhan mallisen A6-kokoisen kalenterin tilaamiseen. Osallistetaan opiskelijoita avaamalla kansikuvan suunnittelukilpailu. Valtuutetaan viestintäasiantuntija kilpailuttamaan painopaikkoja. Paperisen tuotteen tulevaisuus jää tulevien vuosien osalta avoimeksi.

    

   Turussa 24.3.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 8/2023

   Hallituksen päätösluettelo 8/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 17.3.2023 päättänyt:

    

   • esittää edustajistolle, että se hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2022. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan täydentämään toimintakertomusta koulutuspolitiikkaan liittyvien kohtien osalta
   • esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2022
   • esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2022 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille
   • esittää edustajistolle, että se nimittää ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan edustajiston puheenjohtajan esityksestä
   • esittää edustajistolle, että se linjaa TYYn jäsenten osallistumisesta opiskelijaurheilun kansainvälisiin arvokisoihin liitteen vaihtoehdon 5. mukaisesti
   • jatkaa Porin Akateeminen Tasting Seura ry:n järjestöasemaa sekä vahvistaa Akateeminen purjehdusseura ry:n, Chinese Students and Scholars Association in Turku ry:n, Dai Kenshin Kai ry:n, OL-Universities of Turku ry:n, ja Porin akateeminen tanssimusiikin arvostusseura ry:n poistamisen järjestöluettelosta
   • todeta Anniina Laineelle eron yliopistokollegiosta ja valita varsinaiseksi nousevalle Katariina Moilaselle varajäseneksi Silja Ahosen
   • nimetä TYYn edustajiksi Turun yliopiston terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön tarkastukseen sosiaalipoliittisen asiantuntijan Ville Ritolan ja hallituksen sosiaalipoliittisen vastaavan Jimi Salosen.

    

   Turussa 17.3.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 7/2023

   Hallituksen päätösluettelo 7/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 8.3.2023 päättänyt:

    

   • määrätä 50 € kokoussanktion Kultaselle sekä varojen lahjoituskohteeksi Pidä saaristo siistinä ry.
   • allokoida luottamustoimen menojen 3650 euron lisätalousarvion siten, että hallituksen jäsenen vuosipalkkio on jatkossa 9472,53 euroa. Edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio korotetaan 1049,45 euroon. Alkuvuoden 2023 jo maksettujen palkkioiden osalta korotus maksetaan takautuvasti. Maksuaikataulu muuten alkuperäisen mukaan. Hallituksen puheenjohtajan palkkiota ei koroteta, mutta hallituksen varapuheenjohtaja lupaa osallistua hallituksen puheenjohtajan kanssa joillekin vuosijuhlille Varsinais-Suomen ulkopuolelle
   • jakaa projekti- ja erillisavustukset 1/2023 muutetun liitteen mukaisesti
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen Nord Wine Oy:n kanssa vuosille 2023-2025 allekirjoitettavaksi.

   Turussa 8.3.2023

    

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 5/2023

   Hallituksen päätösluettelo 5/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 10.2.2023 päättänyt:

    

   • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman vuodelle 2023
   • esittää edustajistolle, että se päättää antaa asiasta Turun hallinto-oikeudelle liitteen 2 mukaisen lausunnon
   • esittää edustajistolle, että se linjaa TYYn jäsenten osallistumisesta opiskelijaurheilun kansainvälisiin arvokisoihin liitteen 6 mukaisesti
   • esittää edustajistolle, että se hyväksyy 3650 euron lisätalousarvion luottamustoimien vuoden 2023 budjettiin.

    

   Turussa 10.2.2023

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 4/2023

   Hallituksen päätösluettelo 4/2023

    

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 3.2.2023 päättänyt:

   • lausua yliopiston talouden tasapainottamisesta muutetun liitteen mukaisesti ja valtuuttaa Akseli Tiitan, Joni Kajanderin, Riina Lumpeen ja Heta Laihon viimeistelemään lausunnon muotoilut
   • avata täydennyshaun TYYn kehitysyhteistyösiipeen kevätlukukaudelle 2023 viikolla 6
   • myöntää eron Paola Moyano Gomezille kehitysyhteistyösiivestä
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen TYS:n kanssa vuodelle 2023

    

   Turussa 3.2.2023

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 3/2023

   Hallituksen päätösluettelo 3/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 27.1.2023 päättänyt:

   • hakea pääsihteeri Riina Lumpeelle Corporate Gold -korttihallintapalvelua ja valtuuttaa hänet hallinnoimaan ylioppilaskunnan luottokortteja hallituksen päätösten mukaisesti
   • valita TYYn edustajaksi järjestö- ja hallintoasiantuntijan sijaisen Tero Ahlgrenin Maakunnan yhteistyöryhmä MYR:n järjestöjaostoon
   • jatkaa vanhojen järjestöjen järjestöasemaa, myöntää järjestöaseman Asklepio ry:lle ja Aboa Turku ry:lle, poistaa kuulemisajan jälkeen ne järjestöt, jotka eivät ole toimittaneet järjestöilmoitusta sekä vahvistaa luettelon 1/2023
   • maksaa toiminta-avustusennakot sitä hakeneille järjestöille
   • myöntää eron yhdenvertaisuussiiven ydintiimistä Aino Rönkälle ja Armi Söderille
   • myöntää eron Siiri Turuselle ja nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi hallituksen jäsen Jimi Salosen YTHS:n Turun terveystyöryhmään
   • myöntää eron Siiri Turuselle ja nimetä ylioppilaskunnan läsnäolo-oikeutetuksi edustajaksi hallituksen jäsen Aino Rönkän Turun yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikuntaan vuodelle 2023. Toimikunnan varsinaisena opiskelijajäsenenä toimii Mariam Marein ja hänen varajäsenenään Silja Ahonen
   • myöntää eron Siiri Turuselle ja nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi hallituksen jäsen Katie Astinin Turun yliopiston opintoneuvojien ohjausryhmään

    

   Turussa 27.1.2023

   Tero Ahlgren
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 2/2023

   Hallituksen päätösluettelo 2/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 13.1.2023 päättänyt:

   • peruuttaa Camilla Saarisen tilinkäyttöoikeudet TYYn pankkitiliin sekä hänelle myönnetyn TYYn luottokortin välittömästi.
   • myöntää hallituksen puheenjohtaja Akseli Tiitalle tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716 9020 0256 10 sekä hankkia Tiitalle ylioppilaskunnan luottokortin välittömästi.
   • vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä.
   • valita TYYn edustajaksi järjestö- ja hallintoasiantuntijan sijaisen Tero Ahlgrenin Turun yliopiston tiedonhallinnan ohjausryhmään.
   • myöntää eron Petra Peltoselle ja nimetä ohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi pääsihteerin sijaisen Riina Lumpeen.
   • myöntää eron Petra Peltoselle ja nimetä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvostoon pääsihteerin sijaisen Riina Lumpeen.
   • myöntää eron Petra Peltoselle ja nimetä yliopiston turvallisuuden ohjausryhmään pääsihteerin sijaisen Riina Lumpeen.
   • myöntää eron Tuomas Almille ja nimetä hallituksen jäsen Katie Astinin varajäseneksi apurahatoimikuntaan.
   • myöntää eron laajennetusta johtoryhmästä Camilla Saariselle ja nimetä hallituksen puheenjohtaja Akseli Tiitan ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston johtoryhmään.
   • myöntää eron Arvi Tolvaselle ja valita ylioppilaskunnan edustajiksi hallituksen jäsen Julia Siimennon varsinaiseksi jäseneksi, hallituksen jäsen Kerttu Hurvin ensisijaiseksi varajäseneksi sekä hallituksen jäsen Arvi Tolvasen toissijaiseksi varajäseneksi koulutusneuvostoon. Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander jatkaa varsinaisena jäsenenä.       
   • myöntää eron Akseli Tiitalle koulutusneuvoston hyvinvointijaostosta ja valita hallituksen jäsen Jimi Salosen ylioppilaskunnan edustajaksi jaoston varsinaiseksi jäseneksi. Sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola jatkaa jaoston puheenjohtajana.            
   • myöntää eron Tuomas Almille koulutusneuvoston kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittämisjaostosta ja valita hallituksen jäsen Katie Astinin ylioppilaskunnan edustajan varajäseneksi jaostoon. Kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtanen jatkaa varsinaisena jäsenenä.
   • myöntää eron Arvi Tolvaselle ja valita hallituksen jäsen Julia Siimennon ylioppilaskunnan edustajaksi koulutusneuvoston jatkuvan oppimisen jaostoon varsinaiseksi jäseneksi. Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander jatkaa varajäsenenä.
   • valita järjestö- ja hallintoasiantuntijan sijaisen Tero Ahlgrenin varajäseneksi yleishallinnolliseen ohjausryhmään järjestö- ja hallintoasiantuntijan opintovapaan ajaksi sekä valita hallituksen jäsen Arvi Tolvasen varsinaiseksi jäseneksi digiohjausryhmään. Koulutuspoliittinen asiantuntija jatkaa yleishallinnollisen ohjausryhmän varsinaisena jäsenenä ja digiohjausryhmän varajäsenenä.
   • myöntää eron Arvi Tolvaselle ja nimetä hallituksen jäsen Julia Siimennon ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston laatutyön ohjausryhmään. Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander jatkaa varsinaisena jäsenenä.
   • myöntää eron Akseli Tiitalle ja valita hallituksen jäsen Julia Siimennon ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston koulutuksen toimialan opiskelijapalautetiimiin.
   • myöntää eron Arvi Tolvaselle ja valita hallituksen jäsen Julia Siimennon ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston koulutuksen toimialan harjoittelutiimiin.
   • myöntää eron Arvi Tolvaselle ja valita hallituksen jäsen Kerttu Hurvin ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston koulutuksen toimialan opetussuunnitelmatyötiimiin.
   • myöntää eron Arvi Tolvaselle ja valita hallituksen jäsen Kerttu Hurvin ylioppilaskunnan edustajaksi UTUPEDA-ryhmään. Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander jatkaa varajäsenenä.
   • myöntää eron Tuomas Almille ja nimetä hallituksen jäsen Katie Astinin ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmään.
   • myöntää eron Veera Pajuselle ja nimetä ylioppilaskunnan edustajiksi hallituksen jäsen Aino Röngän varsinaiseksi jäseneksi ja kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtasen varajäseneksi kestävän kehityksen ohjausryhmään.
   • myöntää eron Veera Pajuselle ja nimetä hallituksen jäsen Aino Röngän varajäseneksi hiilijalanjälkeä määrittävään ryhmään.
   • myöntää eron Akseli Tiitalle ja nimetä hallituksen jäsen Kerttu Hurvin varsinaiseksi jäseneksi kestävän kehityksen koulutustyöryhmään. Kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtanen jatkaa ryhmän varajäsenenä.
   • myöntää eron Veera Pajuselle ja nimetä hallituksen jäsen Aino Röngän ylioppilaskunnan edustajaksi kestävät kampusarjen toiminnot työryhmään.
   • myöntää eron Veera Pajuselle ja nimetä hallituksen jäsen Aino Röngän ylioppilaskunnan edustajaksi Reilun Kaupan kannatustyöryhmään.

    

   Turussa 13.1.2023

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 1/2023

   Hallituksen päätösluettelo 1/2023

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 2023 on järjestäytymiskokouksessaan 16.12.2022 päättänyt:

   • valita Arvi Tolvasen hallituksen varapuheenjohtajaksi.
   • sisäisestä työnjaostaan seuraavasti:
     

   Katie Astin: kansainväliset asiat, yrityssuhteet, tuutorointi
   Kerttu Hurvi: järjestöt, avustustoimikunta, koulutuspolitiikka

   Anton Kultanen: opiskelijakulttuuri, kehitysyhteistyö, järjestöt
   Aino Rönkä: vapaaehtoiset, ympäristö, viestintä, yhdenvertaisuus
   Jimi Salonen: sosiaalipolitiikka, kuntapolitiikka
   Julia Siimento: koulutuspolitiikka, viestintä, työelämä
   Arvi Tolvanen: varapuheenjohtaja, satakunnan kampukset, kuntapolitiikka
    

   • säännölliseksi kokousajakseen joka toinen perjantai klo 11.00.
   • merkitä tiedoksi tutustumisen työjärjestykseen.
   • hyväksyä muistion kokoussanktiojärjestelmäksi ja että mahdollisten kokoussanktioiden kohteesta päätetään tapauskohtaisesti.

    

   Turussa 16.12.2022

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija