Jukka Kolan puhe vuosijuhlassa 12.11.2022

Ylioppilas

Moni ei tiedä kovinkaan tarkkaan vielä lukiossa, eikä ylioppilaana, mitä alaa ja
missä yliopistossa tai korkeakoulussa haluaa opiskella. Mikä vaikuttaa opiskelijan valintaan? Onko se oma valinta, koulukaverien kanssa samanlainen,vanhempien neuvoma jopa valitsema, tai jo aiemmin yliopistoon opiskelevien kertomaa kokemusperäistä tietoa, plus- tai miinusmerkkisenä. Mistä tulee se paras ja koukuttavin tieto?

Mikä on yliopiston maine ja mielikuva, kuinka ratkaisevaa on opiskelupaikkakunnan ja -kaupungin maine ja mielikuva? Tärkeintä on, että nuoren ihmisen, korkeakouluhakijan, oma kiinnostus on juurikin ratkaisevaa. Ja onneksi nyt on paljon ja helposti saatavilla hyödyllistä tietoa oman ratkaisun ja päätöksen teon pohjaksi.

Eipä ollut monen meidän aikana vuosikymmeniä sitten. Mutta valintamme teimme mekin, eriasteisesti ja eri tavoin onnistuen, kun nyt näin jälkeen päin arvioimme. Mutta se jälkiarviointi tai -viisastelu on turhaa. Oleellista on, että me, nuoret ja vähän vanhemmatkin, olemme aikanamme omat ratkaisumme tehneet. Ja niin tulevat tekemään tulevatkin korkeakouluhakijat. Ja sen ensimmäisen valinnakin jälkeen on hyvä olla mahdollisuus uusiinkin valintoihin, sillä niin mielemme kuin maailmamme ympärillä muuttuvat, ajoittain aika nopeasti ja radikaalistikin. Syntyy uusia kiinnostuksen kohteita ja uusia tarpeita erilaiselle osaamiselle.

Ja korkeasti koulutetuista osaajista meillä Suomessa on pulaa. Siksi valtakunnallisena tavoitteena onkin, että 50% ikäluokasta olisi korkeakoulutettuja vuonna 2030. Tosin nyt tavoitevuosi onkin vasta 2035, koska aika selvää on, ettei nykyinen 41% taso ehdi nousta 50 prosenttiin tällä vuosikymmenellä. OECD-vertailut osoittavat, että Suomi on jäänyt kovasti jälkeen verrokkimaistamme, ja olemmekin nyt samalla tasolla kuin esim. Turkki ja Chile. Vielä vuosituhannen alussa olimme kärkimaita.

Yliopisto

Yliopistot luovat jatkuvuutta, kestävyyttä ja vastuullisuutta sekä entistä enemmän osaamisen huoltovarmuutta, yhteiskunnan resilienssiä. Yliopistoilla on vahvuutenaan tuhatvuotinen perinne ja takanaan vaikuttava taival, ja tärkeä tehtävä tutkimuksen ja korkeimman koulutuksen edistäjinä. Perustehtävien laadusta kumpuaa aito ja laaja yhteiskunnallinen vuorovaikutus
ja vaikuttavuus. Näin varmistamme ja vahvistamme sivistystä, Suomessa ja maailmalla. Tämä tehtävä kestää ja kantaa yli vuosisatojen.

Toki vaikeitakin aikoja on ollut, ja valitettavasti näyttää olevan nykyäänkin. Enkä nyt tarkoita ajankohtaisia ja ikäviä geopoliittisia uhkakuvia tai taloushaasteita, vaan laajemmin tätä totuuden jälkeistä aikakautta, jossa myös yliopistojen autonomiaa ja tutkimuksen vapautta sekä luotettavan tutkimustiedon asemaa kyseenalaistetaan ja koetellaan, valitettavasti Euroopassakin. Suomessa kuitenkin yleensä luotetaan tutkimustietoon ja yliopistoihin edelleen vahvasti, kuten tuore Tiedebarometrikin jälleen osoittaa. Se on erittäin tärkeää, mutta hyvän tilanteen säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi on koko ajan tehtävä laadukasta ja vaikuttavaa työtä.

Siksi juuri meidän yliopistolaisten, opiskelijoiden ja henkilökunnan, monien muiden ohella, tulee toimia niin, että yliopistot nähtäisiin ja ymmärrettäisiin nimenomaan vakautta, vastuullisuutta ja kestävyyttä sekä parempaa ja laajempaa ymmärrystä ja yhdenvertaisuutta luovina ja rakentavina instituutioina. Instituutioina, jotka maamme ja maailman muutos- ja murrosvaiheissakin kestävät ja kukoistavat kansan ja yhteiskunnan hyvinvoinnin ja sivistyksen ylläpitäjinä ja vahvistajina. Sivistystä tarvitaan nyt ehkäpä enemmän kuin koskaan aiemmin. Viisautta ja järkevyyttä, sekä sitä sydämen sivistystä.

Yliopistolaki velvoittaa meitä kouluttamaan ja kasvattamaan nuorisoamme palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Se on ylevä ja tärkeä tavoite, mutta se ei ole meille tarpeeksi. Turun yliopistossa koulutamme opiskelijoitamme muuttamaan maatamme ja maailmaa paremmaksi paikaksi elää, meille kaikille.

Ylioppilaskunta

Hyvä Turun yliopiston Ylioppilaskunta ja opiskelijat, hyvät yliopistolaiset ja yliopiston ystävät, Mikä onkaan Ylioppilaskunnan tehtävä? Ylioppilaskunta valvoo, edistää ja vahvistaa opiskelijoiden asemaa, jotta opiskelu Turun yliopistossa olisi laadukasta, sujuvaa ja hauskaa – eli parasta mahdollista. Lämmin kiitos ylioppilaskunnalle tästä arvokkaasta työstä, jota olette tehneet jo kunnioitettavat 100 vuotta ja teette opiskelijoidemme hyvinvoinnin varmistamiseksi. Kiitos Ylioppilaskunnalle tiiviistä yhteistyöstä koko yliopiston ja erityisesti koulutuksen kehittämisessä.

Opiskelijamme ovat avainasemassa, kun yliopistona haluamme rakentaa hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta. Tämän päivän opiskelijat ovat tulevaisuuden tekijöitä – ja meidän tehtävämme yliopistossa on tarjota heille paras mahdollinen lähtökohta maailman muuttamiseen.

Kuten Camilla hienossa puheessaan totesi ”Ylioppilaskunnalla on sadan vuoden voima tuoda ihmisiä yhteen”. Ylioppilaskunta tuo nuorten ihmisten, yliopisto-opiskelijoiden, elämään uusia ystäviä ja monia erilaisia verkostoja, jotka kantavat pitkälle opiskelun ja valmistumisen jälkeiseen työelämään, ja elämään ylipäänsä. TYY on ”Turun yliopiston opiskelijoiden työkalu muun yhteiskunnan kanssa vuorovaikuttamiselle”, mikä on tärkeää koko Turun yliopistollemme.

Ylioppilaskunta on myös kulttuuria! Nyt lokakuussa Turun yliopisto laati - ehkäpä ensimmäisenä maamme yliopistona – oman kulttuuripolitiikkansa. Tuore kulttuuripolitiikkalausuma sijoittaa Turun yliopiston kulttuurin kentälle ja ohjaa kulttuurin merkityksen vahvistamiseen yliopistoyhteisössämme. Kulttuuripolitiikan vaikuttavuus ja onnistuneisuus näkyy moninaistuvana yliopistoyhteisönä, luovana ideoiden ja aloitteiden jakamisena, akateemisina tuotoksina ja työpaikkoina, oppimisena ja hyvinvointina.

Turku

Turkuhan on Suomen vanhimpana yliopistokaupunkina ollut vaikuttava kulttuurinen toimija ja akateemisten perinteiden vaalija vuodesta 1640. Nykyisin Turku on upea opiskelijakaupunki, jossa on neljä korkeakoulua ja 40000 korkeakouluopiskelijaa, joista runsas 20000 Turun yliopistosta.

Ja Turun yliopiston ja kaupungin maine on levinnyt ja tullut tunnetuksi laajemminkin. Mistä me sen tiedämme? No siitä, että Turun yliopisto oli Suomen suosituin ja halutuin yliopisto viime kevään 2022 yhteishaussa. Siis kaikista halutuin yliopisto Suomessa, ensimmäistä kertaa ikinä. Hienoa ja upeaa!

Yliopiston ja kaupungin viime aikojen kansainvälistä yhteistyötä on vahvistanut eurooppalainen yliopistoallianssimme EC2U, joka on seitsemän Coimbra-ryhmän yliopiston ja niiden kotikaupunkien aktiivinen yhteistyöverkosto. Lisäksi Turun kaupunki ja Turun yliopisto solmivat kesäkuussa 2022 strategisen kumppanuussopimuksen vahvistamaan jo ennestäänkin vahvaa ja vaikuttavaa yhteistyötään. Siitäkin on isoa iloa ja hyötyä opiskelijoillemme.


*****


Lämpimät onnittelut 100 vuotiaalle Turun yliopiston ylioppilaskunnalle.

Samalla iso kiitos TYY:lle tiiviistä ja tuloksekkaasta yhteistyöstä koko yliopiston ja erityisesti koulutuksen, oppimisen ja opiskelun kehittämisessä.

Jukka Kola
Turun yliopiston rehtori