< Rahalliset avustukset

Tällä lomakkeella voit hakea jo myönnetyn projekti- ja erillisavustuksen maksua. Jos haluat hakea projekti- tai erillisavustusta, voit tehdä sen täällä.

Tilinumero sille tilille, johon avustus maksetaan.

Projektin tiedot

Miten projekti- tai erillisavustushakemuksen projektisuunnitelmassa mainitut tavoitteet onnistuivat?

Projektin tilinpäätös. Sisältää kuvuaksen projektin toteutuneista tuloista ja menoista.
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.

Tositteet haettavan avustuksen kuluista.
Maximum 3 files.
2 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, tif, pict, txt, rtf, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, rar, sit, svg, tar, zip.