Kääntöpiiri

 Kääntämisen kieliaineiden ainejärjestö.