Adaptus ry

Hoitotieteen opiskelijoiden ainejärjestö Adaptus ry:n voivat liittyä kaikki Turun yliopistossa opiskelevat hoitotieteen perus- ja jatko-opiskelijat. Myös alumnien jäsenyys on mahdollinen.

Adaptus on aktiivisesti toimiva ainejärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja, välittää tietoa jäsenilleen, auttaa virkistymään opiskelujen ohessa ja luo yhteishenkeä.

Ainejärjestön käytössä on hoitotieteen laitoksella oma tila, Kammari, jossa on mahdollisuus osallistua keskustelufoorumeihin, kahvihetkiin ja muuhun mukavaan toimintaan.