• 2021
  • 1/2021

   Hallituksen päätösluettelo 1/2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 2021 on järjestäytymiskokouksessaan 16.12.2020 päättänyt:

   • valita hallituksen varapuheenjohtajaksi Samuli Tähtisen.
   • sisäisestä työnjaostaan seuraavasti:

   Aliisa Wahlsten: puheenjohtaja
   Samuli Tähtinen: varapuheenjohtaja, järjestöt, avustustoimikunta, tuutorointi
   Suvituuli Lundmark: sosiaalipolitiikka, yhdenvertaisuus, liikunta, Satakunnan kampukset
   Maria Nieminen: opiskelijakulttuuri, vapaaehtoiset, ympäristö, tuutorointi
   Jenna Rautionaho: koulutuspolitiikka, työelämä, yrityssuhteet, viestintä
   Anna Ryzhova: kansainvälisyys, kehitysyhteistyö
   Sofia Saarinen: koulutuspolitiikka, kuntapolitiikka, viestintä

   ja että avustustoimikunnan puheenjohtajana toimii Samuli Tähtinen.

   • säännölliseksi kokousajakseen joka toinen perjantai klo 10.00.
   • merkitä tiedoksi tutustumisen hallituksen työjärjestykseen.
   • hyväksyä kokoussanktiojärjestelmän ja että mahdollisten kokoussanktioiden kohteista päätetään tapauskohtaisesti.

   Turussa 16.12.2020

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 2/2021

   Hallituksen päätösluettelo 2/2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 11.1.2021 päättänyt:

   • lausua yliopistolle koulutuspoliittisesta selonteosta ja välittää lausunnon tiedoksi Suomen ylioppilaskuntien liitolle.
   • myöntää eron yhdenvertaisuussiiven jäsenyydestä Anniina Laineelle.

   Turussa 11.1.2021

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 3/2021

   Hallituksen päätösluettelo 3/2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 15.1.2021 päättänyt:

   • käsitellä kiireellisenä asian ”Avustustoimikunnan täydennyshaun avaaminen”.
   • esittää edustajistolle, että se valitsee juhlavuositoimikunnan hallituksen esityksen mukaisesti.
   • että alle 500 euron menot sektorivaroista eivät vaadi hallituksen päätöstä ja muiden luokkien menot pääsihteeri hyväksyy talousarvion rajoissa.
   • peruuttaa Sofia Engblomin tilinkäyttöoikeudet TYYn pankkitiliin sekä hänelle myönnetyn TYYn luottokortin välittömästi.
   • myöntää hallituksen puheenjohtaja Aliisa Wahlstenille tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716 9020 0256 10 sekä hankkia Wahlstenille ylioppilaskunnan luottokortin välittömästi.
   • vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä.
   • valita Miikko Kiipan avustustoimikuntaan.
   • avata täydennyshaun jatkon avustustoimikuntaan vuodelle 2021. Haku päättyy 25.1. klo 23.59.
   • myöntää eron Kristaps Kovalonoksille ja nimetä hallituksen jäsen Jenna Rautionahon varajäseneksi kansainvälisten asioiden asiantuntija Nurmelle vieraskielisten tutkinto-ohjelmien apurahatoimikuntaan.
   • myöntää eron Kristaps Kovalonoksille ja nimetä hallituksen jäsen Anna Ryzhovan ylioppilaskunnan edustajaksi Turun yliopiston kansainvälisen toiminnan linjausten valmisteluryhmään.
   • myöntää eron Mari van den Bergille ja nimetä hallituksen jäsen Jenna Rautionahon ylioppilaskunnan edustajaksi Turun Eurooppa-foorumin hallitukseen.
   • valita opiskelijaedustajat tutkintolautakuntaan kaudelle 1.1.2021–31.12.2022 seuraavasti:

   Varsinaiset jäsenet (varajäsenet)
   Paula Pättikangas (Jenni Mäkisalo)
   Lauri Heinonen (Camilla Saarinen)

   • valita tiedekuntakohtaiset hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattorit vuodelle 2021 seuraavasti (suluissa varajäsen):

   Humanistinen tiedekunta
   nimitetään myöhemmin
   Kasvatustieteiden tiedekunta
   Mari van den Berg (Annette Kuligin)
   Lääketieteellinen tiedekunta
   nimitetään myöhemmin
   Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
   Ida Mäkinen (Amanda Myntti)
   Oikeustieteellinen tiedekunta
   Katariina Juhakoski (Emma Suur-Hamari)
   Teknillinen tiedekunta
   Miika Peltotalo (Samuli Pyytövaara)
   Turun kauppakorkeakoulu
   Wili Wrangell (Satu Hynninen)
   Yhteiskuntatieteellinen
   Anniina Laine (vara nimetään myöhemmin)

   • myöntää eron Mari van den Bergille ja Camilla Saariselle ja nimetä hallituksen jäsen Maria Niemisen ylioppilaskunnan edustajaksi ja hallituksen jäsen Sofia Saarisen hänen varajäsenekseen yliopiston Kestävän kehityksen ohjausryhmään.
   • myöntää eron ryhmästä Mari van den Bergille ja valita hallituksen jäsen Maria Niemisen TYYn edustajaksi Turun yliopiston hiilineutraalisuustyöryhmään.
   • myöntää eron Camilla Saariselle ja Mari van den Bergille ja nimetä hallituksen jäsen Sofia Saarisen ylioppilaskunnan edustajaksi ja hallituksen jäsen Maria Niemisen hänen varajäsenekseen yliopiston Kestävän kehityksen koulutuksen työryhmään.
   • myöntää eron Mari van den Bergille ja nimetä hallituksen jäsen Maria Niemisen ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston Kestävät kampusarjen toiminnot -työryhmään.
   • myöntää eron Reilun kaupan kannatusryhmästä Kristaps Kovalonoksille ja nimetä hallituksen jäsen Maria Niemisen TYYn edustajaksi Reilun kaupan kannatusryhmään.
   • myöntää eron johtoryhmästä Sofia Engblomille ja nimetä hallituksen puheenjohtaja Aliisa Wahlstenin ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston johtoryhmään.
   • myöntää eron Camilla Saariselle ja valita varsinaisena jäsenenä jatkavan koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin varajäseneksi hallituksen jäsen Sofia Saarisen ylioppilaskunnan edustajaksi koulutusneuvostoon.
   • myöntää eron Aliisa Wahlstenille hyvinvointijaostosta ja valita hallituksen jäsen Suvituuli Lundmarkin ylioppilaskunnan edustajaksi jaostoon. Sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola jatkaa jaoston puheenjohtajana.
   • myöntää eron Kristaps Kovaļonoksille kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittämisjaostosta ja valita varajäseneksi hallituksen jäsen Anna Ryzhovan. Kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu Nurmi jatkaa varsinaisena jäsenenä.
   • myöntää eron Camilla Saariselle ja valita hallituksen jäsen Jenna Rautionahon ylioppilaskunnan edustajaksi jatkuvan oppimisen jaostoon. Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander jatkaa varajäsenenä.
   • myöntää eron Camilla Saariselle ja nimetä hallituksen jäsen Sofia Saarisen ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmään.
   • myöntää eron Camilla Saariselle ja nimetä hallituksen jäsen Jenna Rautionahon ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston laatutyön ohjausryhmään. Koulutuspoliittinen asiantuntija jatkaa ohjausryhmän varajäsenenä.
   • myöntää eron Mari van den Bergille ja valita koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin ja hänelle varajäseneksi hallituksen jäsen Sofia Saarisen ylioppilaskunnan edustajiksi yliopiston Peppi-opintotietojärjestelmän ohjausryhmään.
   • myöntää eron Aliisa Wahlstenille ja nimetä hallituksen jäsen Suvituuli Lundmarkin TYYn läsnäolo-oikeutetuksi edustajaksi Turun yliopiston tasa-arvotoimikuntaan vuodelle 2021. Toimikunnan varsinaisena opiskelijajäsenenä jatkaa Elisa Pirinen ja hänen varajäsenenään Marko Mäkinen.
   • myöntää eron Aliisa Wahlstenille ja nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi Sujuva arki -työryhmään vuodelle 2021 hallituksen jäsen Suvituuli Lundmarkin. Sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola jatkaa työryhmän jäsenenä.

   Turussa 18.1.2021

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 4/2021

   Hallituksen päätösluettelo 4/2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 29.1.2021 päättänyt:

   • käsitellä kiireellisenä asiat ”Avustustoimikunnan täydennyshaku” sekä ”Jäsenmaksuvapautuksesta päättäminen”.
   • esittää edustajistolle, että se päättää merkitä tiedoksi vuoden 2021 toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman.
   • olla myöntämättä vapautusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta.
   • avata haun Terve mieli -hankkeen projektityöntekijäksi ajalle 29.1.–14.2. klo 23.59.
   • nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi pääsihteeri Petra Peltosen Turun yliopiston Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvostoon.
   • nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniityn ja varaedustajaksi viestintäasiantuntija Frida Pessin yliopiston tiedonhallinnan ohjausryhmään.
   • valita TYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritolan Ryhmä 40 000:n edustajaksi Campus Sportin ohjausryhmään vuodeksi 2021.
   • vanhojen järjestöjen järjestöaseman jatkamisesta, myöntää järjestöaseman Konetekniikan kilta Machina ry:lle, Materiaalitekniikan kilta Adamas ry:lle, Semppu Ensemble ry:lle, Turun kauppatieteellinen golfseura ry:lle ja Turun Kauppatieteelliset Kestävän Kehityksen Edistäjät ry:lle, poistaa järjestöasemasta kuulemisajan jälkeen ne yhdistykset, jotka eivät ole tehneet järjestöilmoitusta sekä vahvistaa luettelon 1/2021.
   • maksaa toiminta-avustusennakot sitä hakeneille järjestöille.
   • valita Katariina Juhakosken, Jeremi Nyyssösen sekä Camilla Saarisen avustustoimikuntaan vuodelle 2021.
   • avata haun jäseniksi KENKKUun. Haku on auki 29.1.–8.2.2021 klo 23.59 asti.
   • myöntää eron Kansainvälisyyssiiven jäsenyydestä Liisa Orannalle.
   • että yhteistyösopimukset voidaan solmia ilman erillistä hallituksen hyväksyntää 1000 euroon asti, kun sopimuksen sisältö ja velvoitteet koskevat tavanomaista medianäkyvyyden myyntiä.

   Turussa 1.2.2021

    

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • Tammikuu 2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 27.1.2021 päättänyt:

   • valita TYYn juhlavuositoimikuntaan hallituksen esityksen mukaisesti seuraavat henkilöt:
    • Heikki Isotalo (alumnijäsen)
    • Juha Laurila (alumnijäsen)
    • Jarmo Lindén (alumnijäsen)
    • Jeremi Nyyssönen (kuntalaisjäsen)
    • Rita Ojaniemi (kuntalaisjäsen)
    • edustajiston puheenjohtaja Saana Ylikruuvi
    • hallituksen puheenjohtaja Aliisa Wahlsten
    • hallituksen opiskelijakulttuurivastaava Maria Nieminen
    • pääsihteeri Petra Peltonen
    • tapahtumatuottaja Laura Forsman
    • järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniitty

    

   Turussa 29.1.2020

    

   Petra Peltonen

   pääsihteeri

  • 5/2021

   Hallituksen päätösluettelo 5/2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 5.2.2021 päättänyt:

   • kumota päätöksen 441/2017 ”Kaksois- ja yhteistutkinto-ohjelmien jäsenmaksuvapautuksesta päättäminen”. Päätös koskee uusia aloittavia kaksois- ja yhteistutkintoa suorittavia opiskelijoita lukuvuodesta 2021–2022 alkaen.
   • hyväksyä Ryhmä 40 000 -kaavan vuodeksi 2021:

   TYY 65 %
   ÅAS 18 %
   TUO 17 %.

   Turussa 5.2.2021

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 6/2021

   Hallituksen päätösluettelo 6/2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 10.2.2021 päättänyt:

   • olla esittämättä SYL:lle edustajaa KENKKUun.
   • valita tiedekuntia edustavien järjestöjen esityksistä loput tiedekuntakohtaiset hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattorit vuodelle 2021 seuraavasti:

   Humanistinen tiedekunta
   Mikko Kiippa, kieli- ja käännöstieteiden laitoksen koordinaattori
   Anni Ollila, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen koordinaattori

   Lääketieteellinen tiedekunta
   koordinaattori Rosanne Lahti
   varakoordinaattori Laura Tallgren

   Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
   varakoordinaattori Maria Haataja

   • myöntää eron Camilla Saariselle ja valita hallituksen jäsen Sofia Saarisen ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston koulutuksen toimialan opiskelijapalautetiimiin.
   • myöntää eron Camilla Saariselle ja valita hallituksen jäsen Jenna Rautionahon ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston koulutuksen toimialan harjoittelutiimiin.
   • verkkosivujen toimittajaksi Drontti Oy:n ja valtuuttaa viestintäasiatuntija Frida Pessin ja järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniityn valmistelemaan sopimuksen valitun toimittajan kanssa.

   Turussa 10.2.2021

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • Helmikuu 2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 17.2.2021 päättänyt:

   • merkitä tiedoksi vuoden 2021 toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman
   • merkitä tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun sääntömuutostarpeista, nimittää sääntötoimikuntaan seuraavat henkilöt:

                edustajiston puheenjohtaja Saana Ylikruuvi, toimikunnan puheenjohtaja

                hallituksen puheenjohtaja Aliisa Wahlsten

                järjestö- ja hallintoasiantuntija, TYYn henkilökunnan edustaja Lauri Lahoniitty

                Rauli Elenius (TYYn pääsihteeri 2015-2019)

                Sofia Engblom (TYYn hallituksen puheenjohtaja 2020)

                pääsihteeri Petra Peltonen, toimikunnan sihteeri

   ja antaa toimikunnalle tehtäväksi valmistella ja esittää ylioppilaskunnan sääntöihin ja tarvittaviin ohjesääntöihin muutokset vuoden 2021 aikana. Toimikunta osallistaa edustajistoa sääntöuudistuksen valmistelutyön aikana.

    

    

   Turussa 19.2.2021

    

   Petra Peltonen

   pääsihteeri

  • 7/2021

   Hallituksen päätösluettelo 7/2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 24.2.2021 päättänyt:

   • hyväksyä Turun yliopiston kanssa solmittavan sopimuksen Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen käyttämisestä, käytön valvonnasta ja ehdoista.
   • valita Kaisa-Riitta Ahon Terve mieli -projektityöntekijäksi ja valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan työsopimuksesta.
   • nimetä Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta saavien hankkeiden yhteiseen ohjausryhmään varapuheenjohtajaksi sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritolan, hänelle varajäseneksi hallituksen jäsen Suvituuli Lundmarkin, ja ohjausryhmän jäseneksi hallituksen jäsen Samuli Tähtisen, ja hänelle varajäseneksi hallituksen jäsen Maria Niemisen.
   • hyväksyä toiminta-avustusten pisteytyskriteerit ja jäsenmääräkertoimet pisteiden jakoa varten.
   • lausua yliopistolle hallituksen selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamisesta.
   • myöntää eron Tanja Laimille ja Vilppu Kuusipalolle, ja nimetä Karoliina Nurmion varsinaiseksi jäseneksi ja Mikko Kiipan Teemu Heleniuksen varajäseneksi humanistisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
   • valita Noora Anttilan Veera Pajusen varajäseneksi matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
   • myöntää eron Tiia Ylä-Peräiselle ja valita Aleksi Kokkosen Eveliina Kuntun varajäseneksi yliopistokollegioon 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
   • täydentää kirjaston neuvottelukuntia seuraavassa täydennyshaussa.
   • valita TYYn edustajaksi saavutettavuustyöryhmään sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritolan ja hänelle varajäseneksi hallituksen jäsen Suvituuli Lundmarkin.
   • palauttaa valmisteluun yhdenvertaisuusoppaan tekstiversion.

   Turussa 25.2.2021

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 8/2021

   Hallituksen päätösluettelo 8/2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 12.3.2021 päättänyt:

   • esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä toimintakertomuksen vuodelta 2020.
   • esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2020.
   • esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2020 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille.
   • esittää edustajistolle, että se nimittää ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan edustajiston puheenjohtajan esityksestä.
   • hylätä oikaisuvaatimuksen päätöksestä 59/2021.
   • jakaa projekti- ja erillisavustukset 1/2021.
   • nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi Yliopistojen työelämäpalvelut yrityksille -hankkeen ohjausryhmään hallituksen jäsen Jenna Rautionahon ja varajäseneksi koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin.
   • lausua opiskelijoiden päihdeohjelmasta.
   • hyväksyä verkkosivujen toimitussopimuksen Drontti Oy:n kanssa.

   Turussa 15.3.2021

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • Maaliskuu 2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 24.3.2021 päättänyt:

   • hyväksyä toimintakertomuksen vuodelta 2020
   • hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2020
   • myöntää tili- ja vastuuvapauden vuoden 2020 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille
   • nimittää keskusvaalilautakunnan vuoden 2021 vaaleja varten:
    • Sara Seppälä, puheenjohtaja
    • Kristiina Arpiainen                   
    • Risto Jokinen
    • Sara Koiranen
    • Olli-Pekka Paasivirta
    • Johanna Pohjonen
    • Olli Saarinen

    

   Turussa 26.3.2021

    

   Petra Peltonen

   pääsihteeri

  • 10/2021

   Hallituksen päätösluettelo 10/2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 9.4.2021 päättänyt:

   • esittää edustajistolle, että se päivittää TYYn yritysyhteistyön linjat -dokumenttia hallituksen esityksen mukaisesti.
   • vahvistaa jäsenmaksun yhteydessä kerättävät vapaaehtoiset maksut seuraavasti:

   Sambia-hanke 4,70 €
   TYY100 4,80 €
   Lakkikokardi 15,00 €
   Turun ylioppilaslehden tilaaminen kotiin 7,95 €.

   • hyväksyä yhdenvertaisuusoppaan taittoa varten.
   • avata haun paikalliskoordinaattorin tehtävään ajaksi 9.4.–19.4. klo 23.59.

   Turussa 9.4.2021

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 11/2021

   Hallituksen päätösluettelo 11/2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 23.4.2021 päättänyt:

   • käsitellä kiireellisenä asian ”Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopiston digiohjelman valmisteluryhmään”.
   • hyväksyä suunnitelman 0,7 % -varojen käytöstä.
   • merkitä tiedoksi katsauksen Kestävän kehityksen viikon koordinaattorin hakijatilanteeseen ja jatkaa hakua 10.5. klo 23.59 asti.
   • valita siipiin jäsenet seuraavasti:

   Kansainvälisyysiipi
   Victor Kathan Sarker: kalenterivuosi 2021­–2022

   Kehitysyhteistyösiipi
   Elli Peltonen: kalenterivuosi 2021–2022

   Ympäristösiipi
   Eeva-Maria Vaajamo: syylukukausi 2021

   ja jatkaa hakua 10.5. klo 23.59 asti.

   • hyväksyä sopimuksen Otus sr:n kanssa ja varata sektorivaroista 817,06 € toimeentuloselvitystä varten.
   • esittää SYL:lle Suvituuli Lundmarkia jäseneksi YTHS:n mielenterveyden edistämisen koordinaatiotyöryhmään.
   • valita hallituksen jäsen Sofia Saarisen ylioppilaskunnan edustajaksi ja koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin varaedustajaksi yliopiston digiohjelman valmisteluryhmään

   Turussa 23.4.2021

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • Huhtikuu 2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 21.4.2021 päättänyt:

   • päivittää TYYn yritysyhteistyön linjat –dokumenttia hallituksen esityksen mukaisesti.

    

   Turussa 21.4.2021

    

   Petra Peltonen

   pääsihteeri

  • 12/2021

   Hallituksen päätösluettelo 12/2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 28.4.2021 päättänyt:

   • avata pääsihteerin toimen hakuun ajalle 28.4.2021–17.5.2021 klo 23.59, johon mennessä vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen tulee palauttaa hallituksen puheenjohtajan sähköpostiin (tyy-pj@utu.fi).

   Turussa 28.4.2021

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 13/2021

   Hallituksen päätösluettelo 13/2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 7.5.2021 päättänyt:

   • avata haun yliopiston hallituksen opiskelijajäsenen täydentämiseksi.
   • hyväksyä juhlavuoden vuosijuhlien tarjouksen.

   Turussa 7.5.2021

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • Toukokuu 2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 19.5.2021 päättänyt:

   • päivittää ohjesääntöä hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta sääntötoimikunnan esityksen mukaisesti
   • päivittää vaalijärjestystä sääntötoimikunnan esityksen mukaisesti
   • valita ylioppilaskunnan ansiolautakuntaan seuraavat henkilöt:
    • Essi Karvonen, puheenjohtaja
    • Tero Ahlgren
    • Juha Laurila
    • Miika Tiainen
    • Matti Vähä-Heikkilä
    • Olli Välke

    

   Turussa 19.5.2021

    

   Petra Peltonen

   pääsihteeri

  • Kesäkuu 2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 2.6.2021 päättänyt:

   • valita pääsihteeriksi Petra Peltosen ja valtuuttaa hallituksen neuvottelemaan pääsihteerin työsopimuksesta.
   • todeta Rauli Eleniuksen eron ja valita Jeremi Nyyssösen opiskelijaedustajaksi Turun yliopiston hallitukseen kaudelle 1.7.–31.12.2021.

   Turussa 3.6.2021

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

  • 16/2021

   Hallituksen päätösluettelo 16/2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 11.6.2021 päättänyt:

   • myöntää toiminta-avustukset 2021 avustustoimikunnan valmistelun pohjalta.
   • hyväksyä esityksen Vuoden opettajaksi ja vuoden opintojaksoksi ja esittää sitä yliopiston koulutusneuvostolle.
   • käsitellä Miika Tiaisen, Jeremi Nyyssösen ja Sofia Engblomin erot yliopistokollegiosta, ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseen Otto Elomäen varajäseneksi Satu Hynnisen, valita Siiri Kaarisalon varajäseneksi Mikko Kiipan ja Roosa Toivosen varajäseneksi Jonne Talosen yliopistokollegioon 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
   • hyväksyä Taxidata-yhteistyösopimuksen vuosille 2021–2022.

   Turussa 11.6.2021

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 18/2021

   Hallituksen päätösluettelo 18/2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 20.8.2021 päättänyt:

   • avata haun Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokuntaan.
   • valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan etsimään kiinnostuneita jatko-opiskelijoiden joukosta Turun yliopiston Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen ohjausryhmään. TYYn edustaja valitaan hallituksen kokouksessa 10.9.
   • nimetä hallituksen jäsen Sofia Saarisen ylioppilaskunnan edustajaksi ja hallituksen jäsen Jenna Rautionahon varaedustajaksi yliopiston Digivisio-työryhmään.

   Turussa 20.8.2021

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 19/2021

   Hallituksen päätösluettelo 19/2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 27.8.2021 päättänyt:

   • järjestäytyä uudelleen seuraavasti:

   Aliisa Wahlsten: puheenjohtaja
   Samuli Tähtinen: varapuheenjohtaja, järjestöt, avustustoimikunta, tuutorointi
   Suvituuli Lundmark: sosiaalipolitiikka, yhdenvertaisuus, liikunta
   Maria Nieminen: opiskelijakulttuuri, vapaaehtoiset, ympäristö, tuutorointi
   Jenna Rautionaho: koulutuspolitiikka, työelämä, yrityssuhteet
   Anna Ryzhova: kansainvälisyys, kehitysyhteistyö
   Sofia Saarinen: koulutuspolitiikka, kuntapolitiikka, viestintä

   ja että avustustoimikunnan puheenjohtajana toimii Samuli Tähtinen.

   • nimetä hallituksen jäsen Jenna Rautionahon ylioppilaskunnan edustajaksi ja hallituksen jäsen Sofia Saarisen varaedustajaksi koulutuksen toimialan opetussuunnitelmatyön tiimiin.
   • avata opiskelijaedustajien haun ajalle 15.9.2021–11.10.2021 seuraaviin toimielimiin:

   - Yliopiston hallitus
   - Yliopistokollegio
   - Tiedekuntien johtokunnat

   sekä valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan huolehtimaan hakukuulutusten kääntämisestä.

    

   Turussa 27.8.2021

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 20/2021

   Hallituksen päätösluettelo 20/2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 10.9.2021 päättänyt:

   • esittää edustajistolle, että se nimittää viisitoista (15) liittokokousedustajaa, tarvittaessa heille henkilökohtaiset varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat sekä päättää, että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.
   • esittää edustajistolle, että se päättää TYYn edustajista Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokoukseen ja kunkin edustajan käytössä olevista liittokokousäänistä, sekä päättää, että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia ja edustajan käytössä olevia liittokokousääniä.
   • esittää edustajistolle, että se päättää TYYn ehdokkaasta tai ehdokkaista SYL:n hallitukseen.
   • esittää edustajistolle, että se päättää TYYn ehdokkaasta tai ehdokkaista OLL:n hallitukseen.
   • avata haun Rauman opiskelijasihteeriksi ajalle 10.9.–10.10. klo 23.59.
   • vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä vuoden 2021 osalta.
   • myöntää Akateemiset Kansalliset Nuoret ry:lle, Black Swans – Futures Studies Students of Turku ry:lle, JUNecto ry:lle, Kammio ry:lle ja Technica ry:lle järjestöaseman sekä vahvistaa järjestöluettelon 2/2021.
   • todeta Siiri Kaarisalon eron yliopistokollegiosta 1.10.2021 alkaen, ja valita 1.10. varsinaiseksi jäseneksi nousevan Mikko Kiipan varajäseneksi Santeri Pessin yliopistokollegioon 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
   • todeta Mikko Jaskarin ja Lauri Heinosen erot matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunnasta ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseelle Eemeli Eroselle varajäseneksi Siiri Koskisen ja Matias Karin varajäseneksi Roosa Ruokosen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
   • todeta Sandra Saranpään ja Ida Leppäsen erot Turun kauppakorkeakoulun johtokunnasta ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseelle Samuli Tähtiselle varajäseneksi Sofia Isolaurin ja Mikael Dahlströmin varajäseneksi Heidi Kuusisen Turun kauppakorkeakoulun johtokuntaan 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
   • nimetä jatko-opiskelija Anita Hartikaisen ylioppilaskunnan edustajaksi Turun yliopiston henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen ohjausryhmään.
   • esittää valintatoimikunnalle Turun Ylioppilaskyläsäätiön hallituksen toiseksi jäseneksi TYYn pääsihteeriä Petra Peltosta ja avata haun toisesta jäsenen paikasta.
   • olla valitsematta järjestöä töihin peruttuihin avajaistapahtumiin.

   Turussa 10.9.2021

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • Syyskuu 2021 ylimääräinen kokous

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 14.9.2021 päättänyt:

   • merkitä tiedoksi puolivuotiskertomuksen.
   • hyväksyä muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin ensimmäisen kerran ja yksimielisesti pöydätä päätöksenteon ylioppilaskunnan hallintosäännön osalta.

    

   Turussa 14.9.2021

    

   Petra Peltonen

   pääsihteeri

  • 21/2021

   Hallituksen päätösluettelo 21/2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 24.9.2021 päättänyt:

   • valita opiskelijaedustajat Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokuntaan 1.9.2024 päättyvälle kaudelle seuraavasti (suluissa varajäsenet):

   Elena Rintamäki (Taru Puustjärvi)
   Sonja Juntunen (-)

   Lisäksi hallitus päätti valita Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokuntaan valitun Sonja Juntusen varajäseneksi määräajaksi hallituksen jäsen Jenna Rautionahon. Määräaika päättyy, kun toimielimen opiskelijaedustajat on täydennetty avoimen haun kautta.

   • lausua Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokousmateriaaleista.
   • varata 1500 € + ALV sektorivaroista valokuvaaja Anna Autiolta tilattaviin lisäkuvauksiin 100-vuotisjuhlavuoden viestintää varten.

   Turussa 27.9.2021

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • Syyskuu 2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 29.9.2021 päättänyt:

   • että TYYn edustajiksi SYL:n liittokokoukseen nimitetään seuraavat henkilöt:
   1. Varsinainen jäsen                                          Henkilökohtainen varajäsen
   2. Jami Salonen                                                 Samuli Tähtinen
   3. Matilda Hyytiäinen                                         Jenna Rautionaho
   4. Juho Pitkäranta                                             Anna Ryzhova
   5. Aliisa Wahlsten                                              Sini Toivola
   6. Maria Nieminen                                             Fanni Ristioja
   7. Olli Laaksoaho                                               Ilmari Ilmonen
   8. Selmi Holopainen                                          Siiri Tikkanen
   9. Suvituuli Lundmark                                        Arttu Minkkinen
   10. Saana Ylikruuvi                                             Sara Levänen
   11. Sofia Saarinen                                              Mari van den Berg
   12. Minna Vuolteenaho                                       Eveliina Kunnari

   sekä tarkkailijaksi pääsihteeri Petra Peltosen, ja että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia

   • että TYYn edustajiksi OLL:n liittokokoukseen nimitetään seuraavat henkilöt:
   1. Suvituuli Lundmark (3 ääntä)
   2. Mari van den Berg (3 ääntä)

   ja että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia ja edustajan käytössä olevia liittokokousääniä.

   • asettaa Suvituuli Lundmarkin ja Jenna Rautionahon TYYn ehdokkaiksi SYL:n hallitukseen
   • olla asettamatta ehdokkaita OLL:n hallitukseen
   • hyväksyä muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin toisen kerran
   • hyväksyä ylioppilaskunnan hallintosäännön
   • nimittää keskusvaalilautakuntaan Sini Saarisen Sara Koirasen tilalle.

    

   Turussa 29.9.2021

    

   Petra Peltonen

   pääsihteeri

  • 22/2021

   Hallituksen päätösluettelo 22/2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 4.10.2021 päättänyt:

   • palauttaa valmisteluun asian ”Kansainvälisten asioiden asiantuntijan haun avaaminen”.
   • avata tapahtumatuottajan sijaisen haun ajalle 4.10.–25.10. klo 16.00.
   • vakinaistaa Ville Ritolan työsuhteen sosiaalipoliittisena asiantuntijana ja valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan työsopimuksesta.

   Turussa 4.10.2021

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 24/2021

   Hallituksen päätösluettelo 24/2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 22.10.2021 päättänyt:

   • käsitellä kiireellisenä asian ”Rauman opiskelijasihteerin valitseminen”.
   • jatkaa Rauman opiskelijasihteerin hakua ajalle 22.10.–10.11. klo 16.00.
   • täydentää OLL:n liittokokousdelegaatiota valitsemalla estyneen Mari van den Bergin tilalle Joonas Jormalaisen.
   • nimetä järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniityn ehdokkaaksi Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaostoon.
   • jakaa projekti- ja erillisavustukset 3/2021.
   • solmia sopimuksen Käymäläseura Huussi ry:n kanssa.
   • pidentää hakua yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 1.11. klo 23.59 asti.

   Turussa 22.10.2021

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • Lokakuu 2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 20.10.2021 päättänyt:

   • merkitä tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun vuosien 2022–2024 toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta
   • merkitä tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun vuosien 2022–2024 keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta
   • päivittää ohjesääntöä järjestöistä ja avustuksista sääntötoimikunnan esityksen mukaisesti.

    

   Turussa 21.10.2021

    

   Petra Peltonen

   pääsihteeri

  • 25/2021

   Hallituksen päätösluettelo 25/2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 5.11.2021 päättänyt:

   • esittää edustajistolle, että se päättää toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta vuosille 2022–2024.
   • esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman 2022–2024.
   • esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan jäsenmaksusta lukuvuodelle 2022–2023.
   • valita Hanna Kiiskilän TYYn tapahtumatuottajaksi.
   • täydentää SYL:n liittokokousdelegaatiota.
   • valita pääsihteeri Petra Peltosen TYYn edustajaksi Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) vuosille 2022–2023.
   • avata haun TYYn vuoden 2022 elokuvatoimikuntaan ajalle 5.11.–22.11.2021 klo 23.59.
   • hyväksyä järjestöpuheenjohtajien virkistäytymistapahtuman budjetin ja käyttää sektorivaroista 800 € tapahtuman järjestämiseen.
   • avata haun TYYn siipiin keväälle 2022 ja kalenterivuodelle 2022 ajalle 5.11.–29.11. klo 23.59.
   • avata haun TYYn tapahtumavapaaehtoisiksi juhlavuodelle 2022 muutetun liitteen mukaisesti ajalle 5.11.–29.11. klo 23.59.

   Turussa 9.11.2021

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • Juhlakokous 2021

   Edustajiston juhlakokouksen 2021 päätösluettelo

   Juhlakokouksessa 9.11.2021 ei käsitelty varsinaisia päätösasioita. Ansiolautakunta oli päättänyt ylioppilaskunnan huomionosoituksista seuraavasti:

    

   Kunnianauha

   • Rauli Elenius

   Ansionauha

   • Nelli Mäkitalo
   • Satu Nurmi
   • Jeremi Nyyssönen

   Pöytästandaari

   • Compass Group Finland Oy
   • Turun yliopiston Peppi-tiimi

   Ansiomerkki

   • Jenni Jäntti
   • Tiina Nokelainen
   • Otso Norblad
   • Simo Nuuttila
   • Johanna Pohjonen
   • Eemil Säynäslahti
   • Samuli Tähtinen
   • Aliisa Wahlsten

   Kuntamerkki

   • Juuso Arkkila
   • Mikko Jaskari
   • Kalle Kahanpää
   • Juhani Kalske
   • Mikko Kiippa
   • Sanni Koskinen
   • Anniina Laine
   • Aku Lehojärvi
   • Teppo Lindberg
   • Milla Malin
   • Amanda Myntti
   • Karoliina Nurmio
   • Rita Ojaniemi
   • Jarkko Pietilä
   • Samuli Pyytövaara
   • Vilja Salomäki
   • Sara Seppälä
   • Merimari Seppänen
   • Rebecca Suomi
   • Sara Takala
   • Lauri Toivola
   • Mari Van den Berg
   • Aleksi Vehmasaho
   • Vilja Välimäki

   Hallituksen merkki

   • Suvituuli Lundmark
   • Maria Nieminen
   • Noel Niskanen
   • Jenna Rautionaho
   • Anna Ryzhova
   • Sofia Saarinen
   • Saana Ylikruuvi

   Kuntanauha

   • Susanna Ahteensuu
   • Sari Siukonen
   • Hannu Rahnasto
   • Aleksi Aalto
   • Siiri Aalto
   • Merena Aaltonen
   • Sanna Aaltonen
   • Laura-Tuulia Aarnio
   • Elli Abrahamsson
   • Sofia Alanen
   • Saara Alanen
   • Santeri Anttila
   • Jenni Autere
   • Enni Eerikäinen
   • Eemeli Eronen
   • Aleksi Eskola
   • Anna-Kaisa Hacklin
   • Tommi Harju
   • Waltteri Hatulainen
   • Sara Heino
   • Niina Heinonen
   • Salli Heiskanen
   • Anna Hollo
   • Arttu Huttunen
   • Ria Huukkala
   • Pauliina Hyvärinen
   • Matilda Hyytiäinen
   • Suvi Ikonen
   • Hilja Ingerö
   • Viola Inkinen
   • Oona Jakonen
   • Elina Jalo
   • Anna-Sofia Jalonen
   • Maria Jokinen
   • Paavo Jordman
   • Inka Jouhikainen
   • Matias Juola
   • Aino Kairinen
   • Niko Kalliomaa
   • Salla Kalliorinne
   • Anna Kankaanpää
   • Vesa-Matti Karjalainen
   • Eeva Karvonen
   • Konsta Kauranen
   • Sara Keskilohko
   • Hanna Kiiskilä
   • Janica Kilpi
   • Anni Kortetjärvi
   • Krister Koskela
   • Inka Koskenkorva
   • Wenla Koski
   • Anton Kultanen
   • Siiri Kuokkanen
   • Evelina Kuurne
   • Aleksi Laakso
   • Ville Lahtinen
   • Kia Laiho
   • Laura Laihonen
   • Kiira Laine
   • Semi Laine
   • Laura Laino
   • Matias Lappalainen
   • Vehka Liimatainen
   • Reetta Lindberg
   • Jutta Lindfors
   • Matti Loimaranta
   • Ville Lyytikkä
   • Oskari Läntinen
   • Sandra Marjamäki
   • Maija Matikainen
   • Sini Mattila
   • Tiia Maukonen
   • Matias Meri
   • Ilona Merikallio
   • Niklas Mettälä
   • Havu Miikonen
   • Venla Monto
   • Essi Mäkipelto
   • Veera Mäkitalo
   • Henna Mäntylä
   • Klaus Niemi
   • Julia Niinistö
   • Katja Niittysalo
   • Alina Nikula
   • Ellen Nissinen
   • Amanda Nousiainen
   • Liina Nurmi
   • Sami Nuutinen
   • Anton Nykänen
   • Veera Oksa
   • Anni Ollila
   • Julia Pajunen
   • Eeva Pasanen
   • Tiina Peltonen
   • Ida-Maria Peltoniemi
   • Maria Perkkola
   • Juho Perttula
   • Irina Piiroinen
   • Jutta Pirttijärvi
   • Kimmo Pyyhtiä
   • Nea Pälä
   • Liisa Pösö
   • Riku Ranta
   • Sini Rantanen
   • Aleksi Rautiainen
   • Lauri Rautiainen
   • Julianna Reunanen
   • Martyn Richards
   • Janne Rissanen
   • Siiri Rokkanen
   • Alvar Rosenqvist
   • Jalmari Salaterä
   • Jussi Salminen
   • Julia Saloranta
   • Anna Sand
   • Rasmus Sarkanen
   • Simon Sarmaja
   • Topi Savolainen
   • Petro Silenius
   • Joonas Sillanpää
   • Matilda Sipilä
   • Mirjami Sipilä
   • Kaisa Sjögren
   • Daniel Sundholm
   • Julia Suojärvi
   • Alina Suomalainen
   • Joel Suontama
   • Nea Talja
   • Juho Taskinen
   • Anni-Emilia Tastula
   • Anni Teppo
   • Alex Toiviainen
   • Jenni Torkkel
   • Aura Tuohisto-Kokko
   • Miko Vahekoski
   • Aleksi Varho
   • Roosa Varjonen
   • Anna Veijalainen
   • Miia Vesalainen
   • Sanni Vettenranta
   • Amanda Viitanen
   • Juulia Virta
   • Milja Virtanen
   • Salla Virtanen
   • Perttu Vuorio
   • Kaisa Vuoristo
   • Toni Wessman
   • Papu Wiik
   • Wili Wrangell
   • Iida Yliniskala
   • Topias Yrjölä
   • Tuomas Yrjölä
   • Cecilia Österlund

    

   Turussa 16.11.2021

    

   Petra Peltonen

   pääsihteeri

  • Marraskuu 2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 17.11.2021 päättänyt:

   • valita Turun yliopistokollegion opiskelijajäsenet kaudelle 1.1.2022–31.12.2023 seuraavasti:
   varsinainen jäsen                                                               varajäsen
   Mikko Kiippa                                                                       Henri Laitila
   Mari van den Berg                                                              Sofia Saarinen
   Simo Nuuttila                                                                      Jami Salonen
   Camilla Saarinen                                                                Jenni Mäkisalo
   Teemu Kivimäki                                                                  Maria Yli-Jama
   Otto Elomäki                                                                       Atte Leskinen
   Axel Ojala                                                                           Tommi Terä
   Onni-Pekka Simola                                                             Anniina Laine
   Paula Pättikangas                                                               Karoliina Nurmio
   Elina Järvinen                                                                     Santeri Pessi
   • hyväksyä toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman vuosille 2022–2024
   • hyväksyä talousarvion ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman vuosille 2022–2024
   • että ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuodelle 2022–2023 on perustutkinto-opiskelijoilta 53,00 € ja jatkotutkinto-opiskelijoilta 37,00 €.

    

    

   Turussa 22.11.2021

    

   Petra Peltonen

   pääsihteeri

  • 27/2021

   Hallituksen päätösluettelo 27/2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 26.11.2021 päättänyt:

   • nimetä koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin TYYn edustajaksi ja hänen varaedustajakseen järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniityn sähköisten palveluiden kehittämisen ohjausryhmään.
   • valita opiskelijaedustajat ja heidän varajäsenensä yliopiston tiedekuntien johtokuntiin kaudelle 1.1.2022–31.12.2023 seuraavasti (suluissa varajäsenet):

   Humanistinen tiedekunta                                                                                  
   Mikko Kiippa (Henri Laitila)
   Miika Vanne (Mariaana Korpela)
   Teemu Väisänen (Joni Järvinen)
   Ennaliina Leiwo (Sara Lenkkeri)
   Paula Pättikangas (Karoliina Nurmio)                 
   Jenni Jäntti (Sara Heino)

   Kasvatustieteiden tiedekunta
   Sofia Saarinen (Anniina Laine)
   Elina Koski (Tuuli Elonen)
   Armi Söder (Essi Suuriniemi)
   Saara Marttila (Taru Puustjärvi)
   Mari van den Berg (-)

   Lääketieteellinen tiedekunta
   Simo Nuuttila (Mikael Eklund)
   Onni-Pekka Simola (Vilma Kuvaja) 
   Mona Kurtti (Tuula Mattila)
   Rebecca Suomi (Aaro Tarvainen)
   Antti Väisänen (Jeyaniroshan Jeyapalan)       

   Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
   Tommi Tervo (-)                                                                 
   Sara Vilja Vihervuori (Vilppu Saarinen)
   Siiri Koskinen (Laura-Tuulia Aarnio)
   Olli Lintu (Juho Kangasperko)
   Julius Eskelinen (Niilo Laine)
   Vilma Lintu (-)                                                                                                                                    

   Oikeustieteellinen tiedekunta
   Emma Suur-Hamari (Katariina Juhakoski)
   Camilla Saarinen (Linda-Liisa Kelokari)
   Lari Sorvari (Susan Saarinen)                         
   Sami Köseoglu (Antti Louhivuori)                      

   Teknillinen tiedekunta
   Jutta Maria Lindfors (Julia Pyysalo) 
   Lauri Orava (Teemu Ranta)
   Antti Kankainen (Arttu Huttunen)
   Taru Toivonen (Teemu Kivimäki)

   Turun kauppakorkeakoulu
   Kalle Kahanpää (Atte Leskinen)
   Otto Elomäki (Jami Salonen)
   Sofia Isolauri (Matilda Hyytiäinen)
   Jenna Rautionaho (Katie Astin)

   Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta                                              
   Jenni Mäkisalo (Nea Laitinen)
   Sami-Egil Ilmari Ahonen (Ville Kurtti)
   Liina Valta (Noel Niskanen)

   • käsitellä Lauri Heinosen eron ja valita Axel Ojalan Camilla Saarisen varajäseneksi yliopiston tutkintolautakuntaan 31.12.2022 päättyvälle kaudelle.
   • hyväksyä yhdenvertaisuusoppaan.
   • panna toisen kerran pöydälle asian ”TYY & TYS:n yhteistyösopimuksen uusiminen”.

   Turussa 29.11.2021

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 28/2021

   Hallituksen päätösluettelo 28/2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 1.12.2021 päättänyt:

   • valita kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtasen TYYn edustajaksi Varsinais-Suomen maakunnalliseen ilmastovastuujaostoon.
   • valita elokuvatoimikuntaan vuodelle 2022 seuraavat henkilöt:

   Elias Hakulinen
   Oona Honkanen
   Elina Järvinen
   Ville Kukkonen
   Miikka Kärkkäinen
   Julia Laukkanen
   Sandra Marjamäki
   Tuomo Marttila
   Joonatan Nikkinen
   Axel Ojala
   Oskari Pekonen
   Kalle Toivonen
   Saana Vaissalo.

   • hyväksyä Turun tietopalvelun tarjouksen monitoimilaitteen sopimuksen uusimisesta.
   • että järjestöilmoitukset ja järjestöasemahakemukset on jätettävä TYYlle verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta 31.12.2021 klo 23.59 mennessä.
   • nimetä koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin ylioppilaskunnan edustajaksi ja hänen varajäsenekseen kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtasen yliopiston kielitaito-ohjeistusta valmistelevaan työryhmään.
   • valita siipien varsinaiset jäsenet seuraavasti:

   Kansainvälisyysiipi
   Karo Kankus, kevätlukukausi 2022
   Jessika Gisselberg, kevätlukukausi 2022
   Jalmari Polari, kevätlukukausi 2022
   Rebekka Aurora Jaatinen, kalenterivuosi 2022
   Anna-Maria Orjala, kevätlukukausi 2022
   Ellareeta Alatalo, kalenterivuosi 2022

   Kehitysyhteistyösiipi
   Veera Niemi, kevätlukukausi 2022
   Karoliina Nurmio, kalenterivuosi 2022

   Yhdenvertaisuussiipi
   Monika Keisala, kalenterivuosi 2022

   Ympäristösiipi
   Veera Rousku, kevätlukukausi 2022
   Annika Laitinen, kevätlukukausi 2022
   Alli Pappila, kevätlukukausi 2022
   Seela Manninen, kevätlukukausi 2022
   Veera Kiiskilä, kevätlukukausi 2022
   Elisa Olkoniemi, kevätlukukausi 2022

   • hyväksyä itsenäisyyspäivän soihtukulkueen budjetin.
   • avata jatkohaun tapahtumavapaaehtoiseksi. Haku päättyy 31.1.2022.
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun ylioppilaskyläsäätiön kanssa vuodelle 2022.

   Turussa 2.12.2021

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 30/2021

   Hallituksen päätösluettelo 30/2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 17.12.2021 päättänyt:

   • panna pöydälle päivitetyn henkilöstösuunnitelman 2021–2022 hyväksymisen.
   • nimittää Anni Savolaisen Turun ylioppilaslehden määräaikaiseksi päätoimittajaksi ja valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan työsopimuksesta.
   • ottaa käyttöön Hall of Fame -käytännön, varata kustannuksiin 800 € sektorivaroista, jakaa vuoden 2021 Hall of Fame -maininnat seuraavasti:

   Koulutuspolitiikan edistäjä: Kartelli ry
   Kunniamaininnat: Humanitas ry, PorKy ry sekä TLKS:n EVOT.

   Sosiaalipolitiikan edistäjä: Fobia ry
   Kunniamaininnat: Humanitas ry ja PorKY ry.

   Tapahtumien ja opiskelijakulttuurin vaalija: TuKY ry
   Kunniamaininnat: Kulma ry, Akateeminen partiokilta ry, Opekas ry

   Yhteisöllisin järjestö: PorKy ry ja Kulma ry
   Kunniamaininnat: Teekkarikomissio ry, Index ry ja Opekas ry

   Vaihtuva teemapalkinto 2021 – Mielenterveyden edistäjä: TuKY ry
   Kunniamaininta: Dialecticary, Fobia ry ja Sosiaalitieteiden klubi ry

   sekä valuuttaa kansainvälisyyssiiven valitsemaan International Awardin saajan.

   • tilata järjestöille lainattavaksi pop up -teltan painatuksineen ja varata tarkoitukseen 700 € sektorivaroista.
   • valita ylioppilaskunnan edustajat yliopiston uusiin ohjausryhmiin seuraavasti (suluissa varajäsen):

   Digiohjausryhmä:
   Ylioppilaskunnan hallituksen jäsen, henkilö ilmoitetaan tammikuussa (koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander)

   Yleishallinnollinen ohjausryhmä:
   Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander (järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniitty)

   • valita vuoden 2021 Supertuutoriksi Vilma Linnun ja Kv-Supertuutoreiksi Kalle Kujalan ja Henna Isokorven.
   • olla valitsematta TYYlle uutta logoa.
   • hyväksyä ympäristöoppaan.
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen Viking Linen kanssa vuodelle 2022.
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen Osuuspankin kanssa vuodelle 2022.
   • hyväksyä yhteistyösopimuksen LähiTapiolan kanssa vuodelle 2022.
   • muissa esille tulevissa asioissa, että jouluttaminen voidaan aloittaa joulukuussa.

   Turussa 20.12.2021

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija

  • 31/2021

   Hallituksen päätösluettelo 31/2021

   Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 22.12.2021 päättänyt:

   • hylätä oikaisuvaatimuksen päätöksestä 334/2021.
   • palauttaa päivitetyn henkilöstösuunnitelman 2021–2022 valmisteluun.

   Turussa 22.12.2021

   Lauri Lahoniitty
   järjestö- ja hallintoasiantuntija