Aurumin valtaus jatkuu – Opiskelijoiden huolet toimeentulosta ja mielenterveydestä ovat todellisia 

Opiskelijoiden valtaukset Turun yliopistossa ja muissa Suomen yliopistoissa jatkuvat. Turun yliopiston ja Åbo Akademin valtaajien tavoitteet ovat yhteneviä ylioppilaskunnan poliittisen linjapaperin tavoitteiden kanssa: TYY ei hyväksy opiskelijoihin kohdistuvia asumistukileikkauksia, eikä EU/ETA-maiden ulkopuolilta tulevien lukukausimaksujen täyskatteellistamista. Opiskelijoiden mielenterveyspalvelujen riittävät resurssit on turvattava, jotta jokainen opiskelija saisi apua ja tukea ajoissa.  

Opiskelijoiden etuuksiin kohdistuvat leikkaukset ovat väärä suunta, jos halutaan nostaa Suomen koulutustasoa. Mielenterveyshaasteiden kasvava trendi ja niukan toimeentulon aiheuttamat ongelmat venyttävät opintoaikoja. Opiskelukyky ei parane leikkaamalla, eikä toimeentulon kiristämisellä kannustaminen sovi varsinkaan niille, jotka jo valmiiksi voivat huonosti.  Täten myös yliopiston ja Suomen hallituksen tulisi olla huolissaan nykytilanteesta.  

Olennaista olisikin käydä entistä enemmän rakentavaa keskustelua nykyjärjestelmän rakenteiden muuttamisesta. Huoli opiskelijoihin kohdistuvista leikkauksista on perusteltu, ja siksi myös TYY tekee töitä opiskelijoiden paremman toimeentulon, opiskelija-asuntojen saatavuuden, ja riittävästi resursoitujen palveluiden eteen. TYYssä edistämme opiskelijoiden mielenterveyttä yhdessä yliopiston, YTHS:n sekä muiden tahojen kanssa, erityisesti panostamalla ennaltaehkäisevään toimintaan. 

Lausuimme maan hallitukselle viime viikolla asumistukileikkauksista ja opintotuen indeksin jäädyttämisestä. TYY tulee myös lausumaan opintotuen lainapainotteisuuden lisäämisestä: Opintolainan tulisi olla opintotukea täydentävä tukimuoto, eikä sen tule muodostaa pääosaa opiskelijan toimeentulosta (TYYn poliittinen linjapaperi).  

Ylioppilaskunta ja yliopisto jatkavat tiivistä yhteistyötä opiskelijoiden arjen parantamiseksi ja yliopiston kehittämiseksi. Opiskelijoiden toimeentulokysymystä ja hyvinvoinnin edistämistä tullaan jatkossakin pitämään esillä monissa eri yhteyksissä. Ratkaisut on löydettävä yhdessä, sillä yliopistoyhteisö ei ole mitään ilman hyvinvoivia opiskelijoita.  

Yliopistojen valtaukset ympäri Suomea osoittavat, että opiskelijoiden huoli on aito. Päättäjien tulee kuunnella opiskelijoiden huolia ja tehdä opiskelukykyä tukevaa politiikkaa. Tämän tavoitteen eteen myös TYY jatkaa vaikuttamista ja edunvalvontaansa. Inhimillinen opiskelijaelämä kuuluu kaikille, ja hyvinvoivat opiskelijat ovat edellytys kukoistavalle Suomelle.  

 

Lisätietoja:  

Akseli Tiitta 
TYYn hallituksen puheenjohtaja 
tyy-pj@utu.fi 
puh. +358 45 3205125