Turun yliopiston ylioppilaskunnan lausunto indeksitarkistuksista vuosina 2024-2027

Turun yliopiston ylioppilaskunta vastustaa esitettyjä indeksitarkistuksia opintotukeen vuosille 2024-2027. Jatkossa tässä lausunnossa käytämme termiä indeksijäädytys, koska se kuvaa tarkemmin todellisuutta etuuksien piirissä olevalle opiskelijalle.

Indeksijäädytyksen vaikutus lakiesityksen taustaoletuksilla heikentää opintotuella opiskelevan perusturvaa 31,70 eurolla vuoteen 2027 mennessä. Yhdistettynä samanaikaiseen esitettyyn asumistuen leikkaukseen kumuloituvat vaikutukset opintorahaa ja asumistukea saavalle opiskelijalle ovat merkittävät. Yhdistettynä esitetyn asumistukileikkauksen vaikutukseen opiskelijalle (keskimäärin -76 euroa), yhdessä indeksijäädytysten 10,2%:n perusuraolettaman kanssa leikkauksien vaikutus opiskelijan velattomaan opintotukeen ja asumistukeen kohoaa yli sataan euroon vuoteen 2027 mennessä. Esitysten yhteisvaikutukset ovat täysin kestämättömiä. Lisäksi lakiesityksestä puuttuu laadukas arviointi eri etuuksien jäädytyksistä ja leikkauksista kumuloituvista yhteisvaikutuksista useampaa etuutta saavan tilanteeseen. Päätoiminen opintotukea saava opiskelija kuuluu lähtökohtaisesti kahden eri etuuden piiriin.

Vaikka keskuspankkien erilaiset ennustemallit odottavat inflaation hidastumista tulevalle vuodelle ja mikäli inflaatio myös todellisuudessa hidastuu, syö hidastuvakin inflaatio väistämättä opiskelijan niukkaa perustoimeentuloa turvaavaa sosiaaliturvaa. Esitys indeksijäädytykseksi pienentää entisestään opintorahan jo pientä osuutta vuosien 2024-2027 opintotuesta.

Ylioppilaskunta kuitenkin kannattaa esityksen opintorahan huoltajakorotuksen kehittämistä ja toivoo, että lakiesityksessä sen huomiointi ja sille varattu määräraha myös käytetään.

Opintorahan indeksisidonnaisuus on säilytettävä. Opintoraha on suhteessa muihin sosiaalietuuksista minimaalinen ja vuosittaiset indeksitarkistukset ovat opiskelijoille elintärkeitä. Indeksijäädytys ohjaa opiskelijoita yhä voimakkaammin velattomalta sosiaaliturvalta kohti opintolainaa ja -velkaa. Valmistuvien maistereiden lainamäärät ovat kasvaneet voimakkaasti vuoden 2017 opintotukiuudistuksen vuoksi. Nollakorkoinen opintolaina on mennyttä aikaa ja tarvittaisiin kokonaisarvio yhä isompien lainojen kanssa valmistuvien maistereiden elinkaarituloihin.

Indeksijäädytykset yhdistettynä asumistuen esitettyyn leikkaamiseen eivät palvele koulutuspolitiikan tavoitteita ja ovat täysin väärä signaali opiskelijoille. Koulutus- ja sosiaalipoliittisista näkökulmista lainsäädännön opintotukitavoitteita tulisi kehittää päinvastaiseen suuntaan. Opintotuen kokonaistukiaikaa ja opintorahan tasoa tulisi parantaa, kun lakiesitys leikkaa jo riittämätöntä nykytasoa seuraavat neljä vuotta. Yhteisvaikutuksena päätoimiset opiskelijat pakotetaan joko etsimään työpaikka ja kannustetaan ottamaan vastaan yhä isompia tuntimääriä. Ylioppilaskunta haluaa muistuttaa, että päätoimisen opiskelijan päätyö on opiskella.

Esitys kasvattaa opiskelijoiden kuormitusta ja lisää huolta toimeentulosta.

Ylioppilaskunta pitää myös erityisen lyhyttä lausuntoaikaa huolestuttavana esimerkkinä lainsäädännön valmistelussa, eikä voi välttyä näkemykseltä, jossa lainsäädäntöä viedään eteenpäin kiirehtien ja lausuntokierros typistetään pelkäksi pakolliseksi performanssiksi.

 

Akseli Tiitta
Puheenjohtaja
Turun yliopiston ylioppilaskunta


Lisätietoja

Ville Ritola
Sosiaalipoliittinen asiantuntija
Turun yliopiston ylioppilaskunta