Boost Turku

Boost Turun päämääränä on menestyvien kasvuyritysten synnyttäminen Turun korkeakoulujen piiristä, poikkitieteellisen kasvuyrittäjyysverkoston luominen sekä kulttuurin muutos kasvuyrittäjyyttä tukevaan ja arvostavaan suuntaan.