You are here

MIKÄ TYY?

Hannele Karilainen | 30.01.2010

Edustajisto linjasi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan, että vuonna 2007 hyväksytty TYYn strategia (http://tyy.fi/ylioppilaskunta/asiakirjat/strategiat-ja-ohjelmat) on tarpeellinen ja se kannattaa päivittää. Strategiassa määritellään TYYn tehtävä, millainen TYY olisi parhaimmillaan ja konkreettiset toimenpiteet, joita noudattamalla tehtävää pystytään paremmin toteuttamaan ja näin lähestymään TYYn toivetilaa. Erinomaista strategiassa on mielestäni TYYn arvojen kuvaaminen. Vanhassa strategiassa TYYn arvoiksi on listattu toiminnan aktiivisuus ja avoimuus, yhteiskunnallinen vastuullisuus ja yhteisöllisyys.

Strategian päivittämisestä pidetyissä ryhmäpuheenvuoroissa painotettiin toiminnan jatkuvuuden ja tavoitteellisuuden tärkeyttä sekä strategian roolia tässä. Vanhan strategian helmiksi kuvailtiin valiokuntien perustamista ja poliittisen linjapaperin käyttöönottoa.

Puheissa todettiin, ettei strategiaa voi vain kevyesti päivittää. Tavoitteet ovat monilta osin vanhentuneet ja ylioppilaskunnassa on tapahtunut strategian laatimisen jälkeen suuria muutoksia, suurimpana tietenkin Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan yhdistyminen TYYhyn vuoden alussa. On siis taas aika miettiä, miksi TYY on olemassa ja miten se parhaiten toteuttaa tehtäväänsä.

Sen lisäksi, että strategiassa pohditaan mikä TYY on ja miksi, kannattaa pohtia myös kenen TYY on. Millainen asema esimerkiksi perheellisillä opiskelijoilla, kansainvälisillä opiskelijoilla tai vammaisopiskelijoilla on ylioppilaskunnassamme ja yliopistossamme? Tämän vuoden toimintasuunnitelmaamme on kirjattu TYYn esteettömyystyöryhmän perustamisesta sekä yhdenvertaisuusoppaan päivittämisestä, joten yhdenvertaisuuteen ja yhteisöllisyyteen liittyvät teemat tulevat olemaan pinnalla.

Strategioita, oppaita ja ohjelmia laatiessa ja päivittäessä tulee toki aina muistaa, kuten joissakin kriittisemmissä ryhmäpuheenvuoroissa huomautettiin, ettei paperia tule tehdä paperin takia. On tärkeää luoda konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ja vielä tärkeämpää on muistaa käyttää suurella vaivalla valmisteltuja dokumentteja ja seurata niiden asettamien tavoitteiden toteutumista käytännössä.
 


 Hannele Karilainen

TYYn hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava


Hannele Karilainen