Turun YK-yhdistys

Turun YK-yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Yhdistyneiden Kansakuntien päämääriä ja periaatteita edistämällä YK:n peruskirjassa ja muissa julkaisuissa mainittujen tavoitteiden toteutumista. Järjestämme opintopiirejä, seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja elokuva-iltoja. Teemme yhteistyötä Turun yliopiston, ylioppilaskunnan ja turkulaisten kansalaisjärjestöjen kanssa.  Olemme mukana Mahdollisuuksien tori - tapahtumassa ja sen suunnittelu-prosessissa.

Tärkeä osa Turun YK-yhdistyksen toimintaa on tiedottaminen. Kerromme YK:sta ja sen periaatteista sekä pyrimme pitämään kansainvälisiä kysymyksiä esillä. Yhdistys on mukana erilaisissa tapahtumissa, kuten Turun yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöviikolla. Turun YK-yhdistys on myös aktiivisesti yhteyksissä Suomen YK-nuoriin erinäisten projektien ja tapahtumien kautta. Turun YK-yhdistys on myös YK-nuorten alainen paikallisyhdistys

Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kuukauden välein keskustelemaan ja päättämään ajankohtaisista tapahtumista ja toiminnasta. Näihin kokouksiin ovat myös kaikki yhdistyksen rivijäsenet ja sekä muut innokkaat tervetulleita kuuntelemaan ja osallistumaan. Seuraava kokousaika ilmoitetaan Turun YK-yhdistyksen sähköpostilistalla yk-yhdistys@utu.fi ja Turun YK-yhdistyksen facebook-ryhmässä.