I Järjestöfoorumi

Ajankohta
-

Tervetuloa TYYn I Järjestöfoorumiin maanantaina 4.12. Publicumille ja Educariumille klo 16 alkaen!

Klo 16 alkavat koulutukset pidetään Publicumilla, mutta klo 18 alkavat koulutukset jakautuvat Publicumin ja Educariumin eri saleihin.

Klo 16 alkavat koulutukset:

Yhdistystoimijan ABC (Pub 1 Mauno Koivisto -sali) https://utu.zoom.us/j/65244429263
 - Koulutuksessa käydään läpi yhdistystoiminnan perusasioita sekä TYYn palveluita järjestöille.
Yhdistystoimijan DEF (Pub 2) https://utu.zoom.us/j/65155361651 (Passcode: 746839)
 - Koulutuksessa perehdytään syvällisemmin erilaisiin yhdistystoiminnan teemoihin. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat jo aiemmin käyneet Yhdistystoiminnan ABC:n tai ovat muuten kokeneita yhdistystoimijoita.

Klo 17.30-18.00: Tauko (Publicumin aula)

Klo 18 alkavat koulutukset:

International Council (Edu 2) PERUTTU/CANCELLED sairastumisen vuoksi
- Introduction into internationality at the university and in organisations. The participants will learn about international degree programmes, international students and basics in bilingual communications.
Koulutuspolitiikka järjestöissä ja yliopistoon vaikuttaminen (Pub 1 Mauno Koivisto -sali) https://utu.zoom.us/j/66592886087 (Passcode: kopo)
- Osallistujat tietävät yleisellä tasolla, mitä on koulutuspolitiikka opiskelijajärjestöissä ja mitä kopovastaavan tehtäviin kuuluu
- Osallistujilla on yleisen tason ymmärrys yliopistoon vaikuttamisesta ja yliopiston toiminnasta
- Osallistujat vihkiytyvät salaisiin tekniikoihin koulutuspoliittisen tiedon hankkimiseksi

Sosiaalipolitiikka: hyvinvointi ja yhdenvertaisuus (Pub 2)
- Osallistujat oppivat tuntemaan sopo- ja hyvinvointivastaavien tehtäväkenttää
- Osallistujat tunnistavat TYYn ja yliopiston palveluita
- Osallistujilla on käsitys mitä sosiaalipolitiikka ja hyvinvointi tarkoittavat opiskelijajärjestön arjessa.
Tapahtumanjärjestämisen perusteet ja yrityssuhteet (Pub 3) https://utu.zoom.us/j/61232767043
- Koulutuksessa käsitellään tapahtumajärjestämisen 101, TYYn tapahtuma-apu järjestöille, suurempien tapahtumien luvat ja turvallisuus, tapahtumien ympäristöystävällisyys ja saavutettavuus sekä tapahtumaviestintä. Lisäksi koulutuksessa käydään yrityssuhteiden alkeita. Tilaisuudessa on mahdollisuus kysyä ja keskustella tapahtumajärjestämisestä. Voit myös lähettää kysymyksesi etukäteen osoitteeseen tyy-tapahtumatuottaja@utu.fi.
Viestinnän kanavat, keinot ja saavutettavuus (Edu 1) https://utu.zoom.us/j/68656003394 (Passcode: some)
- Käydään läpi eri viestintäkanavia, niiden sisältöjä ja kohderyhmiä. Missä, miten ja mitä tulee ottaa huomioon viestiessä esimerkiksi kriisiviestintää tai tapahtumaviestintää. Lisäksi käydään läpi TYYn arvoja, miten ne tulee ottaa huomioon viestiessä sekä miten viesti saadaan saavutettavasti läpi kaikille mahdollisimman hyvin