Voit vielä hakea jäseneksi TYYn Siipiin lukuvuodelle 2023-2024

Turun yliopiston ylioppilaskunta hakee ydinryhmän jäseniä vapaaehtoistoiminnan ryhmiin eli siipiin.


TYYn siivet ovat viisi ryhmää, jotka toimivat viiden eri teeman ympärillä. Jokainen siivistä edistää
tiettyä teemaa ja siivet ovat mukana tekemässä ylioppilaskunnasta parempaa paikkaa. Siivissä on
vapaus luoda uutta toimintaa ja muokata ylioppilaskunnan tapahtumakulttuuria sekä valvoa
opiskelijan etua yliopistolla ja yhteiskunnassa. Siiven ydinryhmä vetää siiven toimintaa ja valitsee
keskuudestaan puheenjohtajat.


TYYssä on viisi siipeä: kansainvälisyys-, kehitysyhteistyö-, yhdenvertaisuus-, kulttuuri- ja
ympäristösiipi.


Kansainvälisyyssiipi

 • edistää kansainvälisyyttä, kotikansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta kampuksilla
 • tekee yhteistyötä TYYn järjestöjen ja mahdollisesti muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa järjestääkseen tapahtumia, jotka edistävät siiven tavoitteita
 • esittää vuosittain TYY International Award -palkinnon saajan hallitukselle

Kehitysyhteistyösiipi

 • suunnittelee ja toteuttaa TYYn kehitysyhteistyöprojekteja yhdessä TYYn kehitysyhteistyösektorin kanssa
 • edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ylioppilaskunnassa
 • järjestää kehitysyhteistyötapahtumia ja -tempauksia sekä TYYn kestävän kehityksen viikon yhdessä ympäristösiiven kanssa

Yhdenvertaisuussiipi

 • edistää yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden toteutumista ylioppilaskunnassa ja yliopistolla, nostaa esiin opiskelijoiden moninaisuutta
 • järjestää yhdenvertaisuuteen liittyviä tapahtumia
 • herättää keskustelua ja tiedottaa ajankohtaisista yhdenvertaisuuteen, saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyvistä asioista

Ympäristösiipi

 • edistää ympäristöystävällisiä toimintatapoja järjestöjen ja opiskelijoiden keskuudessa ja ylioppilaskunnassa, yliopistossa ja ympäröivässä yhteiskunnassa
 • kouluttaa järjestöjä ympäristöasioista
 • järjestää SiistiVappu-kampanjan keväällä ja järjestää TYYn kestävän kehityksen viikon yhdessä kehitysyhteistyösiiven kanssa syksyllä
 • seuraa TYYn ympäristöohjelman toteutumista ja päivittää ympäristöohjelman ja ympäristöoppaan tarvittaessa

Kulttuurisiipi

 • edistää opiskelijakulttuurin perinteitä ja luo uusia traditioita opiskelijakulttuuriin
 • järjestää TYYn arvojen mukaisia tapahtumia opiskelijoille
 • avustaa TYYn hallituksen kulttuurivastaavaa ja tapahtumatuottajaa traditiotapahtumien suunnittelussa ja järjestelyissä

Haemme siiville ydintiimin jäseniä, joiden joukosta siipi valitsee puheenjohtajat ja sopii muusta
työnjaosta. Edellytämme hakijoilta motivaatiota ja innostusta tehtävään sekä kykyä ryhmässä
toimimiseen. Voit hakea useampaan siipeen, mutta tulla valituksi vain yhteen.
Myös Porin ja Rauman kampuksien opiskelijat voivat hakea siipiin. Toivomme hakemuksia erityisesti Kehitysyhteistyösiipeen, Yhdenvertaisuussiipeen ja Kulttuurisiipeen.

Täydennyshaku aukeaa 14.9. ja päättyy 30.9. klo 23.59. Hakemukset siipiin toimitetaan Webropol-lomakkeella. TYYn hallitus käsittelee hakemukset ja valitsee siipien varsinaiset jäsenet kokouksessaan.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuisen joukon eritaustaisia ihmisiä. Lisätietoa siivistä kerrotaan TYYn nettisivuilla sekä Instagramissa @tyynsiivet .


Lisätietoja hakuprosessista:
Aino Rönkä, TYYn hallituksen vapaaehtoisvastaava
amronk@utu.fi