Huolestuttavat säästöehdotukset korostavat tarvetta kuulla opiskelijoita

Ylioppilaskunta on seurannut yliopiston muutosneuvotteluiden etenemistä huolestuneena, vaikkei olekaan varsinainen osapuoli Turun yliopiston ja sen työntekijöiden välisissä neuvotteluissa.

Yliopisto ei ole tehnyt vielä päätöksiä, mutta monia keskustelussa olevia teemoja on esiintynyt julkisuudessa: Rauman kampuksen kohtalo, yliopiston tutkimusasemat ja kenttätutkimuksen ja -opetuksen tulevaisuus sekä viimeisimpänä humanistisen tiedekunnan eri oppiaineiden koulutuksen ja tutkimuksen jatko.

TYY on erittäin huolestunut esiinnousseista aiheista – niillä kaikilla on negatiivisia vaikutuksia opiskelijoihin, jäseniimme. 

Opiskelijat ovat myös aiheellisesti reagoineet tihkuneisiin tietoihin – niin Rauman Opekas, kenttäopetus- ja -tutkimusmahdollisuuksista huolestunut Synapsi kuin humanistisen tiedekunnan kulttuurintutkimuksen opiskelijat ovat olleet TYYhyn yhteydessä. Jaamme heidän huolensa eri toimien vaikutuksista opiskelijoihin ja Turun yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen monialaisuuteen. Ylioppilaskunta on keskeinen toimija, muttei neuvotteluosapuoli ja näin toistaiseksi sivustakatsojan roolissa. TYY ei ole ollut mukana toimenpide-ehdotusten valmistelussa eikä ei istu neuvottelupöydässä. Täten tiedot mahdollisista toimista liittyen talouden tasapainotusohjelmaan ovat tavoittaneet opiskelijat vain median kautta, ja reaktiot ovat myös sen mukaisia. Tänään järjestettävä mielenosoitus etnologian professuurin epävarmasta tulevaisuudesta on surullinen esimerkki tästä. Opiskelijoita ei ole kuunneltu.

TYY haluaa muistuttaa, että opiskelijat ovat yhtä lailla osa tiedekuntien yhteisöä kuin henkilökuntakin - näin määrittää jopa yliopiston oma strategia. Siksi toivomme, että opiskelijat voidaan jatkossa ottaa mukaan, kun mahdollisista muutostoimenpiteistä kerrotaan. Vastuu tiedottamisesta ja koko yliopistoyhteisön mukana pitämisestä on yliopistolla.

Hyviä uutisia kuului sentään yliopiston hallituksen 20.1. kokouksesta. Hallitus linjasi, että talouden tasapainotusprosessissa tulee lisätä yliopistoyhteisön valmistelua ja avoimuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että hallitus pyytää tiedekuntien johtokunnilta, erillislaitoksilta ja TYYltä lausuntoja ennen päätöksiä. Tämä on hetki vaikuttaa niin TYYlle kuin johtokuntien opiskelijaedustajille.

Prosessin aikana on ymmärretty, että opiskelijoilla on oltava mahdollisuus saada tietoa valmisteltavista toimista ja opiskelijoilla on oltava mahdollisuus osallistua toimien miettimiseen ennen päätöksentekoa. Kuten totesimme jo neuvotteluiden alkaessa, opiskelijat eivät voi joutua työnantajan ja työntekijöiden neuvotteluiden maksajiksi.

 

Lisätietoja:

Akseli Tiitta
TYYn hallituksen puheenjohtaja
tyy-pj@utu.fi
puh. 045 3205125