Opiskelijat eivät saa joutua talouden tasapainotusohjelman maksajiksi

Opiskelijat eivät saa unohtua neuvottelupöydässä, muistuttaa ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Camilla Saarinen yliopiston muutosneuvotteluiden osapuolia.

Yliopisto on aloittamassa yhteistoimintaneuvotteluiden mukaiset muutosneuvottelut ja hakee sopeutustoimia, joilla kurotaan kiinni ensi vuonna 1,5 – 2 miljoonan ja vuoteen 2028 15 miljoonan euron varsinaisen toiminnan rahoitusvaje. TYY tunnistaa sopeutuksen tarpeen ja toivoo, että neuvotteluissa löydetään pitkäjänteisiä ratkaisuja. Kaikkien elämää kurjistava juustohöylääminen ei korjaa ongelmaa, eikä ole opiskelijoiden edun mukaista.

TYY on kuitenkin huolissaan siitä, muistetaanko opiskelijat, kun eri säästötoimien vaikutuksia arvioidaan. Esimerkiksi Länsi-Suomen 11.11. julkaisemien tietojen perusteella neuvotteluissa keskustellaan Rauman kampuksen joidenkin toimintojen lakkauttamisesta ja loppujen siirtämisestä Turun kampukselle. Tällaisella toimella olisi valtavia vaikutuksia opiskelijoille. Vaikutuksia, jotka eivät suoraa näy yliopiston budjetissa, mutta tuntuvat yliopiston kyvyssä toteuttaa ydintehtäviään. Toteutuessaan 1200 opiskelijaa joutuisi pohtimaan uudelleen opintojaan, asumistaan, terveyspalveluitaan, toimeentuloaan – elämäänsä. Eivätkä vaikutukset rajautuisi vain Rauman opiskelijoihin. Yhtä lailla Turun kampuksella siirto vaikuttaisi vähintään satojen, jopa tuhansien opiskelijoiden elämään – paineet tiloja ja opetusryhmien kokoja kohtaan kasvavat, kuormitus opiskelijaterveydenhuoltoa ja opiskelija-asumista kohtaan lisääntyy.

Yliopisto pohtii keinoja, joilla lisättäisiin tuloja tai karsittaisiin tuottamattomia toimintoja. TYY haluaakin muistuttaa, että opiskeluun aiheutetut häiriöt sisältävät hintalapun ja syövät yliopiston ydintehtävän toteutumista. Esimerkiksi noussut Rauman kampus on yliopiston hallituksen päätöksin kasvattanut opiskelijamääriään viime vuodet ja tuottaa vähintään yhtä hyvin opintopisteitä ja tutkintoja kuin opettajankoulutus Turussa. TYY on aina edellyttänyt, että yliopisto sitoutuu sisään otettaviin opiskelijoihin, varsinkin kun opiskelijamääriä kasvatetaan. Lisäksi tuntuisi oudolta viestiltä lakkauttaa nimenomaan ydintehtävässään hyvin pärjäävä yksikkö.

Vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, minkä suuruisia säästöjä erilaisilla toimenpiteillä voidaan saavuttaa. Vaikuttaa kuitenkin erikoiselta, että käsittelyssä on toimenpide, joka toisi säästöjä todennäköisesti vasta hyvin pitkän ajan kuluttua, jos toisi. Toimintojen siirto Raumalta Turkuun aiheuttaisi päinvastoin alkuvaiheessa kustannuksia.

Neuvottelut ovat vasta alkamassa ja TYY seuraa niitä tarkasti. Pöydällä on varmasti monia muitakin toimia tämän tekstin esimerkin lisäksi. Opiskelijoiden kannalta erityisen haitallisia olisivat kaikensuuruiset säästötoimet, jotka kohdistettaisiin ennestään äärimmilleen venytettyyn koulutuksen toimialaan. Ylioppilaskunta edellyttää, että kaikkia toimia harkittaessa punnitaan myös vaikutuksia opiskelijoille.

Lisätietoja: 

Camilla Saarinen, hallituksen puheenjohtaja

tyy-pj@utu.fi 
045 3205 125