Hae yliopiston tasa-arvotoimikuntaan

Turun yliopiston yhdenvertaisuus- ja  tasa-arvotoimikuntaan haetaan yhtä varsinaista ja yhtä varajäsentä 31.12.2024 päättyvälle kaudelle.

 

TYY hakee opiskelijajäsentä ja hänelle varajäsentä Turun yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikuntaan toimikaudeksi 1.1.2023–31.12.2024.

Turun yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on edistää ja seurata yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista ja kehittymistä yliopistossa.  Opiskelijajäseneltä edellytämme aktiivista osallistumista tasa-arvotoimikunnan kokouksiin sekä tiivistä yhteydenpitoa TYYn hallituksen yhdenvertaisuusvastaavan kanssa. Tämä sisältää sekä ennakkopalaverit ennen toimikunnan kokouksia että kokouksien kulusta raportoinnin.

Opiskelijajäsenten haku alkaa keskiviikkona 16.11.2022. Opiskelijajäsenten haku alkaa keskiviikkona 16.11.2022. Hakeminen tapahtuu täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) maanantaina 28.11.2022 klo 23.59 mennessä. Hakuajan päätyttyä ylioppilaskunnan sosiaalipoliittinen asiantuntija laatii valittavista esityksen TYYn hallitukselle, joka valitsee opiskelijaedustajat joulukuussa.

► Hae yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikuntaan

Tasa-arvotoimikunnan opiskelijajäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:

  • kiinnostus yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistyöhön
  • aiempi kokemus opiskelijajärjestöissä, yliopiston hallinnossa ja edunvalvonnassa
  • tiedekuntien tasapuolinen edustus sekä
  • opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.
     

Kaikilta hakijoilta edellytetään hyvää suomenkielen suullista ja kirjallista taitoa (äidinkieli tai B-taso).

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat päätoimisessa, vähintään 12 kuukautta kestävässä työsuhteessa yliopistoon. Päätoimisuuden rajana pidetään 30 tuntia viikossa.

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Rajaus ei koske tiedekuntien tai laitosten sisäisiä työryhmiä. Kirjauksella pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.


Hae opiskelijajäseneksi Turun yliopiston tasa-arvotoimikuntaan
 

Lisätietoja:

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola,

tyy-sopoasiantuntija@utu.fi, p. +358 44 796 1078